Typiske skader på tage

Et utæt undertag eller skotrende kan være skyld i, at der trænger fugt ind i tagkonstruktionen. Det kan give alvorlige følgeskader som råd, svamp og skimmelsvamp.

fugtskade i tag
Manglende vedligeholdelse af taget, kan få alvorlige konsekvenser for resten af bygningen. Arkivfoto.

Hvilke skader opstår typisk på et tag?

Der kan opstå skader på taget på grund af slid, manglende vedligeholdelse eller forkert udførelse. Det er vigtigt at opdage skaden så hurtigt som muligt og få den udbedret.

Ofte kan en skade på taget være skyld i, at der trænger fugt ind i tagkonstruktionen, og det kan få meget alvorlige følger. Derfor er det vigtigt, at du jævnligt tjekker taget og vedligeholder det i det nødvendige omfang.

Du skal især være opmærksom lige før og efter en storm, da en storm er en stor belastning for taget.

Nogle typiske skader på et tag er:

  • Utæt undertag
  • Skader i forbindelse med gennembrydning af tagfladen
  • Rådne vindskeder
  • Utæt skotrende

LÆS OGSÅ: Ny gratis app: Førstehjælp til dit hus

Utæt undertag

I et undertag, som er lavet af en let tagdug af plast eller fiberdug, kan der komme huller og revner i.

tagskade skimmelsvamp på undertag
Manglende vedligeholdelse eller konstruktionsfejl kan være årsagen til skimmelsvamp på undertaget. Arkivfoto.

Et utæt undertag er en alvorlig skade, da undertagets funktion er at lede det vand, der kommer igennem den primære tagdækning (fx teglsten eller skifer), og evt. kondensvand ned til tagrenden. Bliver vandet ikke ledt væk, kan der opstå råd, svamp og skimmelsvamp i tagkonstruktionens træværk.

Har du mistanke om, at der er en skade på husets undertag, er det derfor vigtigt, at du hurtigt får den lokaliseret og undersøgt, så den ikke når at blive alt for alvorlig. Skader på undertaget opstår typisk, når det stormer.

Der kan komme hul i undertaget (tagdugen), hvis en tagsten bliver revet af, eller hvis vinden får undertaget til at blafre så meget, at der kommer revner og huller i det. Et utæt undertag opstår ofte på grund af manglende vedligeholdelse.

Det kan både være meget dyrt og meget besværligt at udbedre skaden, da undertaget ligger under selve tagbelægningen, som derfor også skal fjernes, før utætheden kan repareres.

LÆS OGSÅ: Undertage

Skader i forbindelse med gennembrydning af tagfladen

Hvad gør jeg ved vand i tagkonstruktion?
Gennembrydning af tagbelægningen f.eks. i forbindelse med tagvindue eller skorsten øger risikoen for, at vand trænger ind i tagkonstruktionen. Arkivfoto.

Når der laves hul i tagbelægningen (en gennembrydning) i forbindelse med, at der skal sættes fx en kvist, et ovenlys eller en skorsten op, kan der opstå skader med risiko for, at der trænger vand ind i tagkonstruktionen.

Hvis en antenne er spændt fast på skorstenen, kan der ske store skader på skorstenen og på dens inddækning (typisk af zink), der er monteret rundt om skorstenen.

Når det stormer, bliver antennen vredet og skubbet, og disse rystelser forplanter sig i murværket og kan nemt resultere i, at inddækningen rundt om skorstenen går i stykker, og at der derfor siver vand ind i tagkonstruktionen.

Et ovenlysvindue er også en gennembrydning af tagoverfladen. Ovenlys får med tiden desværre skader - og oftest på grund af manglende vedligeholdelse.

Hvis inddækningen rundt om vinduet flækker eller bliver revet skæv på grund af vindstød eller færdsel på taget, kan der trænge vand ind i tagkonstruktionen. Bliver det ikke opdaget med det samme, kan følgeskaderne blive meget alvorlige.

Men skaden kan være svær at opdage, da fugten først skal trænge igennem fx isolering og gipsplader, inden der kommer fugtskjolder på det indvendige loft.

Hvis gennembrydningerne i taget er projekteret, udført og vedligeholdt korrekt, burde der ikke være problemer. Men erfaringer viser, at gennembrydninger i tagbelægningen er de mest almindelige kritiske punkter på et tag. Jo flere gennembrydninger i taget der er, jo større sandsynlighed er der for skader.

LÆS OGSÅ: Opdag utætheder i taget før skaden sker

Rådne vindskeder

En rådden vindskede kan også give problemer med fugt og eventuelle vandskader, da der kan trænge vand ind i tagkonstruktionen ved gavlene. Mange tror fejlagtigt, at en vindskede ikke har anden funktion end den æstetiske, men en vindskede forhindrer også fygesne i at komme videre ind i tagkonstruktionen.

Vindskeder rådner typisk, hvis der blot males oven på den eksisterende maling. Stik en syl eller spids kniv ned i træværket for at undersøge, om der er rådne områder. Synker kniven mærkbart i, er det tegn på råd. Brættet bør øjeblikkelig skiftes.

Vær opmærksom på, at hele vindskeden skal skiftes. Det vil sige, at er der råd i det øverste dækbræt (se illustration), skal hele brættet skiftes.

Utæt skotrende

utæt skotrende og huller i zinkbelægning
Hvis skotrenden ikke bliver renset hver halve år, kan der opstå huller i zinkbelægningen. Arkivfoto.

En anden slem og almindelig skade på taget er en utæt skotrende. Skotrenden er et særdeles kritisk punkt, da den samler alt vandet fra de to indvendige tagflader og leder det ned i afløbet.

Er en skotrende utæt, skyldes det ofte, at den ikke er blevet vedligeholdt samtidig med tagrenderne. Den skal fx hver halve år renses for grene, blade, kviste, mos og alger. Bliver skotrenden ikke renset, kan der opstå huller i dens sider eller i skotrendens yderste overflade, som oftest er lavet i zink.

Opdager du selv de mindste tegn på, at skotrenden er utæt, skal du handle hurtigt. Det kan dog være meget svært at finde skaden, så har du mistanke om, at skotrenden er utæt, bør du kontakte en håndværker, som kan undersøge forholdene.

Hvis du har mulighed for at tjekke tagkonstruktionen indvendigt (hvis der ikke er beklædt med plader og isolering), kan vand, der er trængt igennem taget, ofte ses på træværket eller som skjolder på gulvet. Er du ikke sikker på, at husets skotrender er, som de bør være, kan du få en tømrer til at gå dem igennem.

LÆS OGSÅ: Reparation af inddækninger og tagrender

Kan du selv reparere skaderne?

De fleste skader på et tag bør udbedres af en professionel håndværker, en tømrer eller murer. Det kræver erfaring og indgående kendskab til både typen af skade og tagkonstruktionen at give sig i kast med opgaven.

Kilder og henvisninger

Kilder:

BYG-ERFA

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab