Small living Tema

Når vi flytter tættere og tættere sammen i byerne, bliver der færre kvadratmeter til den enkelte borger. Men spørgsmålet er, hvad vi egentlig har behov for i vores private hjem. Hvis vi kan bruge byen som en dagligstue, hvor vi holder møder og fødselsdage eller slapper af med familie og venner, kan vi måske nøjes med mindre plads i vores private boliger.

Flere artikler om small living

Small living - den korte version

En modtendens

Danskerne breder sig generelt set på flere kvadratmeter end førhen, men for storbymennesker går udviklingen den anden vej.  

Verden samles i byerne

I 2050 vil to tredjedele af verdens befolkning bo i byerne. Det presser boligpriserne i vejret og tvinger byboerne til at indrette sig på færre kvadratmeter end tidligere. I Danmark skyldes udviklingen blandt andet, at yngre generationer bliver boende i byerne, når de får børn. 

Det aktive tilvalg

”I Danmark indrettede man sig også tidligere småt, for eksempel under industrialiseringen. Men det var af nød. I dag er det et aktivt tilvalg. Storbymennesker ser flere fordele ved at bo småt i byen end ved at bo på flere kvadratmeter i provinsen. Det at bo småt bliver for nogle en del af ens selvfortælling.”

- Mette Mechlenborg, forsker ved SBi, Statens Byggeforskningsinstitut. 

Et fænomen med mange ansigter

Fænomenet small living kommer til udtryk på mange måder. Lige fra Tiny House-bevægelsen, hvor man nærmest kan bære sit hus på ryggen, til danske familier, som bor fem personer i en toværelses lejlighed. 

Skrump dit liv

Maria Storgaard har downsizet sit liv. Det betyder, at hun bor på mindre plads og ejer færre ting end de fleste andre danskere. For eksempel ejer hun blot 33 stykker tøj. Forretningsmagasinet Fortune spår, at downsizing-fænomenet bliver en af de helt store trends på det amerikanske boligmarked inden for en nær fremtid. 

Seng i stuen og børn i skuffer

Tidligere fandt man også på kreative løsninger, når man boede småt. Børn sov i skuffer, ligesom et strygebræt placeret mellem to stole snildt kunne fungere som en sengeplads til de mindre medlemmer af familien.

Et lille statussymbol

”Small living er en modreaktion til ’større, bedre og mere’-strømmen. Boligen er en identitetsmarkør på lige fod med det tøj, vi iklæder os. Det er et udstillingsvindue, hvor vi viser vores værdier frem. Bor din familie småt, viser du, at I er tætte. At I kan enes og betyder noget for hinanden.”

- Claus Bech Danielsen, forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. 

Foto: Kristine Kiilerich

Livet leves i byen

I en lille lejlighed i København bor Gitte Nielsen sammen med sin mand og deres fire sammenbragte børn.

”Vi overvejede at flytte ud på landet, men hvorfor skulle vi flytte, når vores liv er i byen?”