Da Søren Bagge Jørgensen overtog familiens slægtsgård i starten af 1970’erne, var gården netop ved at få en ny nabo: E45, også kendt som Østjyske Motorvej. Det passede den unge landmand fint.

– Dengang vi flyttede ind, var det bare praktisk at bo så tæt på motorvejen. Vi kunne hurtigt komme frem og tilbage til Aarhus i bil, fortæller Søren Bagge Jørgensen. 

Dengang kørte der få biler, og støjen var ubetydelig og generede ikke, men det kom den til.
Søren Bagge Jørgensen kan ikke sige, præcis hvornår støjen blev et problem. Men én ting er sikkert: Det er kun blevet værre, og i de seneste år er mængden af biler nærmest eksploderet, mener han. 

Trafikanter på motorvej E45 kan nyde et landskab, hvor bebyggelse bliver afløst af skov, marker og gårde. Men for dem, der bor nær motorvejen, har de mange biler ændret deres hverdag markant. For eksempel skal de leve med, at tusindvis af mennesker kan se ind på deres ejendom.

Det problem har Søren Bagge Jørgensen løst med en idé, der er en landmand værdig. 

– Jeg har plantet jorden ud mod motorvejen til med træer. Jeg kan godt lide, at der ikke er nogen, der glor på mig. 

Sammen med vejmyndighedernes træer danner beplantningen nu en slags skærm, der gør, at trafikken ikke er synlig fra hans grund. 

– Rent psykisk er det mindre slemt, når man ikke kan kigge på bilerne og så at sige se larmen.
Men lyden er der stadig. Den har Søren Bagge Jørgensen ikke fundet en løsning på.

Motorvejen stavnsbinder

– Der er en uudholdelig støj. Står du i haven, kan du ikke høre fuglene synge. Du kan ikke høre bladene rasle. Du kan ikke have vinduerne åbne, fortæller landmanden. 

På et tidspunkt overvejede han også at sælge gården.

– Jeg havde en ejendomsmægler ude og se på den. Han sagde, at jorden beholder sin værdi på trods af motorvejen, men bygningerne taber meget i værdi. 80 procent af de potentielle købere vil vende om, når de hører støjen fra vejen. Det var ejendomsmæglerens erfaring. 

Søren Bagge Jørgensen hyrede også lydeksperter, der skulle komme med råd om at mindske støjen. 

– De sagde, at der ikke var så meget at gøre. Lyd breder sig gennem luften, så du kan ikke skærme effektivt af for det, når det er så tæt på. Så jeg valgte at fraflytte ejendommen. Jeg kunne kraftedeme ikke holde ud at høre på den larm længere.

Han ejer og arbejder stadig på gården, men overnatter i et hus længere væk fra motorvejen. 

– Nu er jeg glad for at kunne komme hjem til et sted, hvor jeg kan slappe af. 

Som erhvervsdrivende kan Søren Bagge Jørgensen sagtens se fordelene ved motorvejen. 

– Mange virksomheder er placeret ved motorvejen her i Østjylland, fordi det gør det nemt for lastbiler at komme til og fra med varer, vurderer Søren Bagge Jørgensen. 

Han synes til gengæld, at private borgere burde have nemmere ved at komme væk fra motorvejen. 

– Man burde give større erstatning og få fjernet de ejendomme, der ligger tæt på de store veje. Bare rygter om en motorvej kan jo nærmest stavnsbinde folk til deres huse. Det er ærgerligt, og nogle begynder jo at modarbejde motorveje af frygt for, hvordan det vil påvirke deres ejendom.

Selv er han glad for, at han havde mulighed for at stikke af fra støjen: 

– Personligt vil jeg sige, at der kun er én ting, der virker ved larm fra trafikken: Flyt. Tag tyren ved hornene, få den om på ryggen og se at komme afsted.