Hvem bor i kollektiv?

Moderne bofællesskaber er meget mere og andet end kollektiverne fra 60'erne og 70'erne. I udstillingen Welcome Home kan du opleve Generationernes Hus, hvor mennesker kommer til at mødes på tværs af alder og familietyper.

Foto: ERIK-arkitekter og RUM

 Foto: ERIK-arkitekter og RUM

Når man hører ordet kollektiv, er der sikkert mange, der kommer til at tænke på dem, man typisk kender fra 60’erne og 70’erne. Dengang handlede det om, at alt skulle være fælles - fællesmøder, fællesferier, fællesmad, fællespasning, fællesbadning og nogle gange også fællesbørn og fællespartnere.

Tanken om de kollektive boliger har holdt fast, men med tiden har konceptet udviklet sig, og der udspringer hele tiden nye former for kollektiver. I åbningsudstillingen Welcome Home kan du opleve nogle af de nye former for fællesboliger, herunder Generationernes Hus, som har fokus på at skabe en bolig, hvor generationer kan leve sammen i synergi. 

Alle aldre på én adresse

I den nye bydel Aarhus Ø er et multifunktionelt, fleksibelt og fællesskabsorienteret byggeri på vej, og her kommer mennesker til at mødes på tværs af aldersforskelle og familietyper. 

I Generationernes Hus, som ERIK arkitekter og RUM står bag, kommer en dagsinstitution, studieboliger, plejeboliger og familielejligheder til at ligge klods op ad hinanden. I alt kommer 304 almene boliger til at udgøre rammen for 500 menneskers liv, men boligbyggeriet rummer også andre funktioner som café, fællesarealer og træningslokaler – som også skal gøre huset til et samlingspunkt for resten af den nye bydels beboere.