Hvad kendetegner pindsvinet?

Det europæiske pindsvin (Erinaceus europaeus) er et udbredt pattedyr i den danske natur.

Pindsvin lever over hele landet i krat og udkanten af løvskov, men de tilpasser sig også meget nemt bymiljøer og parker. Faktisk er villahaver i dag pindsvinets vigtigste levested, da dyret her finder mange arealer med krat, træer og buske, hvor det kan bygge sin rede og skjule sig om dagen.

Det voksne pindsvins mest betydelige karakteristika er de 5-7.000 pigge, der dækker kroppen. Når pindsvinet føler sig truet, ruller det sig ganske enkelt sammen og kan ved hjælp af nogle særlige muskler "snøre" skind og pigge sammen om maven, så lemmer og hoved er godt beskyttet, indtil faren er drevet over.

Tegn på pindsvin i haven

Pindsvin er ikke specielt territoriale, men kan leve og bevæge sig frit mellem hinanden. Dette viser sig fx ved, at der sagtens kan bo adskillige pindsvin i én have, hvis der er føde og gemmesteder nok.

Dyrene er overvejende nataktive og ses derfor oftest i et roligt tempo i jagten på føde enten tidligt om morgenen eller sen aften.

Pindsvinet laver en rede af blade og græs under en busk eller finder et hulrum under et hus eller en brændestabel. Her går det i hi fra september-oktober og vågner typisk først helt op igen i løbet af maj måned.

Pindsvinets afføring

Et af tegnene på pindsvin i haven er desuden pindsvinets karakteristiske lort. Den er op til 1 cm i diameter og 3-4 cm lang. 

Kigger du nærmere på afføringen, kan du måske se, at den skinner. Det skyldes, at pindsvin spiser mange insekter og biller. 

Pindsvinet

Et voksent pindsvin vejer mellem 800-1.500 gram og måler mellem 19-33 cm fra snudespids til enden af dens korte hale. Pindsvinehunnen, som kaldes en so, er typisk en smule mindre end hannen, som kaldes en orne.

Hunnen går drægtig lidt over en måned og føder typisk kuld på 4-6 unger. Meget praktisk er ungernes pigge i begyndelsen fåtallige, bløde og ligger skjult i huden. Pindsvin bliver kønsmodne efter et år og kan blive op til fem år gamle.

Et pindsvin kan klatre, svømme og endda løbe over kortere distancer, hvis det føler sig truet.

Mens det er i hi, falder dets kroptemperatur til omkring 2-6 grader. Med 1-2 ugers mellemrum vågner pindsvinet under dvalen, hvor stofskiftet, og dermed også temperaturen, øges et par timer, hvorefter det går i dvale igen.

Hvad spiser pindsvinet?

Pindsvin tilhører den gruppe af pattedyr, der kaldes insektædere. I praksis er de dog nærmest altædende og kaster sig også fornøjet over edderkopper, orme, snegle, padder, krybdyr, fra tid til anden fugleæg og endda ådsler. Derimod er de ikke meget for vegetarisk kost men tager dog nedfaldsfrugt.

Pindsvinet bruger primært sin lugtesans til at søge føde. Det stikker snuden ned i underlaget for at snuse sig frem til, om der skulle være et egnet byttedyr i nærheden.

Kan pindsvinet begrænse antallet af dræbersnegle?

Pindsvin spiser gerne snegle og kan derfor være med til at holde antallet af fx iberiske skovsnegle, også kendt som dræbersnegle, nede.

Efter alt at dømme foretrækker de dog at spise unger og æg og vil formentligt ikke kunne spise så mange snegle, at enkelte pindsvin i haven gør den store forskel, hvis haven først udsættes for en større invasion af dræbersnegle. Her skal andre bekæmpelsesmidler til.

Er det en god idé at fodre pindsvinene?

Nogen har måske hørt, at man skal sætte en skål med mælk ud til pindsvinet, men det er en rigtig dårlig idé. De voksne pindsvin får dårlig mave af mælk, og de unge kan endda dø af at drikke det.

Undlad i det hele taget at give pindsvin nogen form for menneskeføde, for de vil med al sandsynlighed ikke kunne fordøje det, hvormed maden blot vil optage plads i pindsvinets mave, så der ikke er plads til den type føde, pindsvinet lever af. Derudover vil der være risiko for at tiltrække rotter til haven, hvis der lægges foder ud til pindsvinene.

Den bedste måde at sikre føde til pindsvinene, er at lade områder af din have stå som vild natur. På den måde skaber du levesteder for pindsvinets primære fødekilder: Insekter, larver, orm og snegle.

Hvis du vil gøre noget godt for pindsvinene, så sæt en skål vand ud til dem – også gerne om vinteren, for pindsvin kan godt finde på at stå op fra deres hi for en kort stund, og der kan være langt mellem steder, hvor pindsvinene kan finde vand.  

Må du flytte pindsvinet eller holde det i fangenskab?

Pindsvin er fredede i Danmark, og det er derfor forbudt at holde pindsvin i fangenskab. Det er også forbudt at flytte pindsvin væk fra deres levested. Begge dele er stressende for pindsvinet og kan resultere i, at det dør.

Hvis du finder en pindsvineunge, der ser efterladt ud, så lad den være. Pindsvineunger lærer at klare sig selv, når de er seks uger gamle og blot vejer 200 gram, hvilket svarer til, at de er på størrelse med en tennisbold.

Især i august og september modtager Dyrenes Beskyttelse mange opkald fra bekymrede borgere, der er stødt på en unge. De anbefaler, at man blot lader dyret være, da det kan være en stor stressfaktor, hvis man samler det op.

Ligger pindsvinet i vejen for græsslåmaskinen, er det selvfølgelig på sin plads at flytte det over i blomsterbedet. Brug eventuelt en skovl til forsigtigt at flytte pindsvinet eller tag handsker på. 

Finder du et tilskadekommet eller sygt pindsvin, bør du kontakte et vildplejecenter – de har den nødvendige ekspertise til at tage sig af dyret.