Tjek, om dit hus er klart til vinteren

Vinteren kan være streng ved dit hus. Især hvis det ikke er ordentlig vedligeholdt og klar til vinterens hårde vejr. Se her, hvad du bør tjekke på dit hus inden vinter for at undgå skader.

Hvordan gør jeg huset klar til vinter?

Snevejr, frost og slud kan være en hård omgang for dit hus. Arkivfoto.

Hvordan gør du dit hus klart til vinteren?

Regn, slud, blæst, frost og sne kan forårsage store skader på dit hus, hvis det ikke er vedligeholdt ordentligt og forberedt på en barsk vinter.

Oktober og november er ved at være sidste udkald for at gennemgå boligen og tjekke, om den er godt rustet mod vinterens hårde vejr og lave temperaturer.

Der kan opstå store skader på dit hus i løbet af vinteren, hvis du ikke får repareret skader og slid på det inden. Selv mindre ting kan udvikle sig til store og ret omkostningstunge udbedringsarbejder.

Det er en rigtig god idé at vedligeholde dit hus løbende og i den rigtige årstid - nemlig i de varme perioder. Vintermånederne er nemlig ikke de bedste til udvendig vedligeholdelse.

For eksempel bør malerarbejde ikke udføres om vinteren, da temperaturen er for lav til, at malingen kan hærde ordentligt. Pudsarbejde kan også være en udfordring pga. de lave temperaturer, men er en nødvendighed inden, frosten kommer.

Murer-, tømrer- og kloakarbejde kan godt udføres om vinteren, hvis der ikke er hård frost, men dårligt vejr kan forsinke arbejdet betragteligt. Derfor bør alt udvendig vedligeholdelse af huset foregå fra april til og med oktober.

Der er flere konstruktioner og dele af huset, du bør tjekke for at sikre optimal modstand mod vintervejret. De vigtigste er:

 • Tag
 • Skorsten
 • Udluftningshætter
 • Tagrender, inddækninger og diverse nedløb
 • Facader, gavle og sokler
 • Vinduer og døre
 • Kloak og brønde
 • Terræn

Hvordan gør du taget på dit hus vinterklart?

skal jeg tjekke taget?

Tjek, om tagbelægningen på dit hus sidder ordentlig fast. Arkivfoto.

  Taget er den konstruktion på huset, der er mest udsat både om vinteren, men også om sommeren. Solens skarpe UV-stråler om sommeren og vinterens kulde og nedbør slider hårdt på materialerne.

  Det er altså en rigtig god ide at finde en dag, hvor vejret tillader en grundig gennemgang af taget. Det vigtigste er at tjekke, om selve tagbelægningen sidder godt fast og at denne er tæt.

  Tagsten og eternitplader kan være løse og bør fæstnes, så de ikke bliver løftet op af fx vind.

  LÆS OGSÅ: Bølgeeternit-tages holdbarhed

  Er der defekte og revnede tagsten, bør de omgående skiftes. Har du et tag af bølgeeternit og er der tagskruer som har løsnet sig, så bør du tjekke om tagskruerne stadig er funktionsdygtige i forhold til tætning, og herefter skrue dem i igen. Vær dog varsom med at spænde skruerne for meget, så tagpladerne ikke revner.

  SE BILLEDGALLERI: Gør det selv - skift den revnede eternitplade

  Tagets rygning og graterne bør tjekkes. Rygningen er de tagsten, der ligger øverst på tagfladen som afslutning på et tegltag, og graterne er de "lodrette rygninger" på et afvalmet tag.

  Kan utæt tag give skimmelsvamp?

  Et utæt tag kan blandt andet føre til skimmelsvamp under taget. Arkivfoto.

  Utætte rygninger kan være årsag til alvorlige fugt- og vandskader. En vandskade i tagkonstruktionen kan ofte forårsage store skader hele vejen ned igennem huset og ydermere være årsag til skimmelsvamp. Sørg for, at alle rygningssten sidder godt fast og er tætte.

  LÆS OGSÅ: Sådan fjerner du skimmelsvamp i din bolig

  Har du en mistanke om, at taget er utæt, er det en god idé at holde øje med området, hvor du har din mistanke, og det vil især være under kraftige regnskyl, at du kan se eventuelle utætheder. Plamager kan også være et tegn på, at taget er utæt.

  Tjek, om vindskeder og sternbrædder sidder ordentligt fast, og søm dem om nødvendigt fast med nye eller ekstra søm. Er der råd i nogle af delene, bør de udskiftes. Brug trykimprægnerede brædder, og vent med at male dem til vejret tillader det.

  LÆS OGSÅ: Opdag utætheder i taget, før skaden sker

  Hvordan gør du skorstenen på dit hus vinterklar?

  Hvordan tjekker jeg min skorsten?

  Tjek, om din skorsten er i god stand, så den kan holde til vinterens blæst og kulde. Arkivfoto.

  Husets skorsten er meget udsat for vejr og vind. Det er derfor vigtigt at tjekke skorstenens overflader og selve konstruktionen. Er den muret op, skal du undersøge, om der er revner i murstenene, og om fugerne er hele eller mangelfulde. Undersøg også, om skorstenen står fast.

  I nogle tilfælde kan hele skorstenen rokke sig løs. Er skorstenen pudset, skal du undersøge, om der er revner og sprækker i pudsen.

  Det er også vigtigt at tjekke, om toppen af skorstenen ligger ordentligt fast. Hvis en tv-antenne eller parabol er monteret på skorstenen, kan det betyde, at skorstenen bliver vredet skæv.

  Der er mange, der binder tv-antenner eller paraboler fast til skorstenen med stålwire. Det er absolut ikke en god idé, og det forårsager skader på mange skorstene.

  LÆS OGSÅ; Tjek husets skorsten

  Hvordan gør du inddækninger, tagrender og nedløbsrør på dit hus vinterklare?

  Inddækninger

  Tjek inddækninger for utætheder. Inddækningen rundt om fx et ovenlysvindue skal forsegle overgangen mellem vindue og tag, så der ikke kan trænge vand ind i huset.

  Inddækninger er oftest lavet af zink, aluminium, kobber, tagpap eller kunststofmateriale. Det er meget vigtigt, at de er tætte, da det ellers kan give alvorlige fugtskader.

  Hvis der opstår en akut utæthed, kan en inddækning evt. tætnes med byggesilikone som midlertidig løsning, men det anbefales at få den repareret og i bedste fald udskiftet hurtigst muligt.

  hvordan tjekker jeg om vinduet er utæt?

  Inddækninger, her omkring et tagvindue, skal du tjekke for utætheder. Arkivfoto.

  Der findes inddækninger omkring:

  • Skorstene
  • Ovenlys
  • Skotrender
  • Kviste
  • Nogle typer vinduer og døre
  • Ventilationshætter og anden udluftning på taget.

  Tagrender

  Du skal rense alle tagrender for skidt og snavs, og sørg for, at der er god hældning ned mod nedløbsrøret.

  Blade og fyrrenåle havner tit i tagrenden og kan være skyld i, at tagrenden stopper til, og vandet løber over og i nogle tilfælde ned ad facaden eller tilbage i tagfoden. Det er ikke særlig godt for facaden eller tagfoden, da fugt vil kunne ophobe sig i underliggende konstruktioner og forårsage frostsprængninger.

  Især indvendige eller skjulte tagrender skal du være flittig med at rense, da de kan samle rigtig mange blade og meget snavs.

  En god måde at fjerne blade og snavs fra tagrenden på er ved at bruge en 1½ liters sodavandsflaske, som du har skåret skråt igennem. Den fungerer som øse, der passer perfekt ned i tagrenden.

  LÆS OGSÅ: Reparation af inddækninger og tagrender

  Hvordan tjekker jeg min tagrende?

  Søm to brædder sammen i en vinkel og hæng det på tagrendens kant. Så kan stigen hvile mod brættet, og du skåner tagrenden. Foto: Tommy Verting.

  Læg et bræt på tagrenden, som du kan lade stigen hvile mod, så du ikke bøjer tagrenden. Slå to brædder på ca. 80 cm's længde sammen vinkelret på hinanden, så enderne danner et "L".

  Det ene bræt lægges ned i tagrenden, så det andet ligger på ydersiden og skåner tagrenden.

  Hvis der er store træer i nærheden, kan du overveje, om de bør beskæres, så der ikke kommer så mange blade eller nåle ned i tagrenden.

  Tjek også ved hjælp af et vaterpas, om tagrenden har fald mod et nedløb. Vender faldet væk fra nedløbet, vil der ved kraftige regnskyl være risiko for, at vandet løber ud over kanten af tagrenden i stedet for ned gennem nedløbsrøret. Det kan med tiden give fugtskader på huset.

  Tjek også om tagrenden har bagfald, dvs. mod tagfoden eller om den er vinklet udadtil. Har tagrenden bagfald, så vil der ved store regnskyl, hvor nedløbsrøret ikke kan følge med, være risiko for at vandet hælder over og ned mod tagfoden eller facaden.

  Tjek tagrendens endestykker. Hvis de er utætte, skal de tages af, renses ned for eksisterende tætningsmasse, og der smøres på med silikone og endestykkerne klikkes på igen. Der kan smøres med en gang silikone indvendigt langs kanten, så ikke de bliver utætte igen. Revnede og ødelagte dele på tagrenden bør udskiftes straks.

  Nedløbsrør

  Alle husets nedløbsrør skal først og fremmest være fri for blade og andet snavs, som kan stoppe dem til. Et tilstoppet nedløbsrør kan være skyld i vandskader både inde og ude.

  Vandet løber ud af nedløbsrøret og ned ad facaden. Det er der ingen facader, hverken af træ eller murværk, der kan holde til særlig længe, og det kan ende med vand- og rådskader. Hvis det er voldsomt kan fugten sagtens trænge igennem væggen og give svampeskader inde i boligen.

  Derudover bør alle de beslag, som nedløbsrøret er sat fast på huset med, sidde forsvarligt fast, så dele af nedløbet ikke vrister sig fra hinanden, så vandet dermed løber ned ad facade og sokkel og er skyld i fugtskader.

  LÆS OGSÅ: Tjek husets tagrender

  Hvordan gør jeg huset vinterklar?

  Se efter revner og andre tegn på skader på husets facade. Arkivfoto.

  Hvordan gør du facade, gavl og sokkel på dit hus vinterklare?

  Som nævnt kan en utæt tagrende eller nedløbsrør have en meget skadelig effekt på husets facade. Hvis facaden/gavlen oven i købet har revner og sprækker, så vandet kan trænge ind i den, kan skaderne blive meget store.

  Facader og gavle kan overordnet deles op i:

  • Murede facader og gavle.
  • Facader og gavle af træ.
  • Malede facader og gavle.
  • Pudsede facader og gavle.

  Uanset hvilken type facade og gavle dit hus har, bør du undersøge dem for revner, sprækker, hule lyde og andre tegn på slitage, som bør udbedres.

  Du bør også tjekke sålbænke, vandnæser, vandbrædder m.m. Er de bukkede, revnede, eller viser de andre tegn på nedbrud? Metalvandnæser kan i nogle tilfælde blive bukket og leder derfor ikke vandet ordentligt væk.

  En anden vigtig ting på husets facader og gavle er eventuelle udendørs lamper. Tjek, om de sidder forsvarligt fast, om alle ledninger er hele og korrekt tilsluttet, og om lamperne virker.

  Hvilket værktøj skal du bruge til at tjekke, om dit hus er vinterklart?

  For at kunne gennemgå huset inden vinteren skal du som minimum bruge følgende værktøj:

  • Stige.
  • Handsker.
  • Lommelygte.
  • Fugtmåler, som kan måle fugtighedsprocenten i træværk.
  • Skruetrækker og syl til at tjekke træværk.
  • Vaterpas (loddebræt) til at tjekke, om tagrenden hælder i den rigtige retning.
  • Kloakrenser.
  • Tommestok.
  • Stearinlys eller lighter til at tjekke for træk.

  Murede facader

  En muret facade (murstensfacade) bør have klare og tydelige fuger, der ikke er utætte, revnede eller på anden måde gør det muligt for fugt og vand at trænge ind i konstruktionen.

  Ødelagte og revnede fuger bør repareres hurtigst muligt. Flækkede mursten eller sætningsrevner bør undersøges og udbedres hurtigst muligt. Især omkring sålbænke kan der være områder med løse og ødelagte sten, og det bør omgående repareres.

  Facader af træ

  Træfacader bør også være rene og godt vedligeholdt med maling, træbeskyttelse eller olie.

  Der bør ikke være tegn på råd eller afskalninger i malingen. Er der brædder og/eller inddækninger af træ omkring vinduer, der viser tegn på råd, bør de udskiftes med det samme.

  Malede facader

  Alle malede facader, mursten som træ, bør undersøges for fejl og mangler. Hvis en malet træ- eller murstensfacade trænger til maling, må du vente til maj med at rense den ned og male den, da fugtighedsprocenten i træet ikke bør overstige 18 procent. Det vil den typisk gøre ved udgangen af oktober.

  Pudsede facader

  Gennemgå den pudsede facade for fejl og mangler. Hvis der er revner i pudsen, kan fugt og slagregn trænge ind i konstruktionen og opfugte den. Du kan pudse en facade næsten hele året rundt, dog ikke i hård frost, men det kan lade sig gøre helt ned til omkring 0 grader.

  Den høje luftfugtighed i vinterhalvåret gør det faktisk nemmere at pudse med et godt resultat, da der ikke er risiko for, at pudsen tørrer for hurtigt op.

  Sokkel

  Soklen sidder nederst på husets facader og gavle og er overgangen mellem ydervæg og terræn. Der kan ofte komme revner i og afskalninger på soklen. De bør repareres inden vinteren, da en utæt sokkel kan medføre vandskader i kælderen og i øvrigt skader på fundamenter.

  Ventilationsriste i soklen må ikke dækkes til, da de er med til at ventilere huset og en eventuel krybekælder.

  LÆS OGSÅ: Ydervægge i murstenshuse

  Hvordan gør du vinduer og døre i dit hus vinterklare?

  Hvordan tjekker jeg huset for utætheder?

  det er vigtigt at du får tjekket både døre og vinduer for utætheder inden vinteren sætter ind. Arkivfoto.

  På alle vinduer og døre skal du undersøge, om der er rådne bundstykker, drypnæser og karmdele. Hvis de er rådnet, bør de udskiftes. Hvis der er tale om store rådskader, skal hele vinduet eller døren udskiftes.

  Især vil bundstykker og glaslister ret ofte være opfugtede og skal behandles rigtigt og i god tid, for at kunne modstå regn og fugt.

  Tjek, om vinduer og døre lukker ordentligt, især om alle vinduernes hasper kan lukkes.

  Undersøgelser foretaget med et termografikamera, der viser temperaturen på husets overflade, kan afsløre, om der slipper meget varme ud ad vinduer.

  En anden måde at undersøge vinduets tæthed på er ved at sætte et papir imellem vinduet og vinduesrammen, og trække til. Hvis papiret går i stykker er tætheden bedre, end hvis du kan trække papiret ud. Hvis tætheden er ringe, kan det skældes en manglende eller en utæt tætningsliste, som bør udskiftes.

  Hvis vinduer eller døre binder, bør de høvles og slibes. Lukker de ikke ordentligt, kan det trække ind.

  Tjek fuger hele vejen rundt om vinduer og døre. Der kan komme vand ned i konstruktionerne, hvis fugerne er utætte.

  Du skal også tjekke, om aftrækskanalerne på døre og vinduer er defekte og/eller trænger til at blive renset. Skru dem ud og rens dem, eller skift dem ud, hvis de er ødelagt.

  LÆS OGSÅ: Tjek vinduer, havedøre og yderdøre af træ

  Hvordan gør du kloak og brønde ved dit hus vinterklare?

  Alle kloakker og brønde på din grund bør tjekkes for, om der ligger skidt og snavs i dem, som kan spærre for at vandet hensigtsmæssigt kan ledes væk fra dit hus. Du kan fx bruge en kloakrenser til at trække slam op fra kloakker og brønde.

  En nedløbsbrønd har ofte et dæksel, hvorfra du kan besigtige den. Fjern dækslet og tjek, om der er blade, grene og snavs, der bør fjernes.

  LÆS OGSÅ: Tjek husets brønde og undgå vandskader

  Hvordan gør du terrænet omkring dit hus vinterklart?

  Sørg for, at der er fald på terrænet væk fra huset. Hvis terrænet, dvs. jord eller belægninger, skråner ned mod huset, vil overfladevand havne ind mod ydervægge og kældervægge, og det kan give fugtskader.

  Sørg derfor at vand kan ledes væk fra huset. På fliser og belægninger bør der være 1-2 centimeters fald pr. meter væk fra huset for at få vandet til at løbe væk fra husets vægge og sokkel. Har du bede eller græs tæt på huset, skal terrænet skråne lidt mere end det, for at vandet ledes væk. En god ide er at have en sokkelhøjde på min 15 cm.

  Du bør også tjekke alle trapper og kælderhalse. Det er vigtigt at undersøge, om der er bagfald på trappen, dvs. på det trin, du træder på. Hvis der er bagfald, vil der kunne ligge mindre søer af vand, som kan fryse til is og gøre trappen meget glat. Derudover kan vandet trænge ind i revner og sprækker og være årsag til frostsprængninger. Sørg også for, at der ikke er revner i trappen, som kan lede vand, skidt og snavs ned i den underliggende konstruktion.

  LÆS OGSÅ: Fald på terræn tæt på huset

  Kan du selv gøre huset vinterklart, eller bør du hyre håndværkere?

  Det er vigtigt, at husets udvendige rammer og flader (klimaskærm) er vedligeholdt og uden fejl, for at undgå alvorlige skader på huset i løbet af vinteren. Derfor skal vedligeholdelse og reparationer på husets klimaskærm udføres korrekt.

  Mange kan klare den normale årlige vedligeholdelse af klimaskærmen, fx. at male udvendig træværk og rense tagrender, og selv generelt tjekke huset for skader. Men er opgaven større og mere kompliceret, eller er skaden sket, kan det ofte være nødvendigt at bruge en håndværker.

  LÆS OGSÅ: Valg af gode håndværkere

  Tjekliste til et vinterklart hus

  Det er disse bygningsdele og konstruktioner på dit hus, du bør tjekke, inden vinteren for alvor kommer i gang. Brug denne tjekliste og sæt kryds, efterhånden som du når gennem punkterne.

  Tag

  • Tjek for revnede og utætte tagsten eller tagflader.
  • Tjek for løse tagmaterialer.
  • Tjek tagrygningen og alle grater.
  • Tjek vindskeder og sternbrædder.

  Skorsten

  • Tjek alle skorstens samlinger og overflader.
  • Tjek skorstenen for løse sten.
  • Tjek, om toppen (hatten) sidder fast.

  Inddækninger

  Tjek alle inddækninger ved kviste, skorsten, skotrender, ovenlys, udluftningshætter etc. for utætheder.

  Tagrender

  • Tjek, om tagrenderne er tætte og har fald mod nedløbsrøret, og fald væk fra tagfoden og facaden.
  • Fjern snavs og skidt.

  Nedløbsrøret

  • Tjek, om alle nedløb er samlet korrekt.
  • Tjek, om nedløb sidder ordentligt fast på facaden.
  • Fjern evt. snavs og skidt.

  Gavl, facader og sokkel

  • Tjek bræddebeklædning på gavlen.
  • Tjek maling på facader og gavle.
  • Tjek vandbræt og metalvandnæser.
  • Tjek efter revner i facaden.
  • Tjek, om udendørs belysning sidder godt fast.
  • Tjek sokkel for revner og afskalninger.
  • Tjek, at ventilationshuller i soklen ikke er dækket til.

  Vinduer og døre

  • Tjek alt træværk for råd og svamp.
  • Tjek træværket i alle vinduer og døre - især bundlister og glaslisterne (nederst).
  • Tjek, om døre og vinduer lukker helt tæt og om de er tætte.
  • Tjek glaslister på alle vinduer og døre.
  • Tjek, om sålbænke under vinduer er intakte.

  Kloak og brønde

  • Tjek alle kloakker og brønde, og tøm dem for eventuelt slam.
  • Tjek om kloakrørene er tætte ved en TV inspektion.

  Terræn

  • Tjek, om der er tilstrækkeligt fald på terræn væk fra huset.
  • Tjek, om der er bagfald på trappetrin, og om der er revner i trappen.

  Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

  Indhold i denne artikel

  Bolius - et helejet Realdania selskab