Hvorfor indrette en fuglevenlig have?

Hvis du indretter din have fuglevenligt, kan det være hjælp til selvhjælp. Fuglene gør stor nytte i haven ved at æde mange af de skadelige insekter og smådyr.

En musvitfamilie kan spise flere tusinde insekter og andre smådyr i yngletiden. Og hvis du har stære i haven, tager de mange af de stankelbenslarver, gåsebillelarver samt voksne gåsebiller, der ellers kan ødelægge græsplænen, da de lever af græsrødder.

Du hjælper selvfølgelig også fuglene, når du indretter haven fuglevenligt. Haver er meget vigtige for småfuglene. Gode fuglehaver kan rumme op til dobbelt så mange fugle pr. kvadratkilometer som skove.

Ud over de almindeligste fugle kan du også være heldig at tiltrække mere sjældne fugle, når du indretter haven fuglevenligt.

En ekstra bonus ved et rigt fugleliv i haven er, at der altid er masser af liv at kigge på og skønsang at lytte til.

Billedserie: Vinterens fugle

Almindelige fugle i haven

 • Skovspurv
 • Grønirisk
 • Solsort
 • Gråspurv
 • Musvit
 • Bogfinke
 • Blåmejse
 • Grønsisken
 • Ringdue
 • Husskade
 • Sjagger
 • Rødhals
 • Dompap
 • Tyrkerdue
 • Kvækerfinke
 • Allike
 • Broget fluesnapper
 • Fuglekonge
 • Gransanger
 • Grå fluesnapper
 • Gråkrage
 • Gærdesanger
 • Gærdesmutte
 • Havesanger
 • Jernspurv
 • Kernebider
 • Løvsanger
 • Munk

Kilder: Obsnatur.dk og fugleihaven.dk

Hvordan indretter du haven, så den tiltrækker fugle?

Hvis du gerne vil tiltrække flere fugle til haven, gælder det om at indrette den, så den er varieret. Der skal fx være mange forskellige slags træer og buske. Men det er også godt med høje træer, en åben græsplæne og bede med forskellige blomstrende planter og andre urter, der kan tiltrække insekter, som fuglene kan spise.

Gode råd til en fuglevenlig have:

 • Få haven til at minde om et skovbryn.
 • Plant træer og buske med bær, frugter og skjulesteder.
 • Sørg for, at der er vand i haven.
 • Lav et vildt hjørne i haven.
 • Ryd ikke for grundigt op.
 • Undgå sprøjtemidler.
 • Sæt fuglekasser op.
 • Giv fuglene mad i vinterhalvåret.

Få haven til at minde om et skovbryn

Hovedparten af de fugle, vi har i haverne, er i virkeligheden skovfugle. Disse fugle foretrækker at leve i en have, som minder om et skovbryn med træer, åbent buskads og partier med tæt, stedsegrønt krat, der minder om nåleskov.

Fuglene kan især godt lide haver med flere etager. Det vil sige med både lave buske, høje buske, små træer og store træer. Selv i en lille villahave kan du skabe flere etager i haven, du må blot vælge mindre træer som fx tjørn eller røn til den øverste etage.

Plant buske med bær, frugter og skjulesteder

Fuglene kan især godt lide haver, hvor der er masser af mad og mange gode skjulesteder. Hvis du vil have mange forskellige fugle i haven, skal du derfor plante buske og træer med bær og frugter, som fuglene kan spise. Men også gerne buske og træer med torne og stedsegrønne nåle, hvor fuglene kan gemme sig og have deres reder.

Husk også vand

Vand er meget vigtigt i en fuglevenlig have. Det kan enten være i form af en havedam eller et fuglebad. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er der op til 50 procent flere fugle i haver, hvor der er adgang til vand. Her kan fuglene både få lidt at drikke, men det giver dem også mulighed for at vaske sig.

Lav et vildt hjørne i haven

Det er også godt med et vildt hjørne i haven med højt græs og ukrudt som fx brændenælder, tidsler og bynke. Et vildt hjørne tiltrækker mange insekter, som fuglene kan spise.

Det er også godt med en bunke grene eller kvas som gemmested for fx gærdesmutten. Kombiner det eventuelt med det sted, hvor du deponerer dit haveaffald.

Gamle, hule træer giver gode steder at bygge rede, og træer med døde partier eller furet bark tiltrækker mange lækre insekter og andre smådyr.

Ryd ikke for grundigt op

Fuglene bryder sig ikke om haver, der er alt for sirlige. Hvis du lader nedfaldne æbler ligge, er der mad til solsorte, sjaggere og drosler til langt ud på vinteren.

