Verdenshjørnernes betydning ved valg af grund

1) Hvad er den bedste placeing af en grund i forhold til verdenshjørnerne?

 

Vi ser i øjeblikket på markedet for byggegrunde, og har fundet to som vender i hver sin retning. Begge er regtangulære og på ca. 800m2. Den ene vender N/S på den korte led, mens den anden vender Ø/V på den korte led. Grundene har veje i N og Ø (på den korte led).

 

Hvis man udelukkende ser på grundenes placering if. verdenshjørner, hvilken er så bedst placeret?

 

Vil det være en fordel at finde en helt tredje grund, som er vinklet i SV-NE eller SE-NV ?

 

2) Hvorledes skal huset placeres på de to grunde for, at det har den optimale placering? Skal gavlen vende mod det korte led eller ej?

Det i skal tænker over i forbindelse med husets placering på grunden i forhold til verdenshjørnerne er hvordan solen bevæger sig og hvor i skal placere en eventuel terrasse.

Da solen står op i øst og går ned i vest har i altså aftensolen mod vest. Hvorfor en placering af en eventuel terrasse med fordel kunne placeres mod SV.

Det vil også være en fordel at placere soverum mod nord for at undgå den varme morgensol om sommeren. Så kort sagt er det ikke så meget grundens retning som det er husets placering og indretning i skal kigge på.

I kan med fordel få hjælp at en arkitekt til at skitsere jeres muligheder op.

 

Med venlig hilsen

Bolius - et helejet Realdania selskab