Vi gør dig klogere på din bolig

Videncentret Bolius arbejder for at forbedre din livskvalitet ved at gøre dig klogere på alt det, der handler om din bolig.

Støj i boligen

Er du generet af naboens legende børn, overboens musikudskejelser eller en støjende vej?
Så få inspiration til, hvordan du mindsker støjen mest muligt.

Efterår i haven

Haven er på vej i vinterhi. Få gode råd om, hvornår græsset skal slås, om det er nu, du skal plante hæk eller hvordan du passer godt på roser og andre stauder i kulden.

Vi gør dig klogere på klimasikring

Undgå oversvømmelser

Klimaforandringerne betyder, at problemer med oversvømmelser efter skybrud eller stormflod bliver hyppigere og voldsommere i fremtiden. Men er din bolig i risiko for at blive oversvømmet?

Tjek din risiko

Mere viden om skybrud, stormflod og klimatilpasning

Vi gør dig klogere på belysning

Skab lys i den mørke tid

Vi går den mørke tid i møde, hvor kunstigt lys spiller en større rolle i boligen. Få inspiration til flotte lamper og se, hvordan du vælger den rigtige lyskilde.