Danmark er, som danskerne bor

Danske idealer som frihed, fællesskab og lighed er afspejlet i vores boliger - men i dag står vi overfor udfordringer, som kræver nye visioner, hvis de idealer også skal afspejles i fremtidens boliger.

Af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Boligen er rammen for vores alles liv, og i Danmark er adgang til en bolig en væsentlig hjørnesten i vores moderne velfærdsstat. Over et århundrede har idealer såsom frihed, fællesskab og lighed mellem rig og fattig været bærende værdier i samfundet. Det afspejles i høj grad i vores boligformer. Vi har en lang tradition for, at andelsboliger og almennyttige lejeboliger i høj kvalitet står side om side med forskellige former for ejerboliger. 

Den høje kvalitet og forskellighed i boligformer gør Danmark til frontløber på verdensplan. Det skyldes i høj grad en blanding af statslige politikker, et åbent marked, samt et stærkt foreningsdanmark, som giver bred adgang til en værdig bolig gennem hele livet. Udviklingen i Danmark har været drevet af store politiske og ideologiske visioner. Visioner om at en fornuftig boligpolitik og en tilstrækkelig stor og sund boligmasse skaber vækst- og velfærdspotentialer. Det gjaldt både ved den første industrielle revolution og efterkrigstidens industrielle udvikling. 

I dag og de næste 50 år står vi overfor nye udfordringer, som kræver nye visioner for vores boligpolitik og nye boligdrømme. Vi har flere enlige og ældre end nogensinde før, så hvordan skaber vi boliger og levende mødesteder med fokus på fællesskab? Hvordan opdaterer vi parcelhusene og skaber liv i de tomme boliger på landet? Hvordan skaber vi byboliger, der er til at betale for helt almindelige danskere? Hvordan skaber vi boliger, der passer til nye familieformer?