Indhold i denne artikel

Tjek husets tagrender

Hvis tagrenderne på dit hus er defekte eller tilstoppede, er der stor risiko for fugtskader på facade og træværk. Læs her, hvordan du tjekker dine tagrender og sikrer dig mod problemer.

Tagfod med tagrende.
Tagfod med tagrende.

Skader og problemer

Tagrender, nedløbsrør og afløb er meget vigtige, da taget på et almindeligt hus hvert år modtager omkring 100 tons nedbør i form af regn og sne. Det vand skal ledes effektivt væk for ikke at forårsage skader på huset. Når tagrenderne er fyldte eller har forkert fald, nedløbsrøret tilstoppet, eller systemet er utæt, vil vandet blot finde en anden vej ned fra taget. Derfor skal du rense og efterse tagrenderne mindst én gang om året.

Fungerer tagrenderne ikke, som de skal, vil vandet løbe ud over kanten eller ud gennem utætheder. Det kan forårsage nedbrydning og frostsprængninger på pudsede, malede og murede facader. Også træværk som f.eks. sternbrædder og udhæng, døre og vinduer kan være i fare for at få fugtskader i form af råd og svamp.

Den uheldige fugtpåvirkning af huset udvendigt vil med tiden også kunne give skader indvendigt i vægge og etagedæk. Får vandet lov at samle sig på jorden, vil fundamentet kunne opsuge fugten, og det kan give problemer i kælderen og frostsprængninger på sokkel og fundament.

LÆS OGSÅ: Utætte tagrender og nedløb

Sådan renser du tagrenderne

Det er bedst at rense tagrenderne, efter at bladene er faldet om efteråret. Så er de klar til at modtage de store mængder regn og sne. Brug hænderne og en lille graveske til at fjerne nedfaldne blade, nåle og slam. Fastgroet skidt renses af med en stiv børste og vand. Til sidst spules tagrender og nedløb grundigt med haveslangen.

Vær opmærksom på, at ikke alle tagrender kan tåle, at du støtter stigen op ad dem. Ståltagrender er mest solide, mens tagrender af plast og zink kan blive bøjet. Støt derfor stigen mod rendejernene eller læg evt. et bræt i renden der, hvor stigen støtter, for at stive den af.

Sådan tjekker og vedligeholder du tagrenderne

Når tagrenderne er helt rene, er det tid til et grundigt eftersyn. Du skal tjekke følgende:

 • Sidder tagrenderne korrekt, så de rent faktisk opfanger alt vandet fra taget?
 • Der skal være fri passage for vandet, ikke bare i selve tagrenden, men også i nedløbsrøret og helt ned i afløbet.
 • Tagrenden skal have fald den rigtige vej, dvs. ned mod nedløbsrøret. Desuden skal forkanten på renden helst ligge en anelse lavere end bagkanten (så vandet løber over udefter, hvis tagrenden er fyldt op).
 • Tagrender og nedløbsrør må ikke være utætte. Utætheder opstår typisk i samlingerne, men kan også skyldes tæring, hvis renderne er lavet af metal.
 • Nedløbsrøret og kraven over afløbsbrønden skal slutte tæt, og der skal være fri passage. Løft røret fri af brønden for at tjekke, og rens om nødvendigt også brønden.
Tagrende der bør renses for snavs.
Tagrende der bør renses for snavs.

Du kan tjekke, at tagrender og nedløb fungerer, ved at lægge haveslangen op i tagrenden og skrue helt op for vandet. Endnu bedre er det dog at benytte lejligheden til at inspicere hele systemet, næste gang der er et kraftigt regnskyl.

Bagfald, altså forkert fald på tagrenden, kan normalt rettes op ved at justere rendejernene, mens mindre utætheder kan lappes med enkle midler. Speciel reparationstape er velegnet til tæringer og huller på rør og render, mens flydende reparationsmasse er bedst til utætte samlinger. I begge tilfælde skal underlaget være rent og tørt inden reparationen. Er der tale om gamle tagrender af zink eller kobber med loddede samlinger, er reparationer et job for vvs'eren. Er tagrenderne meget gamle og medtagne, kan det være relevant at overveje en udskiftning.

Skjulte tagrender

I huse fra 60'erne og 70'erne er det ikke ualmindeligt med skjulte tagrender. Det vil sige, at tagrenderne er bygget ind i en trækasse på tagudhænget. Opbygningen var et arkitektonisk modefænomen. I praksis giver konstruktionen ofte anledning til problemer, fordi placeringen af tagrenderne gør eftersyn og vedligeholdelse sværere. Opstår der problemer som følge af defekte eller tilstoppede tagrender, kan råd og svamp i det omliggende træværk allerede have fået godt fat, inden man opdager skaderne.

Skjulte tagrender skal derfor efterses oftere end almindelige tagrender. Har dit hus skjulte tagrender, er det derfor en overvejelse værd at få dem bygget om til almindelige, synlige tagrender - også selvom de endnu ikke har været årsag til skader. Synlige tagrender kan også give taget et lettere arkitektonisk udtryk.

LÆS OGSÅ: Problemer med skjulte tagrender

Sådan forebygger du problemer med tagrender

Det er som bekendt bedre at forebygge end at behandle, og der er da også et par tips til at mindske problemer med tilstoppede tagrender. Såkaldte tagrendenet, der findes i forskellige fabrikater, fungerer ved, at de lader vandet løbe uhindret ned i tagrenden, mens blade og grene stoppes. Nettene tillader dog i nogen grad gran- og fyrrenåle at passere. Får de lov at ligge og formulde i bunden af renden, fordi man tror, den er beskyttet, vil der trods nettene alligevel opstå problemer med tilstopning efter et par sæsoner.

En anden mulighed er at beskære de træer, der står i umiddelbar nærhed af huset, og som er årsag til hovedparten af de blade og grene, der havner i tagrenden. Uanset hvad man gør, slipper man dog ikke helt for at vedligeholde tagrenderne. Det er stadig en god idé at efterse og rense dem mindst en gang om året.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kommentarer (1)

 1. Peter
  Husk at du kan få fradrag ved opsætning eller reperation tagrender og afløbsrør.

  Se mere her:
  http://www.haandvaerkerfradrag.dk/skattefradrag-for-istandsaettelse-af-boligens-ydre-rammer.asp
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab