Hvilke nyttedyr findes i de danske haver?

Der lever mange forskellige dyr i de danske haver, som groft skåret kan deles op i betegnelserne skadedyr og nyttedyr.

Skadedyr æder havens planter eller er på anden måde generende, mens nyttedyr lever af havens skadedyr og dermed fungerer som naturlig bekæmpelse af dem. Andre dyr er nyttige, fordi de bestøver frugttræer og blomster eller bidrager med at nedbryde haveaffald og forbedre jorden.

Det er ikke altid muligt entydigt at sige, om et dyr er nyttigt eller skadeligt. Fugle er fx til skade, når de æder frugt og bær i haven, mens de er nyttedyr, når de fodrer deres unger med larver og skadelige insekter.

I de danske haver er følgende nyttedyr almindelige:

 • Svirrefluer. Ligner som voksne små, spinkle hvepse. De voksne svirrefluer lever af honningdug fra bladlus og pollen, mens larverne lever af bladlus.
 • Snyltehvepse. Larverne lever af bladlus, mens de voksne lever af nektar fra bl.a. skærmplanter.
 • Mariehøns og deres larver. Lever hovedsageligt af bladlus. Nogle tager også spindemider og meldug (en svampesygdom).
 • Hvepse. Lever både af insekter og nektar.
 • Jagtedderkopper. Fanger både kravlende og flyvende insekter i deres spind.
 • Løbebiller. Tager snegle, larver og pupper.
 • Guldøjer. Lever af honningdug fra bladlus samt små insekter.
 • Fugle. Mange fuglearter fodrer deres unger med snegle, bladlus og larver, mens de voksne fugle bl.a. spiser frø og bær.
 • Skrubtudser. Lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
 • Spidsmus. Lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
 • Pindsvin. Lever af snegle, orme, insekter og især biller.
 • Bier. Bestøver planter og bidrager dermed bl.a. til at sikre bær- og frugthøsten.
 • Regnorm. Bidrager til at forbedre jorden ved at omsætte havens planteaffald til muld.

Hvordan tiltrækker du nyttedyr til haven?

Hvis du gerne vil tiltrække nyttedyr til din have, gælder det om at indrette den, så der er de rette levesteder til nyttedyrene.

Det er forskelligt, hvilke krav de forskellige nyttedyr stiller til deres omgivelser. Kravene kan desuden ændre sig i deres forskellige livsfaser. Det er fx ofte de unge insektlarver, som grådigt tager for sig af skadedyr, mens de voksne insekter lever af pollen og nektar.

Undgå for kraftig oprydning

Nyttedyr trives bedst i områder af haven, som får lov at være i fred. Hvis du vil tiltrække nyttedyr, bør du derfor frede dele af haven, hvor du ikke:

 • Graver i eller kultiverer jorden.
 • Luger for ihærdigt.
 • Rydder for meget op.
 • Lader jorden være helt bar.

Årsagen er, at mange nyttedyr overlever i det visne løv og de plantedele, som får lov at ligge i bedene vinteren over. Også om foråret er det vigtigt, at der er planter eller jorddække, så nyttige insekter, som fx løbebiller, har skjulesteder.

Undgå sprøjtemidler

Sprøjtemidler mod skadedyr slår desværre også mange nyttedyr ihjel. Når du sprøjter med gift, risikerer du derfor at gøre din have mere sårbar over for nye angreb af skadedyr.

Hvis du undgår at sprøjte, kan der med tiden udvikle sig en god økologisk balance mellem skadedyr og nyttedyr i haven, og så bliver skadedyrene sjældent det store problem.

Etablér et vildt hjørne

Mange nyttedyr sætter pris på, at der er et vildt hjørne i haven. I det vilde hjørne må der gerne være:

 • En kvasbunke
 • En bunke sten
 • Grenstumper
 • En bunke visne blade
 • Gamle mørnede træstubbe
 • Forskellige urter, fx brændenælder og tidsler.

Det er også fint med et fugtigt og skyggefuldt sted, hvor nyttedyrene kan søge ly i sommervarmen.

Tiltræk pindsvin

Ud over at pindsvin er hyggelige gæster i haven, er de også nyttige. De ynder nemlig at spise æg og unger af dræbersneglen. Er du udsat for en reel invasion af dræbersnegle, kan pindsvin dog ikke klare opgaven med at holde sneglebestanden nede egenhændigt – her skal formentlig mere effektiv bekæmpelse til.

Du kan gøre din have mere attraktiv for pindsvin ved at sørge for, at der er et roligt hjørne i haven med en bunke grene og kviste. Det kan pindsvinet bruge, både når det bygger vinterhi, og når det bygger rede i sensommeren, hvor det får unger. Desuden skabes der et godt miljø for insekter, orme og snegle, som danner fødegrundlag for pindsvinet. 

Få flere fugle i haven

Du kan tiltrække fugle til din have ved at give dem gode muligheder for at bygge rede. Sørg for, at der er kviste og grene samt gode redesteder i form af buskadser, hække, kvasbunker og gerne store, hule træer, hvor fuglene kan placere reden. Har du ikke hule træer, kan du sætte fuglekasser op. Bl.a. musvitter og blåmejser yngler gerne i kasser.

Sørg også for, at der er bærbuske og blomsterplanter, som sætter frø. Mange voksne fugle lever nemlig af frø og bær, mens de fodrer deres unger med insekter.

Sørg for, at der er vand

Vand i haven i form af en havedam eller et fuglebad tiltrækker mange fugle og nyttige insekter til haven. Havedamme har dog den ulempe, at de også skaber gode kår for myg. Hvis du er heldig, kan en havedam tiltrække skrubtudser, som både tager myggelarverne, og som bonus også spiser snegle.

Hvilke planter tiltrækker nyttige insekter?

Hvis du vil tiltrække mange nyttedyr, gælder det om at skabe en varieret have med mange forskellige slags planter. Mange af de nyttige insekter, hvis larver lever af skadedyrene, har nemlig som voksne brug for pollen og nektar fra planter.

Det er forskelligt, hvilke planter de forskellige nytteinsekter foretrækker, så det gælder om at plante mange forskellige blomsterplanter i haven. Det er også vigtigt at plante blomster, som blomstrer om foråret, hvor fødeudbuddet ikke er så stort.

17 gode insektplanter

 • Anisisop
 • Blåkant
 • Brændenælder
 • Dild
 • Honningurt
 • Kællingetand
 • Løg
 • Merian
 • Morgenfrue
 • Mynte
 • Oregano
 • Persille
 • Purpursolhat
 • Stolt kavaler
 • Tagetes
 • Timian
 • Vorterod.

Det er en god idé at plante disse planter i nærheden af de prydplanter og afgrøder, der ofte bliver angrebet af bladlus, fx roser, kål, salat, frugttræer osv.

Hvilke nyttedyr kan jeg købe og sætte ud i haven?

Der findes en række biologiske plantebeskyttelsesmidler, du kan købe på nettet og i forskellige havecentre, der hjælper med at holde bestanden af skadedyr nede – eksempelvis diverse slags bladlus, biller, snegle og mider. 

Biologisk plantebeskyttelse er, når du i stedet for at anvende gift, anvender bestemte arter af insekter, nematoder mv. til at bekæmpe insekter og skadevoldere. Disse kan være nyttige, hvis din have er svært angrebet af skadedyr.

Typisk vil de dog gøre mest gavn i drivhuset, men der findes også forskellige produkter, der kan bekæmpe skadedyr i fx frugttræer, hække og i køkkenhaven.

Podcast: Mig og min have

Episode 9: Insekter

Jesper har en skummel plan om at sende Andreas på insektekspedition og smage på insekter. Bugging Denmark har en fårekyllingefarm og arbejder med thailandske metoder. Fårekyllingerne kravler rundt i æggebakker i varme, tørre og rene forhold. Farmen sælger fårekyllingerne som menneskeføde, og de skulle efter sigende smage af nødder.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit