Tjekliste | 9 trin

Tjek dit hus for skader efter vinteren

Vintervejret kan gøre stor skade på din bolig. Gennemgå derfor huset for skader, når foråret kommer. Se her, hvilke konstruktioner og dele på huset du bør undersøge for at gøre huset forårsklart.

1. trin

Tjek taget

 • Undersøg, om selve tagbelægningen sidder godt fast. Er der tale om et tag med tagsten, kan stenene godt sidde en smule løs uden det er tegn på, at taget er skadet. 
 • Sørg for, at alle rygningssten sidder godt fast og er tætte. Rygningen er de tagsten, der ligger øverst på tagfladen. Hvis rygningen er lagt i mørtel, skal du især være opmærksom på mørtelen. Et typisk problem er, at den revner. Utætte rygninger kan være årsag til fugt- og vandskader i tagkonstruktionen, som kan forårsage store skader hele vejen ned igennem huset.
 • Tjek, at vindskeder og sternbrædder sidder ordentligt fast, og at træet er i god forfatning. Søm dem fast med nye eller flere søm, hvis de er løse. Stik i træet med en syl eller en spids genstand. Kan spidsen gå mere end 3 mm ned, er det et tegn på råd, hvilket også kommer til udtryk, ved at træet er flosset og let smuldrer. 
 • Undersøg husets tag indefra, hvis det er muligt. Fugtige plamager kan være et tegn på, at taget er utæt. Det kan være godt at tjekke taget indefra under et kraftigt regnskyl eller alternativt i dagslys, så eventuelle huller og utætheder afsløres af regnen eller solens stråler.

2. trin

Tjek Skorstenen

 • Undersøg, om der er revner i murstenene eller om de er frostsprængte.
 • Hvis skorstenen er pudset, skal du se efter revner, sprækker eller plamager, hvilket kan tyde på at pudsen er opfugtet.
 • Hvis skorstenen er blankt murværk, så kan du ved hjælp af en kikkert tjekke, om fugerne er hele. Har du muligheden for at kravle derop sikkert, så kontrollér, at skorstenen står fast, ved at skubbe lidt til den. I nogle tilfælde kan hele skorstenen have rokket sig løs. Er skorstenen ustabil, skal du have professionel hjælp fra en murer til at udbedre forholdende.
 • Det er også en god ide at tjekke, at betonpladen eller røghætten i skorstenens top sidder fast. Tjek også for revner i betonpladen eller utætheder i overgangen fra den murede skorstenspibe til betonpladen.
 • Er din tv-antenne eller parabol monteret på skorstenen, kan skorstenen blive vredet skæv. Det er ikke unormalt, at tv-antenner eller paraboler er fastgjort til skorstenen med stålwire. Det er absolut ikke en god idé, da det forårsager skader på mange skorstene. Sørg derfor for, at de er fastgjort til taget på anden vis.

3. trin

Tjek inddækninger

 • Inddækninger er den forsegling, der anvendes de steder, hvor 2 forskellige materialer mødes, eller hvor tagkonstruktionen brydes. De er oftest lavet af zink, aluminium, kobber, tagpap eller wakaflex, som er fuget.
 • Det er meget vigtigt, at inddækningerne er tætte, da det ellers kan give fugtskader. Tjek inddækninger for utætheder og begræns eventuelle utætheder med en midlertidig byggesilikone, indtil du får fat i en håndværker. En håndværker kan udføre en mere permanent reparation, som holder i meget længere tid.

