Fremtiden er grøn

I takt med, at vi bliver flere mennesker på kloden, stiger vores forbrug. Bæredygtighed er derfor et uomgængelig tema, når vi diskuterer vores fælles fremtid. Det gælder i særdeleshed, når det kommer til bolig, byggeri og byudvikling.

Af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Bygninger står for ca. 40 % af den samlede CO2-udledning, og byggebranchen alene står for ca. 39 % af Danmarks samlede mængde affald. Også på et globalt plan bliver der bygget som aldrig før. Det skyldes især befolkningsvækst, velstand og tilflytning til byerne. På tre år har Kina brugt mere beton end USA gjorde i hele forrige århundrede, og frem mod 2050 vil antallet af folk, der bor i byer, stige med over 2,5 mia. Derfor skal vi tænke bæredygtigt og cirkulært, når vi bygger nyt og renoverer.  

I Welcome Home kan du opleve en række danske pionerprojekter, som er med til at præge, hvordan vi bygger nyt og renoverer i fremtiden. De viser blandt andet, hvordan affald er vores største uudnyttede ressource i produktionen af nye bygninger og i moderne byudvikling. Og de viser, hvordan arkitektoniske greb kan være med til at løse nogle af de globale udfordringer, som vi står overfor.