Hvor ofte bør et fjernvarmeanlæg tjekkes?

 • Som hovedregel bør du tjekke dine fjernvarmeinstallationer 2 gange om året.
 • Det er en god idé at tjekke dem, inden vinteren for alvor begynder, samt når vinteren er ovre, og varmeanlægget kører på nedsat blus.

Sådan tjekker du dit fjernvarmeanlæg

Der er flere dele af dine fjernvarmeinstallationer, som du kan tjekke:

 • Radiatorerne
 • Det varme vand i hanerne
 • Varmemåleren
 • Anlæggets afkøling
 • Filteret

Tjek radiatorerne sådan

 • Tjek, at radiatorernes termostater virker korrekt. Det kan gøres ved at skrue helt op, hvorefter radiatoren gerne skulle blive helt varm.
 • På samme måde skulle radiatoren gerne blive helt kold, når du slukker. (Der kan dog i visse tilfælde gå helt op til 2 timer.)
 • Du bør tjekke termostaterne 2 gange om året for at se, om de virker, som de skal.

TEST:

 1. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får indstillet termostaterne til den rigtige temperatur, kan du bruge et godt termometer.
 2. Hæng termometeret op i en højde af 1,5 meter.
 3. Stil termostaten på 3, som normalt svarer til 20 grader.
 4. Efter en time kan du kontrollere, om rummet har den ønskede temperatur.
 5. Hvis temperaturen ikke er rigtig, må du regulere lidt på termostaten og tjekke igen en time senere.

Overvej også, om du udnytter varmen fra dine radiatorer fornuftigt. Det billigste er at bruge alle radiatorer på lavere blus frem for at skrue én radiator helt op. Det giver desuden en langt bedre varmefornemmelse.

Som tommelfingerregel er det en god idé at have minimum 16 grader i alle rum. For hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget med 5 procent.

Det kan ikke anbefales at have temperaturer koldere end 14 grader inden døre, da det øger risikoen for fugtproblemer og tilhørende skader betydeligt. Husk, at når du lufter ud, er den bedste måde at gøre det på at lave gennemtræk 5-10 minutter og skrue ned for termostaterne imens.

Tjek temperaturen på det varme vand

 • Du kan også tjekke temperaturen på det varme vand. Den bør være mindst 50 grader for at hindre legionellabakterien i at leve.
 • Temperaturen bør dog heller ikke være over 55 grader, da spiralen i varmtvandsbeholderen hurtigt vil kalke til.

Tjek varmemåleren

 • Du bør tjekke varmemåleren 1 gang om ugen og skrive resultatet ned.
 • Der kan være en defekt ventil, eller der kan opstå utætheder et sted i rørsystemet.
 • Hvis du har tjekket dit fjernvarmeanlæg løbende og skrevet resultater ned, er der langt større sandsynlighed for, at du med succes kan reklamere over et defekt anlæg.

Tjek anlæggets afkøling

 • Der er forskel på vandets temperatur i radiatorerne, når det løber henholdsvis frem og tilbage fra fjernvarmeforsyningen. Den forskel kaldes for afkøling.
 • Tilbageløbstemperaturen bør være mindst 25 grader koldere end fremløbstemperaturen, for at varmen er udnyttet bedst muligt.
 • Du kan regulere temperaturerne ved at justere for varmen på termostaten på selve anlægget.
 • Skruer du ned for termostaten, får du en lavere fremløbstemperatur.
 • Skruer du samtidig op for dine radiatorer, vil tilbageløbstemperaturen tilsvarende falde, og du vil opnå den største nyttevirkning af anlægget.

Rens filteret

 • Sørg for at rense filter på anlægget mindst 1 gang årligt.
 • Filteret/snavssamleren sidder typisk lige efter manometrene.
 • Luk for ventilerne på begge sider af snavssamleren, og rens filteret.

Hvad skal du gøre, hvis du finder fejl?

Med netop fjernvarmeinstallationer det meget vigtigt, at reparationer og vedligehold bliver udført korrekt. Det er derfor en god idé at lave en serviceaftale enten med en VVS-installatør med forstand på fjernvarme eller med sin lokale leverandør af fjernvarme, hvis leverandøren tilbyder en serviceordning.

Når du tjekker dine installationer løbende, vil du opdage tegn på eventuelle fejl. Hvis du finder fejl under dine årlige tjek, skal du kontakte din VVS-installatør eller din leverandør, som så vil sende en tekniker ud.

Fejl, du selv kan afhjælpe

 • Rislen eller støj fra radiatorerne er tegn på, at der er luft i systemet.
 • Sluk for cirkulationspumpen, skru termostaten op på maks, og luft radiatoren ud.
 • På den enkelte radiator er der en lille skrue/ventil i toppen af radiatoren.
 • Drej på den, så den åbner.
 • Hold den åben, indtil der kommer vand ud.
 • Husk at holde en klud under, så der ikke kommer vand på gulvet, da vandet som regel er ret sort.

Susen i radiatorerne kan være tegn på, at vandet passerer for hurtigt i radiatoren.

Dette kan afhjælpes ved at sætte cirkulationspumpen på et lavere trin.

Som hovedregel bør cirkulationspumpen sættes lavt - på den måde udnytter du også varmen bedst muligt.

Hvorfor vil radiatoren ikke varme?

Manglende varme i en radiator kan skyldes, at radiatorens termostatventil skal motioneres. Det gør du ved at dreje frem og tilbage på termostaten.

Se også filmen herunder.

Evt. skal knappen foran på termostaten fjernes, og den lille split, der stikker ud, skal presses ind flere gange.

Manglende varme kan også skyldes, at cirkulationspumpen ikke er tændt, at sikringen er gået, eller at anlægget mangler vand.

Vil radiatoren ikke varme?

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen