Memory Lane Et kig på danskernes bolig gennem 150 år

Historien om danskernes bolig er også historien om Danmark og om verden. Krige, sygdomme, politiske visioner og store opfindelser. Måden vi bor på er under konstant udvikling og sker altid i udveksling med samfundets svingninger.

Af Dansk Arkitektur Center (DAC)

I dag bor vi radikalt anderledes, end vi gjorde for 150 år siden. Arkitekter tegner vores boliger, men det er ikke kun på grund af dem, at vi bor anderledes i dag end tidligere. Tre globale urbaniseringsbølger har skabt store skred i forholdet mellem land og by, og alle tre bølger er sat i gang af grundlæggende forandringer i vores samfund: Teknologiske nybrud, verdenskrige eller klimakriser, der tegner sig dramatisk i horisonten. Vi har måttet flytte os og finde på nye løsninger i boligen og samfundet, og sådan har nye drømme, materialer og viden skabt nye hjem til nye behov.

Gennem 25 meter i udstillingen Welcome Home kan du dykke ned i 150 års historie om boligen i vores samfund. Du kan opleve de tre globale urbaniseringsbølger, der har skabt store skred i forholdet mellem land og by, mellem by og forstad – og nu igen mellem forstad og by. Fra industrisamfundets små lejligheder og velfærdsstatens effektive modulbyggeri til nutidens megacities – nye byer for mennesker og fremtidens truende klimaforandringer.

Første bølge

Fra landbrugssamfund til industrisamfund: Masseproduktion og koleraepidemi

Med industrialiseringen flytter ekstremt mange mennesker pludselig til byerne. Ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Urbaniseringen overrumpler byerne. Infrastrukturen halter, og boligerne er for dårlige, for små og for få. Derfor går verdens førende bytænkere, filosoffer og arkitekter i tænkeboks og udvikler nye visioner for fremtidens byer. 

Foto: Mogens Breyen og KADK

Anden bølge

Nye muligheder og spredning af byerne: Bomber og beton

Ødelæggelserne fra 2. verdenskrig skaber et enormt behov for nye boliger i store dele af Europa. Metoderne er heldigvis allerede opfundet, og de skal nu sættes i system. Nye betonbyggerier skyder op, masseproduktionen accelererer, og store planer for udbyggelsen af forstæder breder sig. En revolution i boligkvalitet, sundhed og levealder er på vej.

Foto: Peter Løvstrøm

Tredje bølge

Ekstrem urbanisering og ideal om bæredygtighed: Megacities og klimakrise

Boligmanglen er efterhånden kommet under kontrol i de europæiske byer. Her har vi bygget boliger i stor stil og øget vores levestandard markant. Men udviklingen har haft en høj pris, da den vilde vækst presser planetens helbred. Det er et pres, som ser ud til at fortsætte – ikke bare i Europa, men i hele verden. Nye byer skyder nemlig op med en ekstrem hastighed, og det har store konsekvenser for klimaet. Vi er tvunget til at tænke nyt og bæredygtigt. 

Foto: KADK