Hvorfor bør du gøre haven ferieklar?

Sommeren i Danmark kan alt efter vejrgudernes vilje være kold og våd eller tør og varm. Som regel kommer hverken sol eller regn i tilpasse mængder, på en måde så haven kan klare sig selv i flere uger. Derfor bør du forberede den til lidt af hvert.

Det er rigtig ærgerligt at vende hjem fra 1 til flere ugers ferie og se, at alle forårets anstrengelser er spildt, enten fordi blomsterne i krukkerne er druknet, eller sommerblomsterne og køkkenhaven er visnet bort.

At du skal ud at rejse betyder ikke, at du ikke kan drive blomster frem eller anlægge en køkkenhave, for med lidt planlægning kan haven sagtens gøres ferieklar.

Er du så heldig at have gode venner eller naboer til at passe haven, kan de også rette op på de værste vejrmæssige udsving. Hvis du giver din havepasser lov til at høste i både have og drivhus, kan det ligefrem være en glæde for begge parter.

Hvordan gør du haven klar, før du rejser på ferie?

Sørg for, at al ukrudt kommer væk. Ukrudt giver de dyrkede planter unødig konkurrence om vand og næring, og ukrudtsmængden er mangedoblet efter bare 14 dages ferie. Det er især vigtigt at du får fjernet ukrudt, som er i blomst, så frøene ikke spredes.

Gennemgå hele haven og fjern ukrudtet. Det vil sandsynligvis være oppe igen når du kommer hjem fra ferien, men du har måske undgået, at der er spredt frø.

En god grundvanding i både have og drivhus aftenen før afrejse er vigtig. Den bare jord kan fx dækkes med træ-, kakao- eller barkflis i et lag på ca. 5 cm. Det holder på fugten og forhindrer hurtig fordampning. 

Den optimale løsning, for at undgå ukrudt, er et tæt bunddække. Det kræver langtidsplanlægning, hvis bunddækket skal nå at vokse op, inden du tager på sommerferie. Så overvej evt. et bunddække, som du kan have glæde af årene fremover, når du forbereder efterårets staudeplantning. Det kan i længden være den bedste løsning, hvis du er bortrejst et par uger hver sommer.

Brug selvvandere i potterne. Du kan selv lave dem. Det er blot en plastikflaske med vand, der sættes med åbningen nedad i jorden i potten. Sørg for at krukken er gennemvandet, inden du sætter selvvanderen ned.

Husk at gøde, hvis du skal være væk i længere tid. Især køkkenhave- og drivhusplanter vokser hurtigt og har brug for næring.

Stil haveslangen, vandkanden og plæneklipperen på et passende sted, så havepasseren ikke skal lede efter dem.

Gør haven klar, hvis der er tørke i din ferie

Står du over for en reel tørke, inden du drager afsted på ferie, skal du være opmærksom på, at der lokalt kan opstå helt eller delvist vandingsforbud af haven. Det er det lokale vandværk samt kommunen, der afgør, hvad du må bruge vand til under et vandingsforbud. 

Ved udsigten til vandingsforbud kan du hjælpe dine planter ved at sørge for skygge, læ og ved at dække jorden omkring planterne med flis, kompost eller andet materiale, der kan holde på den sparsomme fugt i jorden.

Hvis det er muligt i forhold til de lokale retningslinjerne, så benyt så vidt det er muligt vandingsmetoder, der udnytter vandet bedst muligt. Fx kan du benytte et automatisk vandingsur, du kan indstille til at vande i præcis de mængder og tidspunkter, der er nødvendige, for at dine planter kommer igennem tørken. Brug sivslanger og drypslanger til nyplantede hække og køkkenhaver - her siver vandet langsom ned til rødderne og sørger du for, at der bliver vandet om aftenen, undgår du unødig fordampning.

Ved nyplantede træer og buske, kan du anvende vandingsposer, der fyldes inden du tager afsted, og som frigiver vandet langsomt over et par timer, og holder planterne med fugt den næste uges tid. Få evt. hjælp til at få den fyldt en ekstra gang eller to, hvis du er væk mere end en uge.

I værste tilfælde må du muligvis affinde dig med, at dine sommerblomster i krukkerne ikke overlever et helt eller delvist vandingsforbud. Det er vigtigere at sørge for at havens blivende vegetation kommer igennem de tørre perioder.

Få styr på alle havens elementer henover sommerferien

Herunder kan du læse konkrete råd til, hvad du skal forberede i haven for at passe på:

  • Blomster, stauder og roser
  • Køkkenhaven
  • Drivhuset
  • Potteplanterne
  • Græsplænen
  • Hæk og busk

Blomsterhaven, stauder og roser

Jorden omkring stauder og roser kan løsnes forsigtigt med en greb, så regnvand får bedre mulighed for at trænge ned til rødderne. Klip de udsprungne blomster og store knopper af roserne. Så kan planterne bruge energien på at udvikle nye knopper, der blomstrer, når du er vel hjemme igen.

Husk også at gøde rosenbuskene efter de er blevet klippet, så de har lidt "vitaminer" at leve af.

Stauder, der er færdige med at blomstre, skal du klippe lidt ned. Nogle stauder blomstrer igen efter tilbageskæring, fx løjtnantshjerte, lupin, geranium og floks.

Du kan også klippe de etårige sommerblomster tilbage, før du tager af sted. Det nedsætter forbruget af vand, og planterne skyder med nye friske skud.

Læg evt. hækkeafklip på jorden rundt om planterne. Det hindrer vandet i jorden i at fordampe.

Køkkenhaven

Tynd ud i køkkenhavens afgrøder. I juli måned er nogle afgrøder allerede plukkemodne. Hvis du skal forlade en køkkenhave, der bugner med friske grøntsager, kan du fx få din nabo til at høste mod passende vanding.

Midt på sommeren har krydderurterne blomstret og er dermed ikke på deres højeste. Krydderurter smager af mest, når skuddene er friske, så klip dem tilbage, inden du rejser. Når du kommer hjem fra ferie, har de kvitteret med en ny omgang friske skud.

Drivhuset

Drivhusets første afgrøder er ved at være plukkemodne i juli måned. Planter i drivhus skal vandes minimum 1-2 gange om ugen og hver dag i varme uger i højsommeren. Puds planterne godt af for visne blade, og tynd lidt ud. Sørg også for, at de er bundet ordentligt op og har fået gødning.

Har du plantet drivhusplanterne i en selvvandingskasse/kapilærkasse, kan planterne muligvis klare en sommerferie uden ekstra vanding, hvis det ikke bliver for varmt. Ellers kan du investere i et drypvandingssystem med vandingsur. Det kan købes for omkring 500-600 kr. (2023).

Luftcirkulation i drivhuset er vigtig. Hvis sommeren er meget varm, bliver planterne nærmest kogt eller bagt. Sæt døre og vinduer på klem for at forhindre for høj varme og fugtighed. Høj luftfugtighed kombineret med høj varme og manglende luftcirkulation giver perfekt grobund for svampeangreb.

Du kan også installere automatisk udluftning i drivhuset, det gør pasningen meget lettere.

Undgå at planterne står i direkte sol. Kalk vinduerne til. Det reducerer lysindfaldet og giver lidt skygge i drivhuset.

Rens grundigt ud i drivhuset. Fjern syge planter og halvvisne plantedele, så de ikke smitter resten af planterne.

Lad naboen høste jævnligt mod passende vanding - ellers går de modne frugter til spilde. Der er sikkert alligevel både tomater, agurker og peberfrugter tilbage til dig, når du kommer retur fra ferien, da alle frugter på planten ikke modner samtidig.

Potteplanter

Saml potteplanterne på et skyggefuldt sted, fx på husets nordside, så fordampningen er lav. Stil dem et sted, hvor blæsten ikke vælter dem.

Har du ingen til at passe potterne, kan du bruge selvvandende krukker eller vandingssystemer. Du kan også klippe potteplanterne lidt ned, det mindsker fordampningen fra bladene.

Græsplænen

Græsplænen må ikke klippes alt for tæt før ferien. En klippehøjde på 4-5 cm er passende. I tørkeperioder skal klippehøjden være lidt højere end normalt, så græsset kan skygge lidt for sine rødder. Lad det afklippede græs ligge, hvis der ikke er for meget af det. Det tilfører plænen naturlig kompost og holder på fugten.

Det er komplet overflødigt at vande græsplænen, og det svækker også græsset. Rødderne skal helst søge i dybden efter vand, og det gør de ikke, hvis du vander. Græsplæner er meget hårdføre, så selvom de ser brune og visne ud, kommer de hurtigt til at se pæne ud igen, lige så snart den første regn er faldet.

Hæk og buske

Hækken, du måske klippede før sankthans, begynder muligvis at gro godt til. Du kan overveje at klippe den igen til august.

Nyplantede buske skal normalt vandes i op til 3 år efter plantning. Deres rodsystem er det første år ikke stort nok til, at de kan klare en sommer uden hjælp, så her vil en god grundvanding før afrejse være på sin plads. Surbundsbedet skal også gennemvandes grundigt, og jorden kan dækkes med barkflis, der nedsætter fordampningen

Bærbuske kan dækkes med net for at forhindre fuglene i at rydde dem. Men det må frarådes, hvis du ikke kan få nogen til at kontrollere nettene hver dag. Småfugle kan få benene viklet ind i nettet og kan ikke komme fri. Også pindsvin kan hænge fast. Hvis du bruger net, skal du bukke det op omkring busken forneden, så pindsvin ikke bliver viklet ind i det.

Hvordan undgår du, at ting i haven blæser væk?

Har du markiser, skal alle være rullet helt ind. Kommer der kraftig vind, kan det blæse markiserne i stykker.

Alle parasoller skal være slået ned. Du kan evt. lægge dem ind i skuret eller indenfor, hvis du vil være helt sikker på, at vinden ikke tager fat i dem. Havetrampolinen bør være sat fast, enten ved at binde den til træer eller til pløkke, der er sat ned i jorden.

Du kan evt. helt fjerne selve dugen - så har vinden ikke noget at tage fat i. Har du et mobilt basketballnet, kan du lægge det ned, så det ikke bliver blæst ned og ødelagt eller forårsager skader på huset.