Undgå røg i stuen, når du fyrer op i brændeovnen

Fyrer du forkert i din brændeovn, risikerer du at forurene indeluften med røgpartikler. Læs, hvordan du undgår røg og røglugt i dit hjem.

Undgå røg i stuen, når du fyrer op i brændeovnen
Hvis du vil undgå røg indenfor, når du tænder brændeovnen, skal du kun fyre med tørt, rent træ og give ilden masser af luft.

Fyr kun med tørt, rent træ og giv ilden masser af luft. Det har længe været de to læresætninger for brændeovnsejere, der vil genere miljøet og naboerne mindst muligt.

Men rapporten ”Brændefyrings bidrag til luftforurening” har for første gang påvist, at sjuskede brændeovnsejere også forurener luften i deres eget hjem.

– Målinger har vist, at ved sjusket fyring kan partikelkoncentrationen i den røg, der kommer ud af brændeovne, være op til 100 gange højere end ved fornuftig fyring, siger projektleder Helge Rørdam Olesen fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, der står bag rapporten.

– Men også indendørs kan forkert brug af en brændeovn give problemer, så man får en lige så høj sodkoncentration i stueluften som i luften udenfor, tilføjer han.

Forkert optænding giver sod og røg i stuen

De højeste indendørs koncentrationer af sodpartikler måles, når der tændes forkert op i en kold ovn.

– Hvis huset er meget tæt, eller man har tændt for emhætten, kan det være svært at få ordentligt træk i skorstenen, lige når der fyres op. I de situationer slipper der let røg og dermed mikroskopiske sodpartikler ud i rummet, forklarer Helge Rørdam Olesen.

 

Se hvordan du tænder korrekt op i brændeovnen

Slip for indendørs sod fra brændeovnen

Tilsvarende kan det give problemer, hvis skorstenen ikke fungerer optimalt eller er fejldimensioneret i forhold til brændeovnens størrelse.

Du kan imidlertid selv gøre meget for at minimere udslippet af sodpartikler.

– Ved at overholde nogle enkle regler for,  hvordan der tændes op i brændeovnen, kan man formentlig få sodkoncentrationen i indeluften helt ned på et niveau, der svarer til stuer uden brændeovn, vurderer Helge Rørdam Olesen.

Giv forbrændingen luft, når du fyrer op

Den vigtigste fyringsregel er at give forbrændingen masser af luft. Det siger Peter Jessen Hansen, adm. direktør for Morsø Jernstøberi og formand for Foreningen af Danske Producenter af Pejse og Brændeovne.

– Har du et meget tæt hus, bør du åbne et vindue på klem eller slukke emhætten under den indledende optændingsfase. Det vil gøre det nemmere for røgen at trække op, så længe skorstenen er kold, siger han.

Luftprop i skorsten kan give røglugt

Er der stadig problemer med røglugt i stuen under den indledende optænding, kan det skyldes en ’prop’ af kold luft i skorstenen.

Det kan du afhjælpe ved at krølle et par avissider sammen, lægge dem i skorstenens røglem eller øverst i brændeovnen og antænde dem samtidig med, at du fyrer op i selve brændeovnen.

Stil ovndør til brændeovn på klem

Samtidig bør du ikke nøjes med at åbne brændeovnens spjæld - også ovndøren skal stå en smule på klem, når du tænder op, siger Peter Jessen Hansen.

- Når der er god varme og store flammer i ovnrummet, kan du lukke lågen og gradvist skrue ned for ovnens spjældmekanismer.

Der skal altid være flammer i brændeovn

– Men luk aldrig mere ned, end at der hele tiden ses tydelige flammer. Heller ikke når du går i seng. Det giver ikke mere varme at lade træet ligge og gløde. Til gengæld brænder ovnen vanvittigt ineffektivt, sviner unødigt i nærmiljøet og soder din skorsten til, bemærker Morsø-direktøren.

Samtidig bør du aldrig åbne ovndøren alt for hurtigt. For hvor gammeldags brændeovne reelt kunne sammenlignes med åbne ildsteder, er moderne brændeovne meget tætte.

– Flår du ovndøren op, trækker du luft fra forbrændingskammeret med ud i stuen og så breder røglugten sig. Men åbner du derimod døren et par centimeter først, undgår du det problem, siger Peter Jessen Hansen.

Læs manual til din brændeovn grundigt

Som ny brændeovnsejer er det en rigtig god idé at bruge den medfølgende manual – men ikke til at fyre op med.

– Moderne brændeovne er effektive, men det kræver viden at bruge dem rigtigt. Så læs manualen grundigt og lær ovnen at kende. På den måde udnytter du brændslet bedst og sviner mindst – både ude og inde, siger Peter Jessen Hansen.

’Styr’ brændeovn med røggastermometer

Med et røggastermometer måler du temperaturen i røgrøret 30-40 cm over brændeovnen. Det gør det nemt at holde en optimal forbrændingstemperatur og vide, hvornår du kan lukke ovnlågen, eller hvordan du indstiller justere spjæld og lufttilførsel optimalt.

Et røggastermometer koster ca. 150-250 kr. og kan enten fastmonteres eller sættes direkte på en stålskorsten med magnet.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab