Retningslinjer på Videncentret Bolius' platforme

Videncentret Bolius’ generelle betingelser for services, kampagner og brug af digitale platforme samt politik for brug af persondata og cookies ved Videncentret Bolius A/S

Firmainformation

Videncentret Bolius A/S

Jarmers Plads 2, 1551 København V
CVR-nummer: 26444276

Videncentret Bolius A/S (herefter omtalt som Videncentret Bolius) blev stiftet d. 1. februar 2002 og er 100 % ejet af foreningen Realdania og er en uvildig, ikke-kommerciel virksomhed. 

Vores formål er at bidrage med relevant og værdifuld viden, bl.a. på baggrund af indsamling og bearbejdelse af viden om private boliger, byggeri og haver.

For at sikre god skik mellem Videncentret Bolius og alle vores brugere samt brugerne imellem, har vi samlet alle vores retningslinjer og betingelser for brug af hjemmesiden ét sted.

Begrebet ’god skik’ omfatter her måden, vi skriver/taler til hinanden på, men god skik handler også om, at vi anvender teknik og data for at optimere din og andre brugeres oplevelse og ikke mindst sikkerhed.

Cookiepolitik og retningslinjer er opdateret 24.05.2018 i relation til Databeskyttelsesloven. Retningslinjerne er blevet opdateret med de udvidede brugerretigheder i fht. indsigt, slette og få udleveret egen persondata. Derudover er der foretaget mindre justeringer i fht tredjepart cookies.

Politik for brug af data

Hvis du har spørgsmål til nedenstående politik for brug af data, kan du rette henvendelse til Videncentret Bolius' digitalafdeling på e-mail post@bolius.dk eller telefonnummer 70 23 63 13.

Indsamling og brug af data

Videncentret Bolius indsamler og behandler dine data i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven (også kendt som GDPR).

I forbindelse med din brug af services, funktioner og kampagner på Videncentret Bolius’ platforme, kan det være nødvendigt, at du laver en profil-oprettelse, så Videncentret Bolius kan opbevare flere oplysninger på din bruger. Videncentret Bolius registrerer i den forbindelse personoplysninger om dig.

Videncentret Bolius sletter løbende persondata for brugere, der længe ikke har brugt vores services. Videncentret Bolius indsamler ikke personfølsomme oplysninger og du bedes ikke efterlade personfølsomme oplysninger på vores platforme. Data, som Videncentret Bolius indsamler, omfatter ikke oplysninger af følsom karakter som f.eks. kreditoplysninger, personnumre, pasoplysninger eller indtægtoplysninger.

Personoplysninger, som Videncentret Bolius indsamler efter at have opnået brugerens samtykke, dækker information som fx fornavn, efternavn, adresse, e-mail, postnummer, telefonnr., interesser og konkrete valg af services og funktioner hos Videncentret Bolius. Herudover indsamler Videncentret Bolius oplysninger om din bolig, som fx hvornår dit hus er bygget, boligtype, boligens antal kvadratmeter, og om der er have, kælder og etager. Data om boligen indhentes via det offentligt tilgængelige BBR-register. (Se OIS.dk

Oplysninger samles som nævnt kun, hvis du giver samtykke hertil. Det være sig når du registrerer dig, opretter en profil, laver abonnementsregistrering, deltager i en quiz eller konkurrence, vælger at anvende en særlig service (fx Spørg Bolius), eller blot giver tilladelse til datatræk fra andre eksterne databaser mv. De yderligere betingelser for anvendelse af de enkelte services er anført i særskilte afsnit nedenfor eller ved den pågældende service.

Personoplysninger og forbrugsdata, herunder angivelse af interesseområder, afgivet på bolius.dk bruges i Videncentret Bolius-regi for at kunne yde personlig service og abonnementssupport, for at kunne tilbyde dig forskellige services, for at give øget indholdsrelevans, mere målrettet indhold, tilbud om events og services, og i forbindelse med videreudvikling og forbedring af Videncentret Bolius’ hjemmeside.

Derudover benyttes data i anonymiseret form til statistik til brug for formidling i Videncentret Bolius-regi eller til informationskampagner, seminarer (fx energiseminarer), hjælpeværktøjer (fx anbefalede artikler), infografikker (fx Danmarkskort over huspriser), udvikling af content (fx faktaartikler og nyheder) og rapporter (fx boligejeranalyse), der understøtter Videncentret Bolius’ mission.

Videncentret Bolius videregiver som udgangspunkt kun personoplysninger til tredjepart, hvis du selv udtrykkeligt giver samtykke til det. Eneste undtagelser er i fht. få og udvalgte underleverandører, der har adgang til personoplysninger i forbindelse med deres arbejde for Videncentret Bolius. Videncentret Bolius har jvf. bestemmelserne i Personbeskyttelsesloven, indgået databehandleraftaler med alle underleverandører og de er derigennem forpligtet til fortrolighed og ordentlig omgang med din persondata.

Dog kan Videncentret Bolius være forpligtet til at udlevere data ved lovovertrædelser, som fx krænkelse af ophavsret i debatindlæg og injurier, hvis lovgivningen kræver det.

Videncentret Bolius forbeholder sig ret til at foretage datatræk fra andre offentlige databaser, der databehandler og offentliggør offentlig tilgængelig data (fx oplysninger om boligejernes bolig) og koble disse data til registrerede brugere med henblik på at skabe bedre informationskampagner, digitale hjælpefunktioner og målrettet viden på din profilside, mails og notifikationer, som Videncentret Bolius leverer til dig.

Persondata opbevares, indtil du selv sletter dem eller sletter din profil, eller i op til 2 år efter du sidst har været aktiv på din profil eller anvendt en service.

Dataansvarlig og databehandler

Videncentret Bolius er dataansvarlig for den data, du afgiver på Videncentret Bolius’ digitale platforme.

Det er Videncentret Bolius som dataansvarlig der afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger.

Videncentret Bolius behandler alle data og kan vælge at få hjælp til behandling af data fra underleverandører/databehandlere med hvem der indgås separate databehandleraftaler, jvf, afsnittet ovenfor om indsamling og brug af data.

Sikkerhed ved behandling og opbevaring af data

Videncentret Bolius træffer som dataansvarlig de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

I Videncentret Bolius opbevares profiloplysninger i henhold til gældende, dansk og europæisk lovgivning.

Lagringsmedier, sikkerhedskopier af data mv. opbevares forsvarligt aflåst således, at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne.

Alle profiloplysninger beskyttes af et personligt brugernavn og en krypteret adgangskode, som du når som helt kan vælge at udskifte. Videncentret Bolius har ikke adgang til dit password. Du kan også vælge at beskytte dine oplysninger ved at bruge socialt login som Facebook og Google

Videncentret Bolius webside bolius.dk er SSL Certificeret. HTTPS:// er en certificeret godkendelse for at sikre dataudvekslingen mellem dig som bruger og websiden. HTTPS:// kendes også fra netbanker, offentlige websider og sociale medier.

Eksempel: Hvis du bruger en formular eller opretter en profil, bliver den tekst, du indtaster, krypteret, således at den ikke uden videre kan tilgås af udefrakommende.

Hvis din forespørgsel indeholder personfølsomme oplysninger, f.eks. om private forhold, bør du dog bruge digital signatur til at sende en sikker mail til Videncentret Bolius. Alternativt kan du anvende almindelig post i stedet for internettet.

Videncentret Bolius og Videncentret Bolius' databehandlere opbevarer dine personoplysninger på servere med høj sikkerhed og begrænset adgang, der løbende bliver sikkerhedstestet. Videncentret Bolius kan, til trods for sikkerhedsindsatserne, ikke garantere 100 procent sikkerhed. Vi anbefaler derfor, at du altid er varsom med at benytte følsom information på internettet.

Grundet den hurtige tekniske udvikling og krav til teknologi og datasikkerhed forbeholder Videncentret Bolius sig ret til at justere og opdatere krav og retningslinjer for behandling og sikring af personoplysninger.

Din ret til indsigt og indsigelser vedrørende persondata

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke til Videncentret Bolius' behandling af persondata vedrørende dig.

Du har ligeledes ret til indsigt i, hvilke data Videncentret Bolius behandler, som vedrører dig, og hvis nogle data er urigtige eller vildledende, kan du kontakte Videncentret Bolius for at få disse slettet eller korrigeret.

Alternativt kan du selv slette eller korrigere oplysninger fra din brugerprofil.

Endeligt kan du jvf. Databeskyttelsesloven få data digital udleveret i et maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til Videncentret Bolius' digitalafdeling på e-mail post@bolius.dk eller telefonnummer 70 23 63 13.

Du har ligeledes mulighed for at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger. Klager kan indgives til Datatilsynet.

Journalistisk etik

Det journalistiske indhold, du kan læse, når du bladrer igennem magasinet Videncentret Bolius, falder under medieansvarsloven. Også Bolius.dk er tilmeldt Pressenævnet, hvilket blandt andet betyder, at du har mulighed for at klage til Pressenævnet over vores journalistik. Nævnet kan på baggrund af din klage udtale kritik, hvis vi har handlet i strid med god presseskik. 

Men før det kommer så langt, vil vi selvfølgelig gerne høre fra dig, hvis du har ris eller ros. Vores kontaktoplysninger finder du her. Er du fra pressen, kan du gå igennem vores presseafsnit.

Reglerne for god presseskik uddybes her. De dikterer bl.a., at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.

At Bolius.dk er tilmeldt Pressenævnet betyder også, at vi er omfattet af kildebeskyttelsen. Det betyder, at ingen kan pålægge os at afsløre identiteten på vores kilder, medmindre ganske særlige undtagelser er opfyldt. Ønsker du at klage over indhold på Bolius.dk, kan du følge Pressenævnets klagevejledning her.

Konkrete betingelser for profil, services og kampagner

Profiler hos Videncentret Bolius

Bolius.dk tilbyder alle mulighed for gratis at få adgang til relevant viden om bolig og have. Det kræver ikke en profil at læse artikler, se billedserier eller film m.m.

Opretter du en profil hos Videncentret Bolius, kan vi tilbyde dig adgang til flere funktioner, der giver dig mulighed for hurtigere adgang til dit favoritstof om bolig og have.

For at oprette en profil skal du opgive:

 • Dit rigtige navn og efternavn
 • Din e-mail
 • En adgangskode

Når du opretter din profil, skal du give samtykke til Videncentret Bolius’ generelle betingelser.

Ved at anvende din e-mail og din personlige adgangskode får du bl.a. nemt og hurtig adgang til:

 • Nyhedsbreve, du har modtaget
 • Dine senest læste artikler
 • Artikler og videoklip, du har gemt
 • Anbefalet indhold baseret på artikler, du har læst
 • At følge de artikler, du har kommenteret på
 • At følge dine spørgsmål og svar fra ”Spørg Bolius”
 • Adgang til info fra Radonfrithjem (der 21.10.2020 er lukket)

Nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation

Når du opretter dig som bruger på Bolius.dk samt bruger visse af vores services, bliver du tilbudt at tilmelde dig Videncentret Bolius nyhedsbrev med viden om hus og have, der udsendes 2 gange om ugen. Du kan ligeledes tilmelde dig nyhedsbrevet senere.

Ønsker du ikke længere at modtage Videncentret Bolius' nyhedsbrev, kan du altid nemt afmelde dig ved at logge dig ind på din profil på bolius.dk. Du kan også bruge linket ’Afmeld’ i toppen af nyhedsbrevet Bolius, eller du kan kontakte Videncentret Bolius på e-mail post@bolius.dk eller telefonnummer 70 23 63 13.

Retningslinjer for dialog på Videncentret Bolius' digitale platforme

Videncentret Bolius vil gerne sikre mulighed for, at du som bruger kan videregive dine gode råd, ideer, erfaringer samt debattere med andre brugere på Videncentret Bolius' digitale platforme.

Videncentret Bolius forbeholder sig i den forbindelse ret til at moderere, slette og/eller fjerne indlæg eller dele af indlæg, hvis de overskrider god tone og følgende regler:

 1. Evt. kritik skal være en faktuel beskrivelse af situationen (Fx: Vi havde aftalt, at prisen blev 25.000 kr., men firmaets regning lød pludselig på 50.000 kr.).
 2. Vær ikke anonym, hvis du kritiserer et firma. Firmaer, der kritiseres, skal have en chance for at genkende kunden og dermed situationen, så de på fair vis kan tage til genmæle i debatten med deres version af situationen.
 3. Det er ikke tilladt at viderebringe løse rygter, eller noget du har hørt, på 2. eller 3. hånd. Skriv kun om egne oplevelser.
 4. Undlad at skrive nedsættende om andre. Hold en god og sober tone.
 5. Indlæg må ikke indeholde injurier.
 6. Tænk dig om en ekstra gang, inden du evt. deler oplysninger om dig selv og andre.
 7. Undlad at inddrage dine egne og andres personfølsomme oplysninger (personlige oplysninger, adresse, kontaktoplysninger, personlige økonomiske oplysninger osv.).
 8. Det er ikke tilladt at indsætte ophavsretligt beskyttede tekster i dine indlæg.
 9. Du må ikke gengive links til åbenlyst ulovlige hjemmesider.
 10. Indlæg må ikke indeholde reklamebudskaber. Det er i orden at anbefale produkter og tjenester, du selv har købt og prøvet - eller komme med vurderinger. Firmareklame for, samt aktive links til egne produkter og tjenester er ikke tilladt. Ligeledes er det heller ikke tilladt at kritisere konkurrenters produkter og tjenester.
 11. Du må ikke gengive e-mailkorrespondancer med andre parter.

Ser du indlæg, der overskrider disse regler, opfordrer vi dig til at anmelde det med funktionen ’Anmeld indlæg’ eller skrive til redaktion@bolius.dk  (anfør navn, url og en linje om, hvorfor du mener, retningslinjerne er overskredet).

Overskrider en bruger reglerne en enkelt gang, bliver indlægget fjernet. Bryder en bruger reglerne gentagne gange, kan brugeren udelukkes fra Videncentret Bolius' digitale platforme.

Videncentret Bolius kan ikke stilles til ansvar for brugernes kommentarer og korrigerer ikke indlæg for faglige unøjagtigheder, såsom fejlagtige råd og usandheder.

Brugerne skal oplyse deres rigtige navne i profilen. Videncentret Bolius sletter brugere, der ikke overholder denne regel.

Som bruger er du ansvarlig for dine egne indlæg i henhold til injurielovgivningen. Så sørg for, at du kan stå ved det du skriver – også i fremtiden.

Hvis politiet beder om hjælp til at lokalisere en bruger i forbindelse med en efterforskning, vil Videncentret Bolius oplyse data som navn, e-mail og IP-adresse.

Videncentret Bolius forbeholder sig ret til at bringe brugernes indlæg eller dele heraf i alle Videncentret Bolius’ medier. Videncentret Bolius forbeholder sig også ret til at kontakte brugere på e-mail på baggrund af deres indlæg.

Socialt login

Socialt login er en service, der har til formål at give dig nemmere adgang til din profil hos Videncentret Bolius. Ved at benytte socialt login kan du både spare tid og begrænse mængden af brugernavne og passwords.

Ved Socialt login kan du vælge at give Videncentret Bolius adgang til yderligere data fra en af dine sociale profiler, og dermed automatisk udfylde din profil hos Videncentret Bolius. Data er fx oplysninger som køn, alder og interesser, som bidrager til at gøre brugen af Videncentret Bolius’ tilbud og services til dig mere relevante.

Du kan benytte Facebook og Google+ som sociale login til Bolius.dk. Ved at bruge socialt login accepterer du, at Videncentret Bolius indhenter oplysninger om dig fra det relevante sociale medie til brug for din profil.

Betingelser for brug af funktionen ’Spørg Bolius’

Videncentret Bolius tilbyder alle brugere at benytte servicen ’Spørg Bolius’, som er gratis.

Videncentret Bolius’ ekspertpanel består af flere forskellige typer fagpersoner med speciale i boligområdet – bl.a. arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, advokater, økonomiske rådgivere og gartnere.

Ekspertpanelet svarer på spørgsmål om det, der er ’nagelfast’ vedrørende hus og have – dvs. alt det, som ikke ville falde ud, hvis du forestiller dig, at du kan vende dit hus på hovedet og ryste det.

Vi besvarer dine spørgsmål bedst muligt på baggrund af de oplysninger, som du giver os. Husk dog, at vores besvarelser er af generel karakter og dermed ikke kan erstatte specifik og individuel rådgivning. Videncentret Bolius kan derfor ikke pålægges rådgiveransvar i forbindelse med bl.a. eventuelle negative konsekvenser forbundet med din ageren i henhold til vores svar.

Ekspertpanelet svarer ikke på spørgsmål om fx inventar eller tekniske spørgsmål omkring hårde hvidevarer etc. Ved disse spørgsmål må du tage kontakt til producenten.

Videncentret Bolius ønsker at sikre en svartid på maksimalt en uge pr. e-mail, men i særlige tilfælde kan der gå længere svartid.

Konkurrencebetingelser hos Videncentret Bolius

Deltagelse i Videncentret Bolius' konkurrencer er frivillig og ikke købsbetinget. For at deltage i Videncentret Bolius' konkurrencer skal du være fyldt 15 år og være bosiddende i Danmark.

Ansatte i Videncentret Bolius og deres husstande kan ikke deltage i konkurrencerne. Det samme gælder for ansatte hos Realdania og disses husstande. Det er heller ikke muligt at deltage i konkurrencer, hvis en person i husstanden er deltidsansat, projektansat, konsulentansat, freelancer el. lign. hos ovennævnte.

Ved at deltage i en konkurrence accepterer du, at Videncentret Bolius må offentliggøre dit navn, byen du bor i samt dit svar på konkurrencespørgsmålet. Du accepterer samtidig, at evt. indsendte billeder må anvendes på alle Videncentret Bolius’ medier samt i de tredjepartsmedier, Videncentret Bolius samarbejder med.

Alle konkurrencevindere kontaktes direkte via e-mail, såfremt korrekt e-mail er opgivet ved deltagelse. Ved deltagelse i konkurrencer på Videncentret Bolius’ Facebookside kontaktes vindere på Facebooksiden i konkurrenceopslaget.

Præmier kan ikke ombyttes til andre varer eller til kontanter. Alle skatter og afgifter til staten er betalt.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Videncentret Bolius sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen.

For nogle konkurrencer vil det være en betingelse for deltagelse, at du opretter en profil på bolius.dk.

Som deltager i en konkurrence accepterer du Videncentret Bolius ovennævnte konkurrenceregler.

De konkrete forhold for at deltage i en konkurrence, finder du på den enkelte konkurrences side, hvor der også henvises til disse betingelser.

Bo trygt! kampagnen på bolius.dk

Videncentret Bolius, Det Kriminalpræventive Råd, Realdania og Trygfonden lancerer den landsdækkende kampagne ’Bo trygt!’, der sætter fokus på at nedbringe antallet af indbrud i Danmark.

På kampagnesiden Botrygt.dk stiller Videncentret Bolius uvildig og faktuel information om indbrudssikring, cases, film, grafikker, services m.m. gratis til rådighed for alle besøgende. Den information, som Videncentret Bolius stiller til rådighed, er baseret på generelle anbefalinger og er ikke udtryk for en konkret og individuel anbefaling til den enkelte brugers konkrete forhold.

Videncentret Bolius er formidler, men er ikke juridisk ansvarlig eller aftalepart i fht. låsesmede, der udfører Indbrudstjek

Videncentret Bolius har i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, Realdania og Trygfonden stillet Botrygt.dk og bolius.dk/Botrygt til rådighed for at drive kampagnen Bo trygt!. Herunder håndterer Videncentret Bolius informationsprocesser, der har til formål at hjælpe brugerne med at få foretaget et Indbrudstjek hos en af Låsesmede foreningens medlemmer.

Videncentret Bolius foretager IKKE nogen selvstændig vurdering eller rådgivning i forhold til en brugers specifikke forhold. Videncentret Bolius, Det Kriminalpræventive Råd, Realdania og Trygfonden er uafhængige og har IKKE nogle økonomiske interesser eller gevinst ved at formidle kontakt til låsesmedefirmaerne.

Videncentret Bolius er IKKE aftalepart i relation til brugeren og låsesmedefirmaet, men udelukkende formidler. Det er det valgte låsesmedefirma, som er juridisk ansvarlig for levering af ydelser til brugeren.

Alle henvendelser vedrørende booking af aftaler, fejl og mangler ved låsesmedefirmaets ydelse skal derfor rettes til låsesmedefirmaet direkte. Videncentret Bolius fraskriver sig i øvrigt alt ansvar i forbindelse med den information, de anbefalinger og/eller resultater, du modtager fra låsesmedefirmaet.

Behandling af data ifm. Bo trygt!

Vi henviser til Videncentret Bolius generelle retningslinjer ’Politik for brug af data’ ovenfor.

Videncentret Bolius er dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres, opbevares og efterfølgende anvendes til at servicere dig i forbindelse med Bo trygt!s funktioner.

Hvis du vælger at bede om et indbrudstjek sender Bo trygt! den data du indtaster til den låsesmed du selv har valgt. Låsesmeden bliver hermed selvstændigt dataansvarlig.

Hvis du vælger at bestille en værktøjskasse mod indbrud sender vi den data du har indtastet til vores forsendelsespartner med hvem vi har en databehandleraftale.

Videncentret Bolius benytter desuden data fra kampagnen i anonymiseret form i historisk, statistisk og/eller videnskabeligt øjemed. Dette gøres, da det anses som foreneligt med kampagnens og Videncentret Bolius' formål.

Data i anonym form kan konkret bruges til formidling i Videncentret Bolius regi eller til informationskampagner, seminar, hjælpeværktøjer, infografikker og rapporter, der understøtter kampagnen ’Bo trygt!’ og Videncentret Bolius’ mission.

Hjem til den tredje alder på bolius.dk

Foreningen Realdania lancerer den landsdækkende kampagne Hjem til den tredje alder for at motivere boligejerne til at tage stilling til, hvordan de vil bo, når seniorlivet står for døren. 

Videncentret Bolius er formidler, men er ikke juridisk ansvarlig eller aftalepart.

Videncentret Bolius har i samarbejde med Foreningen Realdania stillet tredjealder.dk og bolius.dk/tredjealder til rådighed for at drive kampagnen Hjem til den tredje alder. Herunder håndterer Videncentret Bolius informationsprocesser, der har til formål at hjælpe brugerne til at få overblik over, hvilke muligheder der findes i forhold til boliglivet i den tredje alder.

På kampagnesiden tredjealder.dk stiller Videncentret Bolius uvildig og faktuel information, artikler, cases, film, grafikker, services m.m. gratis til rådighed for alle besøgende. 

Den information, som Videncentret Bolius stiller til rådighed, er baseret på generelle anbefalinger og er ikke udtryk for en konkret og individuel anbefaling til den enkelte brugers konkrete forhold.

Videncentret Bolius er uafhængig og har ingen økonomiske interesser.

Behandling af data ifm. Hjem til den tredje alder

Vi henviser til Videncentret Bolius generelle retningslinjer ’Politik for brug af data’ ovenfor.

Videncentret Bolius er dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres, opbevares og efterfølgende anvendes til at servicere dig i forbindelse med Hjem til den tredje alders funktioner.

Videncentret Bolius benytter desuden data fra kampagnen i anonymiseret form i historisk, statistisk og/eller videnskabeligt øjemed. Dette gøres, da det anses som foreneligt med kampagnens og Videncentret Bolius' formål.

Data i anonym form kan konkret bruges til formidling i Videncentret Bolius-regi eller til informationskampagner, seminar, hjælpeværktøjer, infografikker og rapporter, der understøtter kampagnen ’Hjem til den tredje alder’ og Videncentret Bolius’ mission.

Cookies og pixel tracking på bolius.dk

Tekniske forudsætninger for at bruge bolius.dk

Bolius.dk understøtter følgende browsere:

 • Edge
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Læs her, hvordan du opdaterer dine browser.

 • Desuden skal du have Javascript installeret, for at kunne bruge vores formularer m.m. Læs hvordan du installerer det her.
 • Hvis du ikke kan logge dig på bolius.dk m.m kan det skyldes installerede blokeringer i din browser. Se her, hvordan du håndterer dem.

Videncentret Bolius anvender teknologier som fx cookies, pixeltags (pixels) og HTML local storage, som er lokal lagring i  din browser. Der anvendes både førstepartscookies og tredjepartscookies.

På Bolius.dk bruger vi primært cookies og lignende teknologier til webanalyse med henblik på at optimere oplevelsen af hjemmesiden. Andre cookies er forudsætninger for, at konkrete funktioner på bolius.dk kan fungere.

Disse teknologier bruges desuden til at forbedre brugeroplevelsen, således at Videncentret Bolius kan levere relevant indhold, services og annoncer på og uden for Videncentret Bolius' digitale platforme. Videncentret Bolius tilbyder dig en bred vifte af løsninger og funktioner, der involverer brugen af disse teknologier for at nå ud til dig på baggrund af dine interesser og aktiviteter.

En cookie kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Som beskrevet neden for skelnes der mellem førstepartscookies og tredjepartscookies.

Førstepartscookies afsættes af Videncentret Bolius’ egne tekniske systemer

Videncentret Bolius benytter sig af følgende teknologier som led i, at forbedre brugeroplevelsen for den enkelte bruger på alle Videncentret Bolius’ platforme:

 • Amazon Cognito: Anvendes til profilstyring af personoplysninger gennem services, funktioner og kampagner.
 • Marketo: Anvendes til at forstå forbrug og adfærd og sikre mere relevant viden til brugeren.

Brugen af cookies kompromitterer ikke din datasikkerhed ved at anvende hjemmesiden.

Tredjepartscookies (også kendt som tracking-cookies) afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på bolius.dk

Videncentret Bolius anvender Gallup og Google Analytics til at trække rapporter om aktiviteten på Bolius.dk for at forstå og sikre en konstant udvikling af produktion og teknologi.

 • Kantar Gallup: Danske Medier leverer trafikmåling af fx besøg og sidevisninger på bolius.dk.
 • Google: Google Analytics, Google Webmaster Tools leverer forbrugsstatistik.
 • Google: Google Ads bruges til målrettet annoncering på Google.

Videncentret Bolius anvender ’permanent cookie’ og ’sessionscookie’, der henholdsvis viser, om brugeren er tilbagevendende, og hvor længe brugeren har været på bolius.dk.

Cookies fra Google Analytics har som udgangspunkt en levetid på 2 år.

Google Analytics sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google Analytics ligger inde med.

Google Analytics kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Google Analytics’ vegne.

Læs mere om, hvordan Google bruger cookies: How Google Analytics uses Cookies.

Bolius.dk er tilsluttet Dansk Online Index, der måler al trafikken på danske web-sites. Målingen udføres af Kantar Gallup på vegne af Danske Medier Research ApS, der er dataansvarlig. Der anvendes cookies fra: tns-gallup.dk og ssl-danskemedier.tns-gallup.dk til brug for indsamling af oplysninger om IP, tids-punkt, tekniske oplysninger om enhed fx OS, browser version m.v. for at føre statistik over trafik på sitet. Data gemmes uden tidsbegrænsning i aggregeret form, der ikke kan føres tilbage til brugeren.

Data videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav. Generelle statistikker og lignende, som ikke kan henføres til dig, vil være offentligt tilgængelige.

Pixler og annonceteknologi

Annonceteknologier kan dele oplysninger mellem Bolius.dk og sider, du tidligere har besøgt for at målrette indhold og annoncer, der præsenteres for dig på bolius.dk og tidligere besøgte hjemmesider.

Cookies og pixler afsættes af følgende bureauer i din browser, når du bruger bolius.dk: Adform, Google Ads , Facebook og Pinterest.

Pixeltags (også kaldet ’clear GIFs’, ’web beacons’ eller ’pixels’) er små stykker kode på en webside eller i en app, der tillader læsning og placering af cookies og overførsel af oplysninger til Videncentret Bolius eller vores partnere.

Forbindelsen kan indeholde oplysninger om eksempelvis en IP-adresse, klokkeslæt, position, browsermærke eller type af digitalenhed, der blev brugt.

Videncentret Bolius benytter Pixels til at vise dig annoncer på Facebook, Pinterest eller andre websider, alt efter hvilken artikel, film eller billedserie du har besøgt på bolius.dk.

Sådan afviser du cookies og pixler

Du kan afvise at bruge cookies på din computer ved at ændre de relevante indstillinger i din browser.

Eftersom en cookie befinder sig hos dig som klient, er det altid muligt for dig at se, ændre eller slette disse cookies.

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre bolius.dk og sikre dig en bedre brugeroplevelse.

OBS: Hvis cookies er slået fra i din browser, og du afviser andre teknologier på Videncentret Bolius’ platforme, vil du ikke kunne bruge mange af webstedets funktioner.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra Bolius.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

Ønsker du ikke, at Videncentret Bolius og Facebook kan tracke forbindelsen mellem din profil og din adfærd på bolius.dk, skal du sørge for ikke at være logget ind på Facebook med den browser, du bruger til at besøge bolius.dk.

Se desuden disse vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Sådan aktiverer du Javascript

For at kunne benytte vores værktøjer såsom formularer mm. kræver det, at Javascript er aktiveret i din browser.

Nedenfor kan du læse, hvordan du gør.

Bemærk venligst:
Uanset hvilken browser du benytter, skal du efter aktivering af Javascript opdatere siden igen. Hvis Javascript ikke ser ud til at være aktiveret, så 
anbefales det, at du lukker din browser ned og starter programmet op igen.

 

Hvis du bruger Internet Explorer

 1. Klik på "Internet indstillinger" under din browsers menupunkt "Funktioner".
 2. Vælg faneblad "Sikkerhed".
 3. Klik på Internet i "Vælg zone".
 4. Vælg "Brugerdefineret niveau".
 5. Scroll ned til området med overskriften "Script" og videre ned til "Active Scripting".
 6. Vælg "Aktiver" for "Active Scripting".
 7. Klik på OK for at gemme dine ændringer.

 

Hvis du bruger Firefox

 1. Klik på "Indstillinger" under din browsers menupunkt "Funktioner".
 2. Vælg faneblad "Indhold".
 3. Klik i checkboksen "Aktiver Javascript".
 4. Klik på OK.

 

Hvis du bruger Google Chrome

 1. Klik på Chrome-menuikonet "Chrome menu" på browserens værktøjslinje.
 2. Vælg Indstillinger.
 3. På siden "Indstillinger" skal du klikke på linket "Vis avancerede indstillinger".
 4. I afsnittet "Beskyttelse af personlige oplysninger" skal du klikke på "Indstillinger for indhold".
 5. Vælg "Tillad altid, at websites kører JavaScript" i afsnittet "JavaScript".
 6. Klik på "Udfør".

 

Hvis du bruger Safari

 1. Klik på "Indstillinger" under "Safari" i Safaris menu.
 2. Klik på fanebladet "Sikkerhed".
 3. Klik i checkboksen "Slå Javascript til".
 4. Luk vinduet for at gemme indstillingerne.

Sådan opdaterer du din browser

Det anbefales, at man såvidt muligt opdaterer sin browser med jævne mellemrum.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du opdaterer din foretrukne browser, så har vi fundet nogle links, der kan hjælpe dig.

Hjælp til Microsoft Internet Explorer

Hjælp til Firefox

Hjælp til Google Chrome

Hjælp til Safari

 

Sådan håndterer du adblockere, der forhindrer dig i at anvende services på bolius.dk

Problemer med at logge dig på bolius.dk?

Hvis du har en adblocker installeret på din PC eller Mac, så kan du opleve problemer med at logge på og registrere dig på bolius.dk. Det kan derfor i visse tilfælde være nødvendigt at slå sin adblocker fra, hvis man har brug for at benytte sig af disse muligheder.

Specifikt omkring Google Chrome og Adblock

Har du installeret udvidelsen “Adblock”, så har enkelte brugere oplevet problemer, hvis Easy Privacy er slået til. I dette tilfælde er det nødvendigt at du slår Easy Privacy fra, så længe du har brug for at kunne logge på eller registrere dig på bolius.dk.

Sådan gør du:
1. Klik på Adblock ikonet i din Google Chrome browser.
2. Vælg indstillinger.
3. Slå indstillingen Easy Privacy (beskyttelse af Privatliv) fra.

Specifikt omkring Google Chrome og Avira Browser Safety

Bruger du Google Chrome og har installeret udvidelsen “Avira Browser Safety”, så vil du ikke kunne logge på eller registrere dig på bolius.dk, så længe den er aktiveret.

Sådan inaktiverer du Avira Browser Safety:
1. Klik på Google Chrome menuen og vælg Flere værktøjer / Udvidelser.
2. Find Avira Browser Safety øverst i listen og inaktiver dette plugin.

Cookies på bolius.dk