Uisolerede aftræksrør

Aftræksrør til udluftning af fx et badeværelse skal være isolerede. Går de gennem et koldt loftsrum, vil der nemlig opstå kondens. Det kan give fugtproblemer og dårligt indeklima.

aftræksrør isolering kondens ventilationsrør

Den opadstigende varme og fugtige luft afkøles af loftrummets kolde luft, hvorved der opstår kondens på aftræksrørets inderside. Foto: Huset Hovmand ApS

Uisolerede aftræksrør giver fugt og dårligt indeklima

Aftræksrør, som går fra fx badeværelsets ventilator eller naturlige aftræk op til tagets overside, går ofte gennem et koldt og uopvarmet loftsrum.

Hvis aftræksrøret er uisoleret, bliver luften nedkølet og dermed skabes kondens, der medfører fugtproblemer og dårligt indeklima i huset.

uisoleret aftræksrør kondens fugt ventilationsrør

Kondens fra et uisoleret aftræksrør medfører fugtskader på væg og loft. Foto: Huset Hovmand ApS

Ved udluftning af soverum, baderum og lignende føres varm og fugtig luft gennem ventiler i loftet og gennem aftræksrør op gennem loftrummet og videre ud i det fri.

Hvis aftræksrøret ikke er isoleret, hvor det løber gennem et koldt loftsrum el. lign, vil den fugtige luft blive nedkølet, når den passerer gennem det kolde rum.

Nedkølingen medfører, at den fugt, som er i luften, fortættes til vanddråber, som så løber på rørets inderside.

Kondens ses som fugtskjolder på loftet omkring aftræksventilen eller som dryppende vand fra aftræksventilen.

Udsættes loftet over en længere periode for fugt, vil fugten kunne resultere i råd og svamp, så loftet og loftkonstruktionerne bliver nedbrudt med risiko for større følgeskader.

Materialer til aftræksrør uisoleret kondens fugt ventilationsrør

Aftræksrør, der er isoleret med de rigtige materialer, giver det bedste resultat. Foto: Huset Hovmand ApS

Løsning på uisolerede aftræksrør

Den fugtige, varme luft skal føres ud uden, at den kondenserer. Det udføres effektivt ved at isolere aftræksrøret på strækninger, hvor det udsættes for kulde. Det vil typisk betyde, at aftræksrørene skal isoleres i kolde loftrum eller skunkrum.

Inden man begiver sig ud i en efterisolering af aftræksrør, kan det være en god idé at overveje om de gamle rør skal erstattes med nogle nye. I ældre huse er aftræksrørene ofte lavet af metal eller fibercement, hvor det i nyere huse er præisoleret plast eller flexlange.

Aftræksrøret isoleres med særlige isoleringsmåtter, som kan købes på enhver trælasthandel. Måtterne er beklædt med papir eller alu-folie og benævnes typisk ”lamelmåtte”.

Isoleringen sættes fast med galvaniseret ståltråd og/eller med kraftigt tape; gerne aluminiumsbelagt tape.

Sådan isolerer du bedst dine aftræksrør

For at undgå kuldebroer er det vigtigt at udføre arbejdet med præcision. Der skal være isolering hele vejen rundt om røret. Isoleringen skal gå helt ned til ventilen i loftet – eller til den vandrette loftisolering – og helt op til tagbelægningens underside.

Det anbefales, at røret isoleres med minimum 80 mm isolering.

Ved nybyggeri, eller hvor der skal udføres et nyt aftræksrør, anbefales præisolerede rør, hvor isoleringen har den rette tykkelse. Præisolerede rør vil typisk bestå af polystyren i modsætning til efterisoleringen som udføres med mineraluld.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Huset Hovmand ApS

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab