Klistrer hækken, og kan du se hvide belægninger på bladene? Så skal du handle hurtigt, for det er tegn på, at bøgebladlusene bevæger sig. Herunder kan du læse, hvordan du bekæmper dem. Du kan også finde nyttig viden om, hvilke tegn du skal være særligt opmærksom på, og hvordan du forebygger angreb.

Hvilke tegn er der på bladlus i bøgehækken?

Hvis hækken hænger, og det ikke er mangel på vand i varmen, der får den til at se trist ud, er det med stor sandsynlighed sygdom, som spiller ind.

Har du lagt mærke til, at bøgehækkens blade klistrer, er det første tegn på, at der lus. Kan du også se hvide eller mørke belægninger på bladene, og myldrer myrer mod hækken, er det med sikkerhed bøgebladlus, Phyllaphis fagi.

Hvad er det hvide klister på bladene i hækken?

Det klistrede, hvide stads, som sidder på bladene, er skadedyrenes ekskrementer, som indeholder et sukkerholdigt stof, myrerne er vilde med. Derfor kan du ofte se mange myrer på eller i nærheden af hækken, når den er under angreb.

Nogle gange kan du i stedet for det hvide klister opleve, at der danner sig en brun eller askefarvet belægning på bladene. Det er ekskrementerne, der har givet branddugsvampe mulighed for at udvikle sig. Svampesygdommen hæmmer hækplanternes fotosyntese, som kan resultere i mistrivsel og begrænset vækst.

Kan bøgebladlus skade din bøgehæk?

Det er helt almindeligt, at havens planter angribes af lus, og i perioder med tørke er de særligt udsatte grundet høje temperaturer og begrænsede mængder vand. 

Ældre og veletablerede planter afvæbner som regel angreb selv eller i samarbejde med havens mariehøns og andre nyttedyr. Yngre planter derimod er ikke altid stærke nok til at klare sig uden hjælp, og lusene kan derfor gøre stor skade på en ny hæk. Væksten hæmmes betragteligt, eller går lige frem i stå, og i yderste konsekvens kan hækken gå ud.

Lusene lever af plantesaften i bladene, og når de suger den til sig, skrumper bladene ind og krøller sammen. Til sidst er de helt udtørrede, hvilket resulterer i, at bladene visner og falder af hækplanterne. I en tørke kan planterne ikke generere nok frisk saft til både sig selv og de sultne lus.

Hvad kan man gøre med lus i hækken?

Når du har identificeret de første sygdomstegn, skal du handle hurtigt. Jo før du går i gang med at bekæmpe bladlusene, desto større vinderchancer har du.

Det kan være svært at bekæmpe lusene helt, hvis hækken er stor, og har de spredt sig til samtlige planter, kan det især blive vanskeligt.

Der er to måder, du kan bekæmpe bladlus i bøgehækken på:

  1. Biologisk
  2. Kemisk

Det sundeste for både miljø og planter er den biologiske bekæmpelse. Derfor anbefaler vi, at du begynder her. I langt de fleste tilfælde vil det være effektivt nok til at slå et angreb ned. Først efter gentagende forsøg bliver det aktuelt med kemisk bekæmpelse.

Biologiske bekæmpelse af bøgebladlus

En høj biodiversitet i haven er med til at holde bladlus borte. Larver af guldøje, mariehøns og snyltehvepse er skadedyrenes største, naturlige fjender, som kan slå et angreb ned på rekordtid. Næbtæger, rovtæger og svirrefluer er også naturlige fjender, der hjælper med at bekæmpe lusene.

Har dyrelivet endnu ikke fundet vej til din bøgehæk, må du selv i gang med at bekæmpe bladlusene. 

Den mildeste og nemmeste behandling af bøgehækken er at overbruse den med koldt vand, fx med en vandstråle fra haveslangen. 

Der findes også flere typer af godkendte biologiske bekæmpelsesmidler, som du kan finde ved at søge på nettet eller spørge på en planteskole. På planteskolen kan du også få vejledning til, hvilket middel der er mest effektivt til netop din hæk. 

Kemisk bekæmpelse

Vil du undgå at bruge pesticider og stærk, kemisk bekæmpelse i haven, er det ovenstående metode, du skal benytte.

Husk, når du bekæmper bladlus med kemi, kan det have indflydelse på det øvrige dyreliv. Det er ikke kun skadedyrene, du slår ihjel med midlerne. De nyttige insekter og smådyr, som hjælper dig i kampen mod bladlusene, tåler heller ikke de skrappe bekæmpelsesmetoder.

Er det ønskede resultat udeblevet, kan du forsøge med godkendte insektmidler eller insektsæber.

Brug altid bekæmpelsesmidler efter anvisningen på produkterne. På den måde sikrer du, at det anvendes med størst effekt.

Bekæmpelse af lus i hæk er ikke altid nødvendigt

Det er ikke altid nødvendigt at bekæmpe bladlus i en bøgehæk. Er planterne veletablerede, og strutter de af sundhed, skal du ikke være bekymret. De er ofte stærke nok til at trænge lusene væk, og med hjælp fra havens nyttedyr, kan du nøjes med at holde øje med, at skadedyrskolonierne bliver mindre.

Grib først ind, hvis udviklingen af bladlus stiger. Overbrus de angrebne blade med koldt vandt eller fjern dyrene med fingrene. Det er i langt de fleste tilfælde nok til at give hækken en chance for selv at klare resten.

Bøgehækkens vækst hæmmes naturligt ved angreb, men det er sjældent, at planterne går ud. Den største ulempe ved et angreb er det glinsende, hvide klister, som kan være irriterende, når du klipper hækken.

Hvordan undgår man bøgebladlus?

Du kan ikke altid undgå at få besøg af bladlus i bøgehækken, men du kan gøre en indsats for at fortælle dem, at de ikke er inviterede.

Den nemmeste måde at gøre det på er ved at opretholde en høj biodiversitet i haven. Jo flere naturlige fjender, der lever i din have, desto mindre velkomne føler skadedyrene sig. Du tiltrækker nyttedyrene ved at give dem gode leveforhold og steder, de kan gemme sig – de har jo også naturlige fjender, som ikke må finde dem.

Derfor kan du med fordel lade gren- og kvasbunker ligge, lave brændestakke, stenbunker eller plante blomster, som tiltrækker smådyr. Bygger du insekthoteller, samler det hurtigt nyttedyr.

Fugle fodrer deres ungerne med bladlus. Derfor kan du fx sætte redekasser og fuglehuse op og prøve at tiltrække flere fugle til haven, bl.a. ved at sørge for, at de kan få vand at drikke.