Tjekliste | 8 trin

Tjek, om dit hus er klart til vinteren

Vinteren kan være streng ved dit hus. Især hvis det ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt. Se her, hvad du bør tjekke på dit hus inden vinter for at undgå skader.

1. trin

Tjek dit tag

Det er altså en rigtig god ide at finde en dag, hvor vejret tillader en grundig gennemgang af taget. Det vigtigste er at tjekke, om selve tagbelægningen sidder godt fast og at denne er tæt.

Er der defekte og revnede tagsten, bør de omgående skiftes. Har du et tag af bølgeeternit og er der tagskruer som har løsnet sig, så bør du tjekke om tagskruerne stadig er funktionsdygtige i forhold til tætning, og herefter skrue dem i igen. Vær dog varsom med at spænde skruerne for meget, så tagpladerne ikke revner. Husk, at der i bølgeplader skal skrues i toppen af buen.

Tagets rygning og graterne bør tjekkes. Rygningen er toppen af taget, hvor tagfladerne mødes. Graterne er der, hvor to tagflader mødes og danner et udadgående hjørne, fx ved valmede tage.

2. trin

Tjek din skorsten

Er den muret op, skal du undersøge, om der er revner i murstenene, og om fugerne er hele eller mangelfulde. Undersøg også, om skorstenen står fast.

I nogle tilfælde kan hele skorstenen rokke sig løs. Er skorstenen pudset, skal du undersøge, om der er revner og sprækker i pudsen.

Det er også vigtigt at tjekke, om toppen af skorstenen ligger ordentligt fast. Hvis en tv-antenne eller parabol er monteret på skorstenen, kan det betyde, at skorstenen bliver vredet skæv.

Der er mange, der binder tv-antenner eller paraboler fast til skorstenen med stålwire. Det er absolut ikke en god idé, og det forårsager skader på mange skorstene.

3. trin

Tjek inddækninger

Inddækninger er oftest lavet af zink, aluminium, kobber, tagpap eller kunststofmateriale. Det er meget vigtigt, at de er tætte, da det ellers kan give alvorlige fugtskader.

Hvis der opstår en akut utæthed, kan en inddækning evt. tætnes med byggesilikone som midlertidig løsning, men det anbefales at få den repareret og i bedste fald udskiftet hurtigst muligt.
Der findes bl.a. inddækninger omkring:

 • Skorstene
 • Ovenlys
 • Skotrender
 • Kviste
 • Nogle typer vinduer og døre
 • Ventilationshætter og anden udluftning på taget

4. trin

Tjek tagrender

 • Rens først tagrenden for blade og skidt.
 • Sidder tagrenderne korrekt, så de rent faktisk opfanger alt vandet fra taget?
 • Kontrollér om tagrende og nedløb har den rette størrelse/dimension. Der skal være fri passage for vandet - ikke bare i selve tagrenden, men også i nedløbsrøret og helt ned i brønden.
 • Tagrenden skal som minimum være vandret og gerne med fald mod nedløbsrøret. Desuden skal forkanten på tagrenden helst ligge en anelse lavere end bagkanten, så vandet løber over udefter, hvis tagrenden er fyldt op.
 • Tagrender og nedløbsrør må ikke være utætte. Utætheder opstår typisk i samlingerne, men kan også skyldes tæring, hvis renderne er lavet af metal. Desuden kan stærk frost forårsage revner i plast-tagrender.
 • Nedløbsrøret og kraven over afløbsbrønden skal slutte tæt, og der skal være fri passage. Løft røret fri af brønden for at tjekke for skidt. Rens om nødvendigt også brønden.

5. trin

Tjek nedløbsrør

Alle husets nedløbsrør skal først og fremmest være fri for blade og andet snavs, som kan stoppe dem til. Et tilstoppet nedløbsrør kan være skyld i vandskader både inde og ude.

Vandet vil stemmes op i nedløbsrøret og løbe ud af samlingerne ned ad facaden.

Derudover bør alle de beslag, som nedløbsrøret er sat fast på huset med, sidde forsvarligt fast, så dele af nedløbet ikke vrister sig fra hinanden, så vandet dermed løber ned ad facade og sokkel og er skyld i fugtskader.

6. trin

Tjek soklen

Soklen er den nederste del af husets facader og er overgangen mellem ydervæg og terræn. Der kan ofte komme revner i og afskalninger på soklen, og pudsen kan blive løs. De bør repareres inden vinteren, da en utæt sokkel kan medføre fugtproblemer i kælder og fundament. Ventilationsriste i soklen må ikke dækkes til, da de er med til at ventilere huset og en eventuel krybekælder.

7. trin

Tjek vinduer og døre

På alle vinduer og døre skal du undersøge, om der er nedbrudte  glaslister, drypnæser og karmdele. Hvis de er nedbrudt, bør de udskiftes, og hvis der er tale om store rådskader, skal hele vinduet eller døren udskiftes.

Især vil bundstykker og glaslister ret ofte være opfugtede, og de skal derfor behandles rigtigt og i god tid for at kunne modstå regn og fugt.

Tjek, om vinduer og døre lukker ordentligt, især om alle vinduernes hasper kan lukkes.

8. trin

Tjek husets brønde

Når du skal tjekke husets brønde, er der en række generelle retningslinjer, du kan følge:

 • Fjern dækslet eller risten fra brønden. Brug en form for krog eller metalstang, som du stikker ned i det hul, der er i dækslet. Det kan fx være en skruetrækker. Det kan ikke anbefales at bruge en nøgle, da den knækker let. Prøv heller ikke at løfte dækslet med dine fingre, du risikerer, at de sidder fast.
 • Brug en kloakrenser til at opsamle eventuelt snavs på brøndens bund. De kan købes i byggemarkeder og på internettet.
 • Spul sider og bund med en haveslange, hvis der er aflejringer, som skal fjernes. Aflejringer kan forringe brøndens kapacitet og i sidste ende føre til tilstopninger. Du kan med fordel bruge en kost til at børste kanterne rene med og derefter spule efter med haveslangen.
 • Fjern snavs og skidt fra dæksel og karmene, hvor dækslet ligger, og tjek, at begge dele er intakte og uden skader.
 • Tjek, at der ikke er skader eller frostsprængninger på siderne i brønden, så den ikke er tæt. Du kan reparere mindre skader med såkaldt koldasfalt