Eje, leje, dele Tema

Halvdelen af danskerne ejer deres bolig, og halvdelen lejer. Sådan har det ikke altid været. Antallet af lejere er i hastig vækst, mens færre og færre ejer. Hvordan vil det påvirke boligmarkedet i fremtiden?

Flere artikler om eje, leje, dele

Eje, leje, dele - den korte version

Boligforhold øger ulighed

”Spørgsmålet om, hvorvidt man er boligejer eller ej, bliver mere afgørende for, hvor velstående man er, frem for om man har taget en uddannelse eller har et stabilt job. Det er problematisk, når det et stykke hen ad vejen er tilfældigt, hvem der får muligheden for at eje en bolig,” siger Kristian Weise, direktør i tænketanken Cevea. 

Flere bor til leje

Selvom det bliver dyrere og dyrere at bo til leje, fortsætter andelen af lejere i Danmark med at vokse. For syv år siden boede 37 procent af befolkningen til leje. I dag bor 42 procent til leje, og andelen har ellers ligget stabilt siden starten af 90’erne. Det viser tal fra Danmarks Statistik. 

Dyrere at leje

I landets fire største byer betaler man nu i gennemsnit mere for at bo til leje i en privat udlejningsbolig, end man gør, hvis man ejer en tilsvarende lejlighed. Det viser en analyse foretaget af pensionsselskabet Sampension. 

Stort formuegab

Tal fra Danmarks Statistik viser, at fordelingen af vores boligformer i høj grad er med til øge uligheden blandt danskerne. I 2015 havde en gennemsnitlig ejer-husstand en formue på næsten 3,3 millioner kroner, mens en leje-husstand blot havde næsten 0,7 millioner kroner.

Arbejdspladsernes placering forhøjer huslejen

”Arbejdspladser og jobs, der kræver længere uddannelse, forsvinder fra områderne uden for de store byer. Så den stigende trend med flere, der bor til leje, er en kombination af den demografiske udvikling i samfundet og bevægelsen fra land til by, som vi også ser mange andre steder i verden,” forklarer Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

Ejerboligen som ideal

I Danmark er ejerboligen idealet. I vores kultur ligger der en forestilling om, at der knytter sig et bedre liv til at eje end til at leje. Det forklarer Mette Mechlenborg, forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Foto: Torben Klint

Airbnb tilgodeser ejere

Den populære udlejningstjeneste Airbnb er med til at skævvride boligmarkedet, mener flere eksperter. Særligt i København, hvor turister vælger at benytte sig af tjenesten, risikerer man, at boligejere kan spekulere i dyrere korttidsudlejning frem for traditionel udlejning. Det vurderer Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter.

Udlandets udvikling

Nogle steder i verden er det prestigefyldt at være lejer. Det er eksempelvis tilfældet i byer som Paris og London, hvor boligpriserne er så høje, at tilpas mange ressourcestærke borgere bor til leje til, at det er forbundet med prestige.