Indhold i denne artikel

Stråling og afgasning i boligen

Indeklimaet i boligen påvirkes af de tusinder af kemiske stoffer, som bliver frigivet fra maling, møbler, byggematerialer og elektriske apparater. Mange af stofferne kan være årsag til irritation i luftvejene og hovedpine, mens andre er direkte sundhedsskadelige.

Hvad er stråling?

Ny_totalbillede 2.jpg

Stråling er udsendelse af energi fra en kilde. På baggrund af strålingens energiindhold og dermed farlighed skelner man ofte mellem to former for stråling, nemlig ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

Ioniserende stråling stammer fra energirige kilder i form af radioaktivt materiale som eksempelvis uran og er i stand til at ændre cellestrukturen hos et mennesker, der udsættes for bestråling. Et eksempel på sundhedsskadelig radioaktiv bestråling i vore boliger er den radioaktive luftart radon.

Et andet eksempel er røntgenstråler, der benyttes på hospitalet. I større doser er strålerne sundhedsskadelige, hvilket er årsagen til, at ansatte på en røntgenafdeling enten er iført et blyforklæde eller går uden for døren, når patienten bliver fotograferet.

Ikke-ioniserende stråling er den mindst energirige stråling og dermed også den mindst farlige. Strålingen går ofte under betegnelsen elektromagnetiske felter og produceres af alle apparater og ledninger, som bruger elektrisk energi. I dagligdagen er stråling fra radio- og højspændingsudstyr den mest omdebatterede form for stråling.

Hvilke elektriske apparater udsender stråling?

Alle elektriske apparater udsender i større eller mindre omfang stråling fra elektromagnetiske felter.

De traditionelle tv- og computerskærme opbygget omkring et billedrør hører til i den kategori, der udsender mest stråling, mens fladskærme stort set ikke udsender stråling. I takt med udbredelsen af fladskærme er problemet med skærmstråling derfor løbende blevet reduceret.

Mobiltelefoner udsender en relativt kraftig stråling, der ved tæt kontakt med kroppen kan give anledning til lokal opvarmning. Både EU og USA har fastsat grænseværdier for strålingen fra mobiltelefoner, men grænseværdierne kritiseres ofte af forbrugerorganisationer for at være sat for højt.

Forskningen har dog endnu ikke kunnet levere resultater, der kan be- eller afkræfte mistanken om sundhedsskadelige effekter fra hverdagens elektromagnetiske stråling.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i jord og byggematerialer. Luftarten radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden under boligen, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i konstruktionen.

Udsivningen af radon fra undergrunden er afhængig af, hvor i landet boligen er beliggende. Således er der konstateret meget begrænset udsivning til boliger beliggende Vest- og Nordjylland samt i Nordsjælland.

Sydfyn, Falster, Midtsjælland og Østjylland er derimod områder med en relativt høj udsivning af radon.

Hvilken sundhedsskadelig effekt har radon?

Luftarten radon udsender radioaktive stråler, der ved indånding giver anledning til bestråling af lungerne. Radon øger dermed risikoen for lungekræft.

Effekten af radon tages særdeles højtidelig af myndighederne, der i bygningsreglementet har angivet specifikke regler for beskyttelse mod radon i boligen.

Hvordan undersøger du, om der er radon i boligen?

Dansk Radon Analyse forhandler et testsæt til undersøgelse af radonforekomsten i boliger. På firmaets hjemmeside kan du endvidere undersøge forekomsten af radon i din kommune.

En undersøgelse af radonindholdet i din bolig er særlig relevant, hvis huset er af ældre oprindelse, og i de tilfælde, hvor du benytter kælderen som opholdsrum.

Hvad er afgasning?

Afgasning er betegnelsen for en proces, hvor gasarter, der indeholder kemiske stoffer, siver ud i boligen. Afgasningen stammer fra alle materialer i boligen, uanset om det drejer om ubehandlet træ, naturmaling eller overfladebehandlede møbler.

Gasarterne indeholder en række kemiske stoffer, som i større eller mindre grad forringer boligens indeklima og generer husets beboere, bl.a. som irritation af slimhinder og øjne.

De kemiske stoffer betegnes som VOC'er (Volatile Organic Compounds) og inddeles ofte i to kategorier: de let fordampelige/flygtige og de tungt fordampelige VOC'er.

Hvor kommer de let fordampelige stoffer fra?

De let fordampelige kemiske stoffer stammer typisk fra materialer som fugemasse, lim, maling og lak. Der skelnes der mellem vand- og oliebaserede malinger og lakker.

De vandbaserede malinger er kendetegnet ved at afgive relativt få kemiske stoffer, men i store mængder. De oliebaserede malinger har et relativt højt indhold af opløsningsmidler og afgiver ofte en kraftig lugt, der først forsvinder efter flere måneder.

Hvor kommer de tungt fordampelige stoffer fra?

I gruppen af tunge kemiske stoffer finder vi bl.a. phthalater, formaldehyd og bromerede flammehæmmere.

Phthalater tilsættes plastprodukter som eksempelvis ledninger og vægbeklædning. Stofferne er mistænkt for at virke hormonforstyrrende på mennesker og dyr.

Formaldehyd kan stamme fra almindelig vægmaling, som i nogle tilfælde er konserveret med stoffet. Afgasning af formaldehyd fra vægmaling kan stå på i flere måneder. En anden kilde kan være mineraluldsprodukter, men her hører afgasningen sædvanligvis op et par uger efter monteringen. Tidligere har afgasning af formaldehyd fra træbaserede byggeplader været et problem, men i dag er området stramt reguleret af lovgivningen. Formaldehyd kan give anledning til irritation og overfølsomhed.

Hvad er bromerede flammehæmmere?

De såkaldte bromerede flammehæmmere hører under kategorien af tunge stoffer og findes i elektriske produkter som eksempelvis tv, stereoanlæg og computere. Også tøj, møbler og byggematerialer kan være tilsat flammehæmmere.

Betegnelsen dækker over en række kemiske forbindelser, som virker hæmmende på brand. De kemiske stoffer fra bromerede flammehæmmere afgives under opvarmning. Selvom stofferne frigives i små mængder, kan de sammen med optagelse af andre kemiske stoffer i boligen udgøre en sundhedsmæssig risiko.

EU har forbudt to typer af bromerede flammehæmmere, mens en rækker andre typer stadig er under observation.

Hvordan kommer stofferne ind i kroppen?

De let fordampelige stoffer finder vej til kroppen gennem indånding af dampe og optages derfor gennem lungerne.

De tungt fordampelige stoffer afsætter sig på overflader og støv og optages i kroppen gennem munden og ved hudkontakt.

Hvordan vælger du de rigtige materialer?

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) står for en frivillig ordning, hvor producenter, importører og forhandlere kan lade deres produkter mærke. Mærkningen angiver bl.a., hvor mange døgn der går, før produktet ikke længere irriterer slimhinderne eller afgiver lugtgener.

Med DIM-mærkningen har du større mulighed for at gennemskue de enkelte materialers påvirkning af indeklimaet. Mærkningen betyder samtidig, at producenter og forhandlere lægger mere vægt på betydningen af et sundt indeklima, da mærkningen kan benyttes i en markedsføringsmæssig sammenhæng.

 

 

Kilder og henvisninger

Kilder:

Kilder:

Ny landsomfattende dansk radonundersøgelse, Forskningscenter Risø, maj 2001
Radon og enfamiliehuse, Boligministeriet, 1998
Nye standarder for boligbyggeriet, Kuben, Ålborg august 2005

Henvisninger:
Statens Byggeforskningsinstitut Miljøstyrelsen Teleindustrien Sundhedsstyrelsen Informationscenter for Miljø og Sundhed Boligministeriet Forbrugerrådet Dansk Radon Analyse

Kommentarer (1)

  1. Bjarke Jacobsen
    Dette her er en rigtig god artikel. I boligen tror jeg at skimmelsvamp, radon og luftforurening udefra er de vigtigste aspekter. 300 årlige dødsfald skyldes af radon i Danmark.

    I artiklen stod der kun et firma hvor man kunne købe radon-test - der er naturligvis flere virksomheder fx:
    www.RadonHuset.dk. Desværre bliver testene ikke solgt i butikkerne.
    (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab