Indhold i denne artikel

Tjek dit naturgasanlæg

Naturgasanlægget skal tjekkes indimellem. Det er dog bedst, at du overlader det til en fagmand.

Dit naturgasanlæg skal tjekkes for fejl og slid, men du kan ikke gøre det selv. Det skal du lade en fagmand om.
Dit naturgasanlæg skal tjekkes for fejl og slid, men du kan ikke gøre det selv. Det skal du lade en fagmand om.

Hvilke former for naturgasanlæg skal tjekkes?

Ligesom alt andet er et naturgasanlæg også udsat for slid og nedbrydning. Alle naturgasanlæg bør derfor tjekkes indimellem. Nogle dele i naturgasanlægget bliver hurtigere slidt end andre. Skorsten og kedel slides f.eks. hurtigere end rørledninger og radiatorer.

Loven kræver eftersyn hvert andet år på:

 • Gasfyr med åbent forbrændingskammer
 • Gasblæseluftbrændere.
 • Gasfyr, som er placeret i et rum, der er opholdsrum for dyr eller i et rum med støvende aktivitet.

Derudover anbefaler vi (BEMÆRK: IKKE lovkrav normalt serviceeftersyn på):

 • Gasfyr med lukket forbrændingskammer hvert tredje år.
 • Kondenserende fyr med et årsforbrug under 3.000 m³ hvert andet år.
 • Kondenserende fyr med et årsforbrug over 3.000 m³ hvert år.

Alle fyr der er installeret efter april 2006 er kondenserende.

Visse ældre installationer hvert år.

LÆS OGSÅ: Opvarmning med gasfyr

   

Har du behov for ekspertråd?

Naturgasselskaberne fraråder, at du selv tjekker dit naturgasanlæg. Det er vigtigt, at reparationer og vedligehold af varmeanlæggene bliver udført korrekt. Det bedste råd er derfor, at du laver en serviceaftale med din udbyder af naturgas.

Hvor ofte bør et naturgasanlæg tjekkes?

Naturgasselskaberne anbefaler, at et naturgasanlæg får et servicetjek hvert tredje eller fjerde år.

Hvad skal du gøre, hvis du finder fejl?

Såfremt du har mistanke om fejl eller mangler ved anlægget, bør du hurtigst muligt kontakte det relevante selskab. Naturgasledninger er noget af det farligste at pille ved, og derfor bør du overlade det til en fagmand.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kommentarer (3)

 1. Fagredaktør Tine Sode
  Tak for kommentarerne. Artiklen er blevet opdateret
  (0)Svar og se andres svar


 2. Ole Birch
  Kære Bolius redaktion,

  Væsentlige og Alvorlige Fejl er fundet, - i Bolius artikel vedrørende lovkrav, angående Naturgas-fyr, med åben eller lukket forbrænding, som følger:


  Bolius.dk skriver i sin artikel:


  Hvilke former for naturgasanlæg skal tjekkes?

  Der er lovkrav om, at følgende eftersyn bliver foretaget:

  Anlægget skal synes hvert fjerde år.

  Efter 15 år udføres et udvidet tjek af hele anlægget.


  Ovenstående er IKKE korrekt !

  BEMÆRK: Hovedstadens og Midtjyllands Naturgas, HMN I/S skriver:

  Hvor ofte skal naturgasfyret serviceres?

  (BEMÆRK, red.)

  Loven kræver eftersyn hvert andet år på:

  Gasfyr med åbent forbrændingskammer
  Gasblæseluftbrændere.

  Derudover anbefaler vi (BEMÆRK: IKKE lovkrav, red.) normalt serviceeftersyn på:

  Gasfyr med lukket forbrændingskammerhvert tredje år.
  Kondenserende fyrmed et årsforbrug under 3.000 m³ hvert andet år.
  Kondenserende fyr med et årsforbrug over 3.000 m³ hvert år.

  Visse ældre installationer hvert år.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Erik Nørgaard
  Tjek dit *Naturgasanlæg" ???

  I dag er det kondenserende kedler der installeres. En sådan SKAL kondensere ca. 1,1 ltr. vand for hver kubikmeter gas der fyres med. Er det mindre, er der noget der skal indreguleres på kedlen. Accepter ikke mindre end 0,9 ltr ved 0 grader udetemperatur.

  Damper det ud af aftræksrøret er indstillingen forkert da dampen burde kondensere inde i kedlen så kondensvarmen afgives til varmeanlægget og ikke smides ud i naturen. Det er kun når fyret starter det skal dampe da kedlen starter på fuld effekt for at stabilisere forbrændingen. Efter omkring max. et minut nedregulerer kedlen. De berømte 109% i virkningsgrad er KUN noget kedlerne opnår ved omkring maksimalt 40% belastning (Relaterer til den nedre brændværdi - Kondensvarme ikke medregnet).
  Afgangstemperaturen bør ligge maksimalt ca. 5 grader højere end centralvarmeanlæggets returtemperatur. Er temperaturen højere fyres der for kraftigt i kedlen.
  Det er også vigtigt at kedlen brænder så længe som muligt når den starter. Ved f.eks. -15 grader skal den næsten køre hele tiden, hvilket betyder, at kedlen passer perfekt til husets behov.

  Ved varmtvandsproduktion er forholdene lidt anderledes, da der fokuseres på produktion af opvarmet brugsvand så hurtigt som muligt.

  Vær opmærksom på, at kondensvæsken er en meget stærk syre med en Ph på ca. 2 hvilket ætser kloakledninger af beton og skader lerrørene. Plastrør kan modstå syren, men kan pakningsgummiet? Der snakkes om at sæben i vaskemaskinerne neutraliserer syren, men fyrene kører 24/7 hvilket vaskemaskiner m.m. IKKE gør.
  Derudover udledes NOx i naturen med røggassen i godt nok små mængder.

  Kun afbrænding af ilt og brint fra elektrolyse af vand med helst overskuds-vindmøllestrøm er NEUTRAL.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab