Værd at vide, før du køber et ældre hus fra før 1930

Drømmer du om at købe et gammelt, idyllisk bondehus med stråtag på landet, en fornem patriciervilla fra 1900 eller en smuk gammel murermestervilla fra 1920'erne? Her får du gode råd om, hvad du skal tænke på, inden du køber et ældre hus.

Passer huset til dig, eller skal det bygges om?

Mange ældre huse er indrettet på en helt anden måde end det, der i dag er behovet hos mange boligejere. I dag vil de fleste gerne have store, lyse rum med en god sammenhæng mellem rummene, stort køkken-alrum og gerne flere badeværelser.

Den slags krav har mange ældre huse svært ved at leve op til, hvis de altså ikke allerede har været igennem en modernisering. Oprindeligt er de fleste ældre huse indrettet med små rum, som det var let at opvarme med kakkelovn, et lille køkken, hvor der kun er plads til én husmor eller husholderske, og ét lille badeværelse langt under moderne standard.

Byg om

Hvis drømmehusets indretning ikke umiddelbart passer til dine behov, kan du vælge at bygge det om. En arkitekt kan hjælpe dig med at finde frem til den bedste løsning og give dig et overslag over, hvad ombygningen vil koste.

Lev med huset, som det er

Du kan selvfølgelig også vælge at købe huset, selvom det ikke lige passer til forestillingen om moderne livsstil med køkken-alrum og spabadeværelse. Måske har huset andre kvaliteter, som du sætter højere.

Arkitekten og forfatteren Søren Vadstrup har følgende opfordring til ejere af gamle huse:

"De heldige ejere af ældre huse i Danmark skal i første omgang lære at 'styre sig', dvs. ikke gøre for meget, for dyrt og forkert. Dernæst skal de lære at forstå huset, lade huset fortælle, se på huset med nye øjne og tage huset med på råd. Kort sagt: finde frem til husets sjæl, før de foretager sig noget. Det har jo stået der, og skal stå der, meget længere end os. Derfor skal det have mest at skulle have sagt."

Fra bogen "Huse med sjæl" af Søren Vadstrup.

Må du bygge huset om efter dine ønsker?

Inden du køber et ældre hus, som du har tænkt dig at bygge om, er det en god idé at kontakte den kommune, hvor huset ligger. Kommunen kan nemlig have vedtaget en lokalplan for området, der sætter begrænsninger for, hvor meget du må ændre på huset, hvilke materialer du må bruge, og om du f.eks. må bygge til.

Der vil ofte være en lokalplan, hvis huset ligger i et område med gamle bevaringsværdige eller fredede huse. På Kulturarvsstyrelsens hjemmeside om fredede og bevaringsværdige bygninger kan du se, om det hus, du har i kikkerten, er blandt de ca. 135.000 bevaringsværdige og fredede bygninger i Danmark.

Hvis huset er fredet

Hvis det hus, du påtænker at købe, er fredet, vil der være meget strenge krav til, hvordan du skal istandsætte og vedligeholde det. Det er ikke sikkert, at du kan få lov til at bygge det om eller bygge til.

Til gengæld kan du søge om tilskud til at istandsætte en fredet bolig.

Hvis huset er bevaringsværdigt

Hvis huset er bevaringsværdigt, vil der normalt være krav til den udvendige vedligeholdelse, så huset bevarer udseendet og stilen fra den periode, hvor det er bygget. Hvor strenge kravene til bevaringsværdige huse er, varierer fra kommune til kommune. I et bevaringsværdigt hus er der normalt ikke de samme restriktioner for, hvad du må gøre indvendigt, som der er for et fredet hus.

LÆS OGSÅ Fredede huse

Hvilke fordele og ulemper er der ved at eje et ældre hus?

Ældre huse er bygget i en anden tidsalder og af andre materialer end nye huse. Det har både fordele og ulemper:

  • Gamle huse har charme og atmosfære og en fornemmelse af historiens vingesus over sig, hvilket du sikkert er helt klar over, hvis du drømmer om at eje et ældre hus.

  • Indeklimaet er ofte ret godt i ældre velholdte huse, fordi de ikke er så tætte. Det gælder dog ikke, hvis det gamle hus er meget fugtigt og koldt, for så er det usundt at bo i.

  • Netop fordi ældre huse ikke er så tætte og velisolerede, koster det tit meget at varme dem op om vinteren. Der kan være mange penge at spare ved at efterisolere. Men husk, at når du efterisolere gør du huset tættere og det er derfor vigtigt at huske at lufte mere ud.

  • Nogle af materialerne i de ældre huse har en længere holdbarhed end tilsvarende nutidige materialer, hvis de altså er vedligeholdt ordentligt. Det gælder bl.a. gamle trævinduer og tagsten.

  • Ældre huse har nogle typiske problemer, som hænger sammen med deres alder og de materialer og byggemetoder, man anvendte, da de blev bygget. For eksempel er fugtige kældre et typisk problem i ældre huse.

  • Ældre huse lever ikke altid op til de moderne krav til brandsikkerhed.

Når du er ude at kigge på et ældre hus, som du overvejer at købe, er det rart at vide, hvilke problemer du specielt skal være opmærksom på.

Holder et ældre hus sin værdi i fremtiden?

Om et ældre hus bevarer sin værdi i fremtiden, afhænger fuldstændigt af, hvordan det bliver behandlet. Huset skal selvfølgelig passes godt, så det ikke forfalder. Når du renoverer eller bygger et gammelt hus om, er det meget vigtigt at bruge de rigtige metoder og materialer, hvis istandsættelsen skal blive vellykket, og huset skal bevare sin værdi.

Boligkøbernes ønsker har selvfølgelig også stor betydning for de gamle huses markedsværdi i fremtiden. I en årrække har bl.a. patriciervillaer og muremestervillaer fra starten af 1900-tallet været i høj kurs, men det er svært at spå om, hvad der bliver drømmehuset for fremtidens boligkøbere.

LÆS OGSÅ: Stråtage

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • "Huse med sjæl". Bog af Søren Vadstrup, Gyldendal, 2004
  • Center for Bygningsbevaring
  • Kulturarvsstyrelsen
  • Kommunernes Landsforening

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab