1. Beskær træer og buske

Fjern grene på buske og træer, der generer ved fx at hænge for lavt eller ind over græsplænen. Om sommeren er træer og buske i god vækst, og deres sår heler derfor hurtigere, hvis du saver eller klipper en gren af med beskærersaksen.

Mærk på grenen inde ved punktet, hvor den udgår fra, og føl, hvor grenkraven sidder - det er det sted, hvor stamme og gren mødes, og hvor der i barken opstår en lille forhøjning. Skær grenen af lige uden for grenkraven, altså ikke helt ind til stammen. Sav eller klip aldrig en gren midt på, men læg snittet inde ved stammen eller grenvinklen, hvor en ny sidegren eller kvist udgår fra hovedgrenen eller stammen.

2. Lav dine egne stiklinger

Sommeren er den bedste tid på året til at lave dine egne stiklinger. Alt du behøver er en moderplante af fx lavendler, fuchsia, pelargonie eller andre planter, hvorfra du nemt kan lave stiklinger af deres bløde, urteagtige stængler.

Træk det nederste bladsæt af, fjern evt. blomster og knopper, og stik skuddet i en potte fyldt med så- og priklemuld. Vand og sæt potten i en mælkehvid affaldspose og luk den let til. Fjern posen, når der efter ca. to uger er rødder på stiklingerne.

Ved lavendler må stiklingerne gerne være mere træagtige, så slår de bedst rod.

Guide: Sådan laver du stiklinger

3. Fjern bladlus

Bladlus angriber dine planter specielt i juni og juli, hvor de æder blade og knopper af planterne. Bladlus kan gøre planterne deforme eller give dårlig vækst, svamp og virussygdomme.

Bladlus angriber især tørstige planter, så du kan forebygge angreb ved at vande i tørre perioder. Du kan bekæmpe dem på flere måder:

Skyl dem af planten med en kraftig, varm vandstråle. Gør det under bruseren, hvis planterne er i krukker og ikke er for tunge. Sprøjt ikke for hårdt på stilken, da det kan ødelægge planten.

Brug godkendt insektsæbe eller sprøjtemiddel - dog ikke i fuld sol, da det kan skade planten. Skyl med vand efter nogle minutter. Find godkendte midler i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase - skriv "Bladlus" under "Produktnavn" og søg - eller spørg på planteskolen.

Giv gode betingelse for de dyr, der lever af bladlus: mariehøns, svirrefluer, snyltehvepse, guldøjer, tæger og galmyg. Køb dem evt., da det er svært selv at at få mange nok.

Bekæmp bladlus i haven

4. Sørg for god luft i drivhuset

Sørg altid for god udluftning i drivhuset. For høje temperaturer giver misvækst og sygdomme hos fx tomat- og agurkeplanter.

Åbn vinduerne, når du tager på ferie. På denne måde kan drivhuset klare sig i 1-2 uger uden pasning.

5. Hold øje med kartoffelplanterne

Ser kartoffelplanterne meget visne ud, kan det være et tegn på kartoffelskimmel. Fjern alt det overjordiske af planten og brænd det.

Kartoflerne nede i jorden tager ikke skade, hvis bladene fjernes. De vokser dog heller ikke mere uden top.

6. Sæt krukker ind i skyggen

Placér i ferieperioden krukker og potter i skyggen eller på et sted med mindre sol. Dermed bliver vandforbruget mindre.

Plant planter fra krukker, som du er særlig sart over for, ud i havejorden på et skyggefuldt sted, og gennemvæd jorden, så kan de fleste planter og blomster holde i op til otte dage uden vanding. Alliér dig med en nabo, hvis du skal væk i længere tid.

7. Bind klatrende planter op

Alle havens klatrende planter som blåregn, klematis og klatreroser vokser voldsomt om sommeren. Bind dem derfor løbende op, og før væksten i de retninger, du ønsker. Få fx blåregnen til at kravle langs et udhæng ved terrassen, eller klematissen til at kravle rundt på raftehegnet.

Bind de lange sommerskud, der hænger ud til siderne, ind til opbindingsstativet. Gør det løbende, mens skuddene er bløde, for så er det nemmere at få dem ind til siden. Brug altid blødt opbindingsmateriale som sejlgarn eller bomuldssnor - hvis du bruger metaltråd, kan det gnave ind i grenene og skade væksten.

Tjek og fjern stikkende grene på klatreroser, der hænger i vejen. 

8. Lad vennerne høste, når du er på ferie

Har du en køkkenhave, men rejser væk på ferie, så alliér dig med nogle venner eller familiemedlemmer, der mod at få smagsprøver høster og ordner moderat i din køkkenhave.

Få dem til at høste, lægge på køl og evt. spise de frugter og grøntsager, der bliver klar, mens du er væk.

9. Efterså grøntsager i køkkenhaven

Efter høst af nogle af afgrøderne i køkkenhaven, er der plads til nye køkkenurter. Drys evt. en cm kompost ud og vend det rundt i de øverste en cm køkkenhavejord. Prikl evt. porrer ud eller så nye hold af spinat, salat og radiser.

Efterså helst på kølige dage, hvor frøene bedst spirer. Undgå at prikle og så grøntsager på kraftige, varme sommerdage.

10. Slå eventuelt plænen to gange efter ferien

Når du kommer hjem efter flere ugers ferie, er græsset normalt blevet højt.

Har du en vild have, hvor græsset får lov til at gro, kan du blot lade det være efter ferien.

Men har du en plæne eller dele af en græsplæne, som er klppet ned, kan det være en god idé at slå den i to omgange efter ferien. Start med en klippehøjde på ca. 5 cm. Slå dernæst græsplænen på tværs af første klipning til en klippehøjde på ca. 2-2,5 cm, da højt græs kan være vanskeligt at klippe pænt i én klipning. En rotorklipper er bedst til langt græs, men en almindelig græsslåmaskine kan også bruges.