Hvad er bladlus?

Bladlus er små dråbeformede insekter, typisk 1-3 mm lange, bl.a. karakteriseret ved to bagudrettede rygrør, der stikker ud på bagkroppen. De suger saften fra planter og kan på den måde være skyld i deformiteter og nedsat vækst på planten. De kan desuden overføre forskellige virussygdomme mellem planterne og give svampevækst i deres ekskrementer, som også kaldes honningdug.

Hele sommeren er lusene de rene fødemaskiner. De føder i stort antal – en enkelt hun kan føde 40-100 unger i løbet af sin livstid på op til tre uger – og kan derfor hurtigt danne store kolonier på planterne. De føder uden befrugtning, ved en såkaldt jomfrufødsel.

Der findes mange arter af bladlus, som kan angribe drivhusplanter, men det er typisk nogle få arter, der dominerer: Agurkbladlus, ferskenbladlus, stribet kartoffelbladlus og kartoffelbladlus. Alt efter arten kan bladlus være lige fra gullig til grønlig, brune og sorte.

Når det er sommer, dukker bladlus op i din have. Især efter en mild vinter, hvor mange bladlus har overlevet, optræder der større kolonier af bladlus i haven. 

Normalt ses de første bladlus i juni, når vejret begynder at blive varmt. Der er flest bladlus i juni og juli, da kombinationen af varme og fugtigt vejr skaber optimale levevilkår for skadedyret.

Bladlus findes i forskellige arter og farver, fx sort, gul og grøn. Læs, hvordan du genkender bladlus i faktaboksen.

Er bladlus skadelige for planter?

Bladlus er en naturlig del af haven, som bl.a. mariehøns spiser, og normalt er de ikke til gene for planterne.

Men store angreb af bladlus kan gå ud over dine planter i form af deform eller dårlig plantevækst, særligt prydplanter som roser kan blive ramt.

Det øger også risikoen for svampe- og virussygdomme, fordi bladlusenes ekskrementer indeholder sukkerstoffer, som giver visse plantesygdomme bedre betingelser.

De første symptomer på angreb af bladlus er ofte en klistret, skinnende belægning på bladet. Belægningen kaldes populært for honningdug, og er bladlusens sukkerholdige ekskrementer. Direkte skade af bladlus ses ofte som krøllede, abnorme skud.

Hvordan forebygger du bladlus på planterne?

Bladlus lever af at suge plantesaft fra planternes blade og knopper. De sidder som regel som klistrede klumper på planternes friske topskud, især først på sommeren.

Bladlus angriber især tørstige planter, så du kan forebygge angreb ved at vande i tørre perioder. Hold generelt dine planter sunde med den rette pleje og næring.

Sørg også for gode betingelser for de dyr, der lever af bladlus: mariehøns, svirrerfluer, snyltehvepse, guldøjer, tæger, galmyg og fugle. Du kan fx undgå at bruge kemikalier og få en have med så mange plantearter som muligt. Dermed får du en større biodiversitet, som spreder risikoen for hårde angreb på enkelte planter. Kvasbunker, stengærde og buskadser kan være gode gemmesteder for nyttedyrene.

Hvordan bekæmper du og slipper af med bladlus?

 • Skyl bladlus af planten med en vandstråle fra haveslangen. Er planterne i potte, kan du gøre det under bruseren. Sprøjt ikke for hårdt på stilken, da det kan ødelægge planten.
 • Køb ekstra nyttedyr, hvis der ikke naturligt er en stor forekomst. Særligt i drivhuset kan det være gavnligt at supplere.
 • Vælger du som sidste udvej at bruge bekæmpelsesmidler, skal du altid følge dosserings- og brugsvejledningen. Vær  opmærksom på, at midlerne ofte ikke skelner mellem skadedyr, nyttedyr og andre insekter, så du risikerer også at ramme uskadelige dyr og insekter.
 • Vi kan ikke anbefale selv at blande insektsæbe, da det af hensyn til miljøet ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Køb i stedet en godkendt variant på planteskolen og brug den som påskrevet. Find evt. selv godkendte midler i  Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase.

Læs mere om bekæmpelse længere nede.

Se, hvordan haveekspert Jesper Carl Corfitzen bekæmper bladlus i haven i videoen herunder.

Disse dyr spiser bladlus

 • Mariehøns
 • Guldøjer 
 • Snyltehvepse 
 • Svirrefluer
 • Tæger 
 • Galmyg
 • Fugle

Bestil nyttedyr mod bladlus på nettet

Det kan være svært at tiltrække nok af de insekter og fugle, der spiser bladlus. Derfor er det en god ide at købe nyttedyrene – og så i øvrigt indstille dig på, at det tager tid at bekæmpe bladlusene. Du kan fx købe nyttedyr på nettet. Søg på Google, skriv fx "køb nyttedyr mod bladlus".

Brug af insektsæbe mod bladlus

Hvis der er så mange bladlus, at du finder det nødvendigt at bruge fx insektsæbe, er det vigtigt at bruge sæben, før du sætter eventuelle nyttedyr ud. Insektsæbe skaber en hinde omkring bladlusene, så de ikke kan trække vejret, men gør det samme på andre insekter og nyttedyr.

Af hensyn til miljøet er det ifølge Miljøstyrelsen ikke tilladt at bruge nogen former for ikke-godkendt insektsæbe, og derfor kan vi heller ikke anbefale selv at blande insektsæbe. I stedet kan du købe en godkendt variant, fx på planteskolen, og følge brugs- og doseringsvejledningen på produktet.

Ofte sidder bladlus under bladene og i plantens topskud, så sørg for netop at ramme disse steder og ikke overdosere eller bruge midlerne unødige steder.

Brug ikke insektsæbe i fuld sol, da det opløser plantens bladoverflade, så den kan blive solskoldet. Det er en god ide at behandle grundigt med sæben og så skylle det af efter nogle minutter.

Sæt planten ind under bruseren

Du kan godt forsøge at fjerne bladlus manuelt med fingrene, men det er et stort arbejde, og der er stor risiko for, at du ødelægger planterne, da bladlus ofte sidder på de sarte, friske topskud. 

Bladlus er skabt til at holde sig fast i regnvejr, eller også lader de sig bare falde ned, og så kravler de op igen. 

Derimod hjælper det at putte planten under varmt vand, fx under bruseren, da de er vant til det kolde vand. Tip planten ind under vandet, så jorden ikke bliver våd. Rengør derefter grundigt på området, så du får bekæmpet bladlusene.

Kan du bruge aske til bekæmpelse af lus i roser?

Ifølge et gammelt husråd kan du bekæmpe bladlus ved at strø aske fra pejs, brændeovn eller grill ud på jorden omkring roserne, men det har næppe nogen effekt. Bladlus kommer fra flyvende insekter, og derfor vil aske på jorden formentlig ikke holde bladlusene væk.

Aske må kun strøs ud i prydhaver, da det kan indeholde forurenende stoffer, og derfor er uegnet i køkkenhaver.

Følg derfor ovenstående råd i stedet.

Hvidløg holder ikke bladlus væk

Hvidløg plantet mellem roserne i rosenbedet eller hvidløg blandet med vand eller olie og sprøjtet på blomsterne har ingen påvist effekt mod bladlus. Det har højst en afskrækkende effekt, da lugten forstyrrer bladlusene, men det holder dem næppe helt væk.