Udluftning og naturlig ventilation

Hvorfor skal du lufte ud, hvordan gør du det mest optimalt? Læs mere om naturlig ventilation og se fordele og ulemper ved at lufte ud i forhold til mekanisk ventilation.

Du forurener indeluften, når du opholder dig i huset og foretager dig helt dagligdags ting. Luften forurenes fx med røg og partikler, når du laver mad og tænder stearinlys. Der kommer fugt i luften, når du bader, vasker tøj, vander planter m.m.

Selv når du sover, forurener du luften, da luftens indhold af kuldioxid og fugt stiger, når du trækker vejret. Det er vigtigt, at luften i huset jævnligt skiftes ud med frisk luft. Hvis huset ikke udluftes jævnligt, kommer indeluften til at føles tung og indelukket.

Dårlig indeluft kan bl.a. give hovedpine, træthed, hoste og irriterede øjne. Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der opstår vækst af skimmelsvampe.

Er indeluften for fugtig gennem længere tid, kan der også komme fugt- og rådskader på husets materialer og i konstruktioner.

Hvordan virker den naturlige ventilation?

Den naturlige ventilation virker ved hjælp af vind, trykforskelle og temperaturforskelle, som driver ventilationen, så frisk luft udefra suges ind i huset, og "forurenet" luft indefra suges ud af huset.

Eksempelvis er det både vindkræfterne og trykforskelle, der driver ventilationen, når du laver gennemtræk ved at åbne vinduerne i 2 sider af huset. Vinden skaber et overtryk på vindsiden og undertryk på læsiden af huset, og det er disse trykforskelle, der gør, at luften bliver skiftet.

Trykforskellene gør luftskiftet så effektivt, at vinduerne kun behøver at være åbne få minutter for at få udskiftet den forurenede luft i huset med frisk luft. Det vil tage meget længere tid at skifte luften ud, hvis du kun åbner et vindue i den ene side af huset.

Skorstenseffekt

Også temperaturforskelle kan have betydning for luftskiftet. Det kan man udnytte i huse, hvor man vil optimere den naturlige ventilation. Her kan man få den såkaldte skorstenseffekt til at drive ventilationen.

Hvis du har et ovenlysvindue eller et førstesalsvindue, kan huset luftes igennem på få minutter på grund af den såkaldte skorstenseffekt, hvor de termiske kræfter gør, at den varme, brugte indeluft ryger op og ud og den kolde udeluft ryger ind i stueplanet. Åbn ovenlysvinduet eller førstesalsvinduet samtidig med en dør eller et facadevindue, og luften er hurtigt udskiftet. Huset bevarer sin varme, fordi stort set al varmeenergi er lagret i selve bygningens materialer og inventar.

Skorstenseffekten virker på følgende måde:

 • Frisk luft tilføres gennem friskluftsventiler i husets ydervæg eller et åbent vindue eller dør i stueplan.
 • Når den kolde luft varmes op inde i huset, stiger den til vejrs.
 • I toppen af huset er der et ovenlysvindue eller førstesalsvindue (eller evt. en ventilationsåbning), der fungerer som toppen af en skorsten, hvor indeluften ryger ud.
 • Den varme luft stiger op gennem skorstenen og ud gennem ventilationsåbningen.
 • Der skabes luftcirkulation, som trækker luften op gennem huset, så der bliver luftet ud, uden at man behøver at åbne vinduer og døre eller have et mekanisk ventilationsanlæg.

Den totale luftmængde, som strømmer gennem huset, vil være afhængig af:

 • Ventilationsåbningernes størrelse.
 • Højdeforskellen mellem ventilationsåbningerne.
 • Temperaturforskellen mellem ude- og indeluften.

Huse, der alene udluftes med naturlig ventilation

Det er både muligt og lovligt at bygge nye huse, der ventileres næsten udelukkende ved hjælp af naturlig ventilation, dog med den undtagelse, at det er et lovkrav at have en emhætte i køkkenet med afkast til det fri. Det kræver omhyggelig projektering af det naturlige ventilationssystem, hvis det skal give et tilstrækkelig højt luftskifte.

Hvilke fordele og ulemper har naturlig ventilation sammenlignet med mekanisk ventilation?

Fordele

 • Naturlig ventilation er lydløs.
 • Den består af få, enkle og billige installationer.
 • Der skal ikke bruges el til at drive ventilationen, da den drives alene med naturens kræfter, dvs. med vind, tryk og temperatur.
 • Den kræver næsten ingen vedligeholdelse og rengøring. Dog skal ventiler jævnligt ses efter, da de ikke må blive stoppet til med støv og skidt.

Ulemper

 • Det kan give problemer med træk og kulde, hvis ventilationsåbningerne er placeret uhensigtsmæssigt.
 • Naturlig ventilation kræver normalt, at du selv gør en aktiv indsats ved at lufte ud flere gange om dagen.
 • Der tabes varme ved udluftning og naturlig ventilation. Installationer til naturlig ventilation fås endnu ikke med varmegenvinding, dvs. med et system, som kan genbruge varmen i den luft, som luftes ud af huset. Der er flere firmaer som arbejder på at udvikle et naturligt ventileringssystem med varmegenvinding.
 • Den naturlige ventilation er afhængig af vejr og vindforhold.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • "Indeklimahåndbogen" | SBi-anvisning 196 | Statens Byggeforskningsinstitut 2000
 • "Anvisning om Bygningsreglement 2008" | SBi-anvisning 216 1. udgave | Statens Byggeforskningsinstitut 2008
 • "Ren besked. Godt indeklima" | Forbrugernes Hus nr. 6, 2003
 • Seniorforsker Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Indeklimaportalen.dk

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab