Hvad er bladlus?

Bladlus er små dråbeformede insekter, typisk 1–3 mm lange, bl.a. karakteriseret ved to bagudrettede rygrør, der stikker ud på bagkroppen. De suger saften fra planter og kan på den måde være skyld i deformiteter og nedsat vækst på planten. De kan desuden overføre forskellige virussygdomme mellem planterne og give svampevækst i deres ekskrementer, som også kaldes honningdug.

Hele sommeren er lusene de rene fødemaskiner. De føder i stort antal - en enkelt hun kan føde 40–100 unger i løbet af sin livstid på op til tre uger - og kan derfor hurtigt danne store kolonier på planterne. De føder uden befrugtning, ved en såkaldt jomfrufødsel.

Der findes mange arter af bladlus, som kan angribe drivhusplanter, men det er typisk nogle få arter der dominerer: Agurkbladlus, ferskenbladlus, stribet kartoffelbladlus og kartoffelbladlus. Alt efter arten kan bladlus være lige fra gullig til grønlig, brune og sorte.

Bladlus er et tilbagevendende problem i de danske haver. Især om sommeren efter en mild vinter, hvor mange bladlus har overlevet, optræder større kolonier af bladlus i haven. 

Normalt ses de første bladlus i juni, når vejret begynder at blive varmt. Der er flest bladlus i juni og juli, da kombinationen af varme og fugtigt vejr skaber optimale levevilkår for skadedyret.

Bladlus findes i forskellige arter og farver, fx sort, gul og grøn. Læs hvordan du genkender bladlus i faktaboksen.

Bladlus kan give misvækst

Store angreb af bladlus kan i sidste ende give deform eller dårlig plantevækst. Det øger også risikoen svampe- og virussygdomme, fordi bladlusenes ekskrementer indeholder sukkerstoffer, som giver visse plantesygdomme bedre betingelser. Bladlus er dog i de fleste tilfælde en visuel plage.

De første symptomer på angreb af bladlus er ofte en klistret, skinnende belægning på bladet. Belægningen kaldes populært for honningdug, og er bladlusens sukkerholdige ekskrementer. Direkte skade af bladlus ses ofte som krøllede, abnorme skud.

Hvordan forebygger du bladlus på planterne?

Bladlus lever af at suge plantesaft fra planternes blade og knopper. De sidder som regel som klistrede klumper på planternes friske topskud, især først på sommeren.

Bladlus angriber især tørstige planter, så du kan forebygge angreb ved at vande i tørre perioder.

Hvordan bekæmper du bladlus?

  • Skyl bladlus af planten med en vandstråle fra haveslangen. Er planterne i potte, kan du gøre det under bruseren. Sprøjt ikke for hårdt på stilken, da det kan ødelægge planten.
  • Brug godkendt insektsæbe eller sprøjtemiddel - dog ikke i fuld sol, da det kan skade planten. Skyl med vand efter nogle minutter. Vi kan ikke anbefale selv at blande insektsæbe, da det af hensyn til miljøet ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Køb i stedet en godkendt variant på planteskolen og brug den som påskrevet. Find evt. selv godkendte midler i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase - Vælg "Avanceret søgning" og skriv "Bladlus" under "Anvendendelse for produkt/familie" og søg.
  • Sørg for gode betingelse for de dyr, der lever af bladlus: mariehøns, svirrerfluer, snyltehvepse, guldøjer, tæger og galmyg spiser bladlus, så sørg for gode forhold for dem. Køb gerne nyttedyrene, da det er svært selv at at få mange nok.

Se haveekspert Jesper Carl Corfitzen forklare i detaljen, hvordan han bekæmper bladlus i haven i videoen herunder.

Video: Bekæmpelse af bladlus

Disse dyr bekæmper bladlus

  • Mariehøns
  • Guldøjer 
  • Snyltehvepse 
  • Svirrefluer
  • Tæger 
  • Galmyg

Bestil nyttedyr mod bladlus på nettet

Effektive nyttedyr, der æder bladlus, er mariehøns, guldøjer, snyltehvepse, svirrefluer, tæger og galmyg. Men det er svært at tiltrække nyttedyrene, og der skal rigtig mange til, hvis du først har fået et massivt angreb af bladlus, derfor er det en god ide at købe nyttedyrene – og så i øvrigt indstille dig på, at det tager tid at bekæmpe bladlusene. Du kan fx købe nyttedyr på nettet. Søg på Google, skriv fx "køb nyttedyr mod bladlus".

Et andet godt råd er at skabe et haveliv med så mange plantearter som muligt. Dermed får du en større biodiversitet, som spreder risikoen for hårde angreb på enkelte planter. Du forvirrer skadevolderne bedre, og havens vidunderplanter er mindre sårbare for enkelt angreb. Samtidig skaber du med kvasbunker, stengærde og buskadser gode gemmesteder for nyttedyrene, som skal hjælpe dig.

Brug insektsæbe mod bladlus

Hvis der er rigtig mange bladlus, er det vigtigt at bruge insektsæbe, så kan du fjerne de fleste, før du sætter nyttedyrene ud. Insektsæbe skaber en hinde omkring bladlusene, så de ikke kan trække vejret. Det kræver selvfølgelig, at du rammer dem.

Af hensyn til miljøet er det ifølge Miljøstyrelsen ikke tilladt at bruge nogen former for ikke-godkendt insektsæbe, og derfor kan vi heller ikke anbefale selv at blande insektsæbe. I stedet anbefaler vi at købe en godkendt variant, fx på planteskolen. 

Ofte sidder bladlus under bladene og i plantens topskud, så sørg for at dække godt ind med insektsæbe de steder.

Brug ikke insektsæbe i fuld sol, da det opløser plantens bladoverflade, så den kan blive solskoldet. Det er en god ide at behandle grundigt med sæben og så skylle det af efter nogle minutter.

Sæt planten ind under bruseren

Du kan godt forsøge at fjerne bladlus manuelt med fingrene, men det er et stort arbejde, og der er stor risiko for, at du ødelægger planterne, da bladlus ofte sidder på de sarte, friske topskud. 

Bladlus er skabt til at holde sig fast i regnvejr, eller også lader de sig bare falde ned, og så kravler de op igen. 

Derimod hjælper det at putte planten under varmt vand, fx under bruseren, da de er vant til det kolde vand. Tip planten ind under vandet, så jorden ikke bliver våd. Rengør derefter grundigt på området, så du får bekæmpet bladlusene.

Kan du bruge aske til bekæmpelse af lus i roser?

Ifølge et gammelt husråd kan du bekæmpe bladlus ved at strø aske fra pejs, brændeovn eller grill ud på jorden omkring roserne, men det har næppe nogen effekt. Bladlus kommer fra flyvende insekter, og derfor vil aske på jorden formentlig ikke holde bladlusene væk.

Aske må kun strøs ud i prydhaver, da det kan indeholder forurenende stoffer, og derfor er uegnet i køkkenhaver.

Følg derfor ovenstående råd i stedet.

Hvidløg holder ikke bladlus væk

Hvidløg plantet mellem roserne i rosenbedet eller hvidløg blandet med vand eller olie og sprøjtet på blomsterne har ingen påvist effekt mod bladlus. Det har højst en afskrækkende effekt, da lugten forstyrrer bladlusene, men det holder dem næppe helt væk.