Vedligeholdelse af husets kloakker

Du er som husejer selv ansvarlig for alle kloakker på din grund. Hvis du ikke vedligeholder dine kloakker, risikerer du både fugtskader og i værste fald oversvømmelse.

Ansvar for kloak som boligejer

Det er dit ansvar som boligejer at vedligeholde alle kloakrør, der ligger på din grund. Arkivfoto

Hvilke problemer kan opstå i din kloak?

Der kan være flere årsager til, at kloak og afløb ikke fungerer optimalt:

 • Kloakken kan være underdimensioneret, så den i perioder ikke kan følge med og få ledt vandet væk hurtigt nok.
 • Et af rørene kan være knækket eller defekt på anden måde, så spildevandet kan sive ud af rørene.
 • Rødder fra træer og buske, i nærheden af kloakledninger, kan gro ind i samlingerne og vokse sig store inde i rørene.
 • Problemer med tilstoppede rør kan du som boligejer selv gøre en indsats for at afhjælpe ved løbende at vedligeholde din kloak.

LÆS OGSÅ: Pas godt på din kloak

Hvorfor skal din kloak vedligeholdes?

Hvis du ikke vedligeholder husets kloakker, kan det resultere i:

 • Fugtskader
 • Rottebesøgo
 • i værste fald oversvømmelse

Det er dit ansvar som boligejer at vedligeholde alle kloakrør, der ligger på din grund. Grænsen mellem dit ansvarsområde og kommunens ligger lige i skellet

Sådan vedligeholder du husets kloakledninger

Selvom du ikke umiddelbart kan se eller komme til kloakledningerne, kan du vedligeholde dem bedst muligt ved at følge disse trin:

 • Vedligehold og efterse husets brønde mindst 2 gange om året. Forår og sent efterår er de bedste årstider.
 • Få evt. lavet en tv-inspektion af kloakledningerne så du kan sikre dig at alt er som det skal være.
 • Har du septiktank skal den jævnligt tømmes. En septiktank opsamler spildevand i de kloaksystemer, der ikke er tilkoblet et rensningsanlæg. De enkelte kommuner har fastsat regler for, hvor ofte septiktanke skal tømmes. Ofte er kravet 1 gang årligt. Der skal bruges en slamsluger til tømningen, det er derfor ikke noget, du selv kan gøre.

LÆS OGSÅ: Tjek husets brønde og undgå vandskader

Hvornår bør kloakken kontrolleres af en professionel?

Oplever du fx, at vandet i toilettet ikke skylles ud, eller andre former for funktionssvigt eller observerer du tegn på tilstopning eller utætheder i kloaknettet, skal det undersøges af en kloakmester.

Alle spildevandsrør der er i jorden, er kloakrør og skal tilses af en kloakmester. Spildevandsrør inde i bygningen, inklusiv afløb fra vaske og gulvafløb kaldes afløb og skal tilses af en autoriseret VVS-mand.

Følgende forhold er tegn på problemer med kloakken:

 • Vandet stiger i toilettet, når du skyller ud. Det er et tegn på, at vandet har problemer med at komme væk.
 • Har du en kælder som begynder at være mere fugtig end sædvanligt, kan det skyldes et utæt kloakrør.
 • Fugt omkring tagbrøndene - både på jorden og på soklen.
 • Synker jorden et sted på grunden, kan det være tegn på enten en sammenstyrtet kloakrør eller en utæthed i kloakledningen, som eroderer jorden omkring utætheden.
 • Rotter i huset eller på grunden er tegn på utætheder i kloaksystemet.
 • Lugtgener tyder på, at et afløb og/eller kloakken er tilstoppet. Hjælper det ikke at hælde kogende vand i afløbet, må du også kontakte en kloakmester.

LÆS OGSÅ: 7 klamme ting, der kan ske i dit hus

Hvordan finder kloakmesteren brud på kloakledningen?

problemer med kloakken?

Lugtgener tyder på, at et afløb og/eller kloakken er tilstoppet. Hjælper det ikke at hælde kogende vand i afløbet, må du også kontakte en kloakmester. Arkivfoto

Kloakmesteren undersøger som regel kloakken med en tv-inspektion, altså med et kamera. En tv-inspektion koster omkring 2.500-5.000 kr. og kan i de fleste tilfælde vise, hvor kloakken skal repareres.

Når du kontakter en kloakmester, bør du sikre dig, at vedkommende har autorisation til at foretage kloakarbejde. Lav desuden en klar aftale med vedkommende om det arbejde, der skal udføres.
Det er en god idé altid at bede om et overslag på prisen og få kloakmesteren til at kontakte dig, hvis der skal laves mere end det, aftalen går på. På denne måde undgår du at blive overrasket, når regningen kommer.

LÆS OGSÅ: Håndværkeraftaler

Hvor hurtigt skal du reagere på skader?

Opdager du en skade på kloakken, er det er vigtigt, at du reagerer straks. Ellers kan skaden ødelægge andre bygningsdele. En defekt kloak kan fxgive fugt i kælderen og som følge heraf skimmelsvamp eller andre former for svampeskader. Defekte/utætte kloakrør giver typisk også rotteproblemer i boligen.

Du må ikke selv udføre nogen form for kloakarbejde. Der skal en autoriseret kloakmester til. Tag derfor kontakt til en professionel med det samme.

Kontakt dit forsikringsselskab. Det vil måske dække udgifterne til reparation af kloakken. Husforsikringen dækker typisk alle skader, der sker i og under huset. Har du en udvidet forsikring, en stikledningsforsikring, vil den dække skader i kloakken udenfor husets fundament.

Disse kloakker er dit ansvar

vedligeholdelsespligt som boligejer

Kloaksrør leder brugs- og spildevand væk fra din bolig. Du har vedligeholdelsespligten af alle kloakledninger på din grund. Arkivfoto

Alle rørledninger i jorden er dit ansvar. Og det gælder også kloakrørene frem til skel.

LÆS OGSÅ: Husets kalender - vedligehold hus og have året rundt

Kloaksrør leder brugs- og spildevand væk fra din bolig. Du har vedligeholdelsespligten af alle kloakledninger på din grund. Det betyder, at hvis der sker en skade på kloakledningen, er det dig, der skal betale for, at skaden udbedres. Har du en udvidet husforsikring kan det være den dækker skader. Stikledningen er altså dit ansvar fra skel og ind til huset.

En undtagelse er dog, hvis du har en brønd, som ligger maksimalt 2 meter fra skellet. I den situation kan det være kommunen, der har vedligeholdelsespligten og dermed betalingsansvaret, hvis der sker en skade. Er du en af de få grundejere, som er koblet til et fællesprivat spildevandsanlæg, går grænsen mellem offentligt og privat ansvar ved skellet til grundejerforeningens grundgrænse.

Der kan være forhold, som fx at naboens kloakledning løber på din grund eller at I er en gruppe af husejere, der deles om kloakken. Ved disse forhold er der typisk lavet en afløbsaftale, hvor det er angivet, hvilket ansvar den enkelte ejer har og hvor meget den enkelte ejer hæfter for.

LÆS OGSÅ: God naboskik

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • BYG-ERFA
 • Forsikringsoplysningen
 • "Her halter huset". Ulrik A. Hovmand. Huset Hovmand, 2006

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab