Bæredygtig forvandling Tema

Vi skal tænke grønt og cirkulært, når vi bygger. Det gør vi blandt andet ved at være opmærksomme på at genanvende så mange eksisterende materialer som muligt og tænke over, hvordan disse materialers efterliv bliver, når det byggede engang skal renoveres eller rives ned.

Flere artikler om bæredygtig forvandling

Bæredygtig forvandling - den korte version

Bæredygtighed er mere end energiforbrug

Bæredygtighedsdiskussionen handler om mere end tal på en energiregning. Mangfoldighed, økonomi, forbrug og bygningsarv må tænkes sammen, hvis vi fremover skal sikre bæredygtighed og sammenhængskraft i det byggede miljø.

Vi bor allerede i fremtidens boliger

Fremtidens boliger er dem, vi allerede bor i. Hvert år bygges der cirka 20.000 nye boliger, og det svarer til kun én procent af den samlede boligmasse. I 2025 er 94,6 procent af alle boliger altså de boliger, der allerede står her i dag. Foto: Heidi Lundsgaard

CO2-mål nås gennem eksisterende boliger

Der er stramme energikrav til nybyggeri i Danmark, men når størstedelen af den danske boligmasse er eksisterende bygninger, skal vi rette fokus mod dem for at nå målet om et CO2-neutralt Danmark i 2050. Foto: Simon Johansen

Teknik og adfærd går hånd i hånd

”Vi er blevet mere energieffektive per kvadratmeter, men fordi danskerne især uden for byerne breder sig på flere og flere kvadratmeter, er der mere at varme op. Så vi må også se på vores forbrugsadfærd. Teknik og nye løsninger er kun en lille del af det her, for adfærden skal tænkes med.”

- Claus Bech-Danielsen, professor ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, forsker i bæredygtig arkitektur

Foto: Torben Klint

Gamle boliger skal rumme moderne familieliv

”Det er ikke kun i energibrugen, at de gamle boliger i Danmark ikke har fulgt med tiden. Når folk flytter ind i boliger fra 1960'erne, flytter de ind i datidens forestilling om, hvad et godt familieliv er. Kernefamilien er på ingen måde lige så dominerende på boligmarkedet i dag som for 50 år siden. Alt det skal vores boliger kunne rumme. Boligerne skal altså renoveres, så de kan rumme fleksible og foranderlige boformer.”

- Mette Mechlenborg, boligforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut

Foto: Lisbeth Holten

Boligen er den største udgift

”Tilbage i 1945 brugte danskerne en stor del af vores økonomi på mad og en lille del på bolig. I dag er det omvendt. Velstandsbølgen de seneste 50 år er med andre ord kanaliseret ind i vores bolig, ligesom boligarealet er fordoblet siden 50’erne. Det har miljømæssige og økonomiske konsekvenser.” 

- Claus Beck-Danielsen, forsker i bæredygtig arkitektur, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi

Vi skal udnytte digital teknologi

Over hele verden bruges digital teknologi til at gøre hverdagen både lettere og mere energirigtig. Smarte apps hjælper dig til at lufte ud og sikre den rette temperatur, og du kan overvåge din bolig via alt fra mobiltelefon til censorer. Men af og til kan det være svært at se værdien i de digitale hjælpemidler. Hvorfor eksempelvis tænde lyset med din telefon, når det går hurtigere at tænde manuelt? Udfordringen ligger derfor i at synliggøre formålet med teknologien for den almindelige boligejer, hvis teknologien for alvor skal gøre os smarte og mere energieffektive. 

Når huset hjælper dig til bedre vaner

I Nyborg ligger et såkaldt kvotehus, hvor både indretning og teknologi er udvalgt og installeret til at skabe de mest bæredygtige rammer om familielivet. Med overblik og censorer skal det anspore husets beboere til en mere bæredygtig adfærd. Foto: Lisbeth Holten

Husk den arkitektoniske arv

"Mange af de boliger, der trænger til energirenovering, rummer enorm arkitektonisk værdi. Man skal tænke sig godt om, inden man forkaster vores arkitektoniske arv for at blive mere bæredygtig.”

- Claus Beck-Danielsen, forsker hos Statens Byggeforskningsinstitut, SBi