4. trin

Tjek tagrenderne

 • Tjek, at tagrenden enten er vandret eller har et fald både mod et nedløbsrør og væk fra husmur og tag. Hvis det er nødvendigt, så ret faldet på dine tagrender ved at justere på rendejernene, som er de store kroge, der holder den. Det kan være besværligt, hvis rendejernene er fastgjort under de nederste tagsten. I så fald kan det anbefales at få hjælp af en tømrer, murer eller blikkenslager.
 • Se efter utætheder på tagrendens endestykker. Hvis de er utætte, skal de tages af, renses og smøres med silikone indvendigt langs kanten, så ikke de bliver utætte igen. Er skaderne omfattende, og er der tegn på, at flere skader er på vej, bør du overveje at skifte de defekte dele.
 • Tjek, at tagrenderne er intakte og uden huller. Revnede og ødelagte dele på tagrenden bør udskiftes straks.
 • Overvej at få beskåret træer i nærheden, hvis du oplever problemer med mange blade eller nåle i tagrenden.

5. trin

Tjek facader og gavle af træ

 • Træets farve, fasthed, fugtighed og overfladestruktur siger noget om, hvordan træfacaden har det. Er træet mørkere end det burde være, kan det være tegn på ophobning af fugt.
 • Er træet porøst vil det kunne tyde på råd. Træfacader bør i det hele taget være rene og vedligeholdt med maling, træbeskyttelse eller olie. Træværk revner nemlig med tiden, og derfor er det vigtigt, at man overfladebehandler dem med jævne mellerum.

6. trin

Tjek pudsede facader og gavle

 • Undersøg, om pudsen sidder løst nogle steder. Det kan den komme til på grund af revner eller fugt. Bank evt. forsigtigt på den med en hammer. Hvis det lyder hult, er pudsen løs.
 • Reparér eventuelle huller og revner i pudsen, så fugt og slagregn ikke får mulighed for at trænge ind i konstruktionen og opfugte den.
 • Vær særlig opmærksom på lodrette revner, der med tiden udvikler sig og bliver længere eller bredere. Disse revner kan skyldes sætningsskader, som bør undersøges nærmere af en bygningssagkyndig.

7. trin

Tjek soklen

 • Soklen er den nederste del af på husets ydervægge og markerer overgangen fra ydervæg til fundament eller kælderydervæg.
 • Undersøg, om der er revner i soklen, og om der er puds eller maling, der skaller af. Sådanne skader bør repareres, da de kan være tegn på en utæt sokkel, som kan give fugt i en eventuel kælder.
 • Ventilationsriste i soklen må ikke dækkes til, da de er med til at ventilere huset og evt. krybekælder.

8. trin

Tjek vinduer og døre

 • Tjek, om der er råddent eller beskadiget træværk, der bør skiftes. Brug samme fremgangsmåde, som ved husets træfacade og andet udendørs træværk, der er beskrevet ovenfor. Er der tale om alvorlige rådskader, hvor mere end 50 procent af træet er angrebet, bør hele vinduet eller døren udskiftes. En tømrer kan både hjælpe med at vurdere, hvor alvorlig skaden er, og stå for udskiftningen. Husk først at anmelde skaden til dit forsikringsselskab.
 • Undersøg fugerne hele vejen rundt om vinduer og døre. Der kan komme vand ned i konstruktionerne, hvis fugerne delvis mangler eller er defekte.
 • Tjek, om vinduer og døre lukker ordentligt, især om alle vinduernes hasper kan lukkes. Hvis vinduer eller døre binder, bør de høvles og slibes, så de kan lukkes igen. Lukker de ikke ordentligt, kan det trække ind.
 • Tjek, om ventilationsslidserne på vinduesrammerne er defekte og/eller trænger til at blive renset. Skru dem ud, og rens dem, eller skift dem ud, hvis de er ødelagt. Det er ikke alle vinduer, der har ventilationsslidser.

9. trin

Tjek kloak og brønde

 • Fjern dækslet eller risten fra brønden. Brug en form for krog, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let.
 • Brug en kloakrenser til at opsamle snavs fra bunden af nedløbsbrøndene.
 • Børst kanterne rene med en kost, hvis der er aflejringer, som skal fjernes, og spul efter med en haveslange.
 • Tjek, at brøndens sider ikke har revner eller skader.
 • Hold dæksel og karmene, hvor dækslet ligger, frie for snavs, og tjek, at begge dele er intakte og uden skader.