Et godt naboskab har mange fordele.

Først og fremmest styrker det din livskvalitet og forebygger ensomhed. Men det er også med til at skabe tryghed og kan forebygge indbrud, når I som naboer holder øje med hinandens hjem. I en undersøgelse om fællesskaber og naboskaber, som analyseinstituttet YouGov har lavet for Videncentret Bolius i 2018, siger 57 procent, at nabofælleskaber i nogen, høj eller meget høj grad er vigtigt.

Gode naboer er også praktiske at have ved hånden, hvis du mangler hjælp til at vande potteplanterne, når du er på ferie, eller hvis du akut mangler en, der kan holde øje med dine børn en time eller to. Og så gør et godt naboskab det i det hele taget nemmere at kommunikere indbyrdes og finde fælles løsninger, hvis der skulle opstå problemer der, hvor du bor.

Hvad kan du gøre for at skabe godt et naboskab i lejligheder? 

Hvordan får du sparket gang i nabofællesskabet, når du bor i lejlighed og måske ikke så ofte støder ind i dine naboer – eller måske knap nok ved, hvordan de ser ud? 

Der findes ikke en smart opskrift, men ét er sikkert. Et godt naboskab kræver, at du tør give ud af dig selv og måske også gå på kompromis engang imellem.

Her er 10 idéer til, hvordan du kan bidrage til naboskabet.

1. Præsentér dig selv, når du flytter ind

Hvis der er en fælles opslagstavle i din opgang, kan det være oplagt at hænge en seddel op, når du flytter ind, hvor du lige præsenterer dig (og din familie). Det er en rigtig fin måde at gøre opmærksom på sig selv. Sæt gerne et billede på opslaget, så dine naboer også kan kende dig, når de støder på dig i opgangen.

2. Hils på dem, du møder på trappen og i opgangen

Det kan være svært at gennemskue, om de mennesker, du møder i din opgang, er gæster eller også bor der. Under alle omstændigheder skaber det en rarere stemning, hvis du hilser på dem, du møder på trappen – også selvom det bare er gæster.

3. Tag aktiv del i fællesskabet 

Nogle steder er der en beboerrepræsentation, bestående af repræsentanter valgt blandt lejerne. Beboerrepræsentationen varetager lejernes interesser over for udlejeren og kan være et rigtig fint sted at engagere sig, hvis du ønsker at få en tættere dialog med dine naboer. Hvis du ikke ønsker at stille op og være en del af beboerrepræsentationen, kan du også få et fint udbytte ud af at deltage i de beboermøder, der bliver indkaldt til.

At deltage i sociale arrangementer er altid en fin måde at lære naboerne at kende. Tilbyd eventuelt at hjælpe med at arrangere dem, hvis du har overskud. Hvis du har børn, kan det fx være en juletræsfest eller fastelavnsfest, du hjælper med at få stablet på benene. Sociale arrangementer kan være alt fra fællesspisning til bingo-aften.

4. Invitér naboerne indenfor

Det falder måske ikke i alle naboers smag, men det er ikke ensbetydende med, at det er en dårlig idé at invitere din opgang på uformel hygge. Dine naboer kan jo bare vælge at takke nej til invitationen. Men at invitere på en kop kaffe og et stykke kage er en fin måde at komme i kontakt med dine naboer i opgangen på. 

Hvis du allerede har boet i lejligheden et stykke tid, og nye beboere flytter ind, kan du byde dem velkommen og invitere dem indenfor.

5. Brug gården

Hvis der er et gårdmiljø, en tagterrasse eller andre udendørs fællesarealer tilknyttet det lejlighedskompleks, hvor du bor, så brug det. Det giver muligheden for at falde i snak med de andre beboere.

6. Tilmeld dig grupper og nyhedsbreve

Nogle boligforeninger og beboere har oprettet Facebookgrupper eller andre sociale fora, hvor man deler alt fra nyheder til opslag om køb og salg. Undersøg, om der findes grupper i dit nabolag, du med fordel kan melde dig ind i. Nogle steder er der også et nyhedsbrev for beboere, som kan være rigtig godt at tilmelde sig for at få en føling med, hvad der rør sig i nabolaget.

7. Indfør eller deltag i Nabohjælp 

Nabohjælp er en ordning under Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden, der er lavet for at forebygge indbrud. Ordningen går i korte træk ud på, at man får nogle konkrete værktøjer til bedre at kunne komme i kontakt med sine naboer, hvis man oplever noget mistænkeligt i sit nærområde. Ordningen forebygger ikke kun indbrud, men kan også være med til at fremme godt naboskab, da det bliver mere legalt at ringe på hos naboen, hvis der er et klistermærke med ”Nabohjælp” på døren.

Downloader du Nabohjælps app, kan du bl.a. se, hvilke andre nabohjælpere der er tæt på dig. Appen kan også bruges til at spørge om alt muligt andet vedrørende naboskab.

Læs mere om Nabohjælp.

8. Hold øje med hinanden

Vær i det hele taget opmærksom på, om du har en nabo, der måske har brug for en hjælpende hånd og tilbyd din hjælp. Det kan være godt givet ud at lufte naboens hund, udlåne dit værktøj eller hjælpe med indkøb, når det kniber.

Bank heller på hos naboen én gang for meget end for lidt. 

9. Vis hensyn, når du holder fest 

Det er måske ikke det bedste indtryk, du skaber hos dine naboer, hvis du begynder naboskabet med at holde larmende indflytterfest til langt ud på natten eller fester i det hele taget. 

Mærk efter, hvor grænserne går for, hvor meget du kan tillade dig at larme, og sørg for at vise hensyn til dine naboer. Skal du holde fest, så husk at gøre dine naboer, overboere og underboere opmærksomme på det – hæng en seddel i din og de nærmeste opgange, og bank eventuelt på hos dem, der vil opleve de største gener og fortæl, hvad der skal ske, eller invitér dem med.

10. Naboskab: Fokusér på det positive

Det at bo tæt på hinanden kan hurtigt komme til at handle om alt det negative – fx larm fra nabolejligheden, rod i opgangen, støjende børn og hundeluftere, som ikke samler efterladenskaber op efter sig. Det er selvfølgelig på sin plads at påpege nabogener, hvis de er et reelt problem. Men husk også at fokusere på alle de glæder, der er ved det sted, du bor, og øv dig i at tage en dyb indånding, inden du begynder at klage over dine naboers adfærd. Måske er der blot tale om et enkeltstående tilfælde og slet ikke umagen værd.