Tjekliste | 8 trin

Tjek husets brønde

Hvis du vil undgå vandskader, bør du vedligeholde og gennemgå brøndene på din grund med jævne mellemrum, så de effektivt leder vandet væk. Bliv guidet trin for trin gennem processen.

1. trin

Fjern dækslet

Fjern dækslet eller risten fra brønden. Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med dine fingre, du risikerer, at de sidder fast.

2. trin

Fjern snavs

Brug en kloakrenser til at opsamle eventuelt snavs eller slam på brøndens bund. De kan købes i byggemarkeder og på internettet.

3. trin

Spul siderne

Spul sider og bund med en haveslange, hvis der er aflejringer, som skal fjernes. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen.

4. trin

Rens dæksel og karme

Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger, og tjek, at begge dele er intakte og uden skader.

5. trin

Tjek for skader

Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt koldasfalt

6. trin

Luk brønden forsvarligt

Dæk brønden korrekt med dækslet, så der lukkes forsvarligt af.

7. trin

Særligt vedr. nedløbsbrønde

Er der tale om en nedløbsbrønd, bør du samtidig rense tagrender, så skidt herfra ikke stopper nedløbsbrønden til. Tøm også nedløbsbrøndens sandfang, så brønden ikke sander til og svømmer over.

8. trin

Særligt vedr. pumpebrønd

Er der tale om en pumpebrønd, børd du kontrollere pumpen ved at løfte niveauvipperen op, så du sikrer dig, at den virker, som den skal. Dette vil sætte pumpen i gang, så brønden tømmes for det slam, der ligger i bunden.

Vær sikker på, at der er strøm på pumpen. Ellers vil pumpebrønden ikke starte, når den er fyldt med vand, og alarmen vil heller ikke advare dig. 

Få foretaget service rutinemæssigt i overensstemmelse med pumpefabrikantens anvisninger. Se i pumpebrøndens brugsanvisning, hvor ofte det er nødvendigt.