Også de visne blade bør du lade ligge, da de tiltrækker insekter og smådyr.

Vent med at beskære træer og buske og klippe stauderne ned, til fuglene har spist bærrene og frøene.

Undgå sprøjtemidler

Undgå at bruge sprøjtegifte i haven. Sprøjtemidlerne slår de insekter ihjel, som fuglene lever af.

Sæt fuglekasser op

Der findes ikke særligt mange naturlige redesteder i haver. Derfor er det en god idé at sætte fuglekasser op.

Regn med, at der kan være én mejsekasse pr. 200 kvadratmeter have. Du kan også sætte flere stærekasser op over hinanden på en høj pind. Stære er meget sociale og vil gerne bo i etageboliger.

Fuglekasserne må ikke være for små, for så bliver der alt for varmt inde i kassen. Bemærk, at størrelsen på flyvehullet er afgørende for, hvilke fugle der flytter ind.

En fuglekasse til mejser bør have et indvendigt mål på 10 x 15 cm samt en højde fra flyvehullets nedre kant til bunden på 22 cm. Flyvehullets diameter bør være 2,8 cm.

De indvendige mål for en stærekasse bør være 15 x15 cm, mens afstanden fra flyvehullets nedre kant til bunden optimalt skal være mellem 21-26 cm.

Sørg for, at fuglekassen har en revne eller et hul i bunden til afløb, og at den er bygget af ikke-imprægneret træ. Kassen må gerne være ru på indersiden, for så har fugleungerne nemmere ved at komme ud, når de begynder at være flyvefærdige.

Husk at rense fuglekassen efter brug, så den holdes fri for lus og sygdomme. Brug handsker under rengøringsarbejdet.

Hvilke træer og buske er gode at plante for at få flere fugle i haven?

Hvis du skal plante nye træer og buske i en fuglevenlig have, skal du især vælge arter, som vokser vildt i Danmark. Fuglene foretrækker nemlig bær og frugter fra planter, der findes naturligt i Danmark. For eksempel er der flere fugle, der hellere spiser bærrene fra almindelig røn end fra indførte arter af rønnetræet.

De hjemmehørende planter tiltrækker også flest insekter og andre smådyr, som giver fuglene føde.

Du behøver dog ikke helt at undgå planter fra andre lande i haven. Mange indførte haveplanter kan være fine i den fuglevenlige have, hvis de har bær eller frugter eller er gode som skjulested.

Fuglevenlige træer

Høje træer er vigtige for fuglene i haven. En del fugle holder til i de høje træer, og mange fugle - fx solsorten - kan lide at sidde højt oppe, når de synger. Så hvis du har god plads i haven, er det godt at plante et stort træ.

I almindelige villahaver er store træer som fx bøg, ahorn og skovfyr normalt for voldsomme. Her må du vælge et godt fugletræ i mindre størrelser.

10 gode fugletræer til almindelige villahaver:

 • Benved
 • Bærmispel
 • Frugttræer
 • Hassel
 • Hyld
 • Kristtorn
 • Paradisæble
 • Røn
 • Taks
 • Tjørn

Røn, tjørn og æbletræer kan også plantes i små haver. De kan sagtens tåle at blive beskåret, uden at det går ud over deres form og prydværdi. Sørg for at købe et æbletræ, der er podet på en langsomt voksende stamme, hvis du har en lille have.

Gode buske til den fuglevenlige have

Fuglevenlige buske har bær eller frugter, som fuglene kan spise. Men fuglene kan også rigtig godt lide buske, der er tætte og gerne tornede eller stedsegrønne, så de er gode at skjule sig for rovdyr i.

10 gode buske til den fuglevenlige have:

 • Berberis
 • Ene
 • Fjeldribs
 • Frugtbuske
 • Gedeblad
 • Havtorn
 • Ildtorn
 • Mahonie
 • Roser med hyben
 • Sommerfuglebusk

Også klatreplanter som fx brombær, kaprifolie, klematis og vedbend er gode.

Gode hække til fuglehaven

Hække er vigtige for at få flere fugle i haven, især fordi de udgør en meget stor del af de buske, vi har i haverne, og da fuglene kan 'gemme' sig i hækkene.

Eksempler på fuglevenlige hække:

 • Tjørn
 • Bøg
 • Avnbøg
 • Navr
 • Tuja

Disse hække er tætte, så de kan bruges som skjul for småfuglene. Især tjørnehække er gode, da tornene beskytter fuglene godt. Klip først hækken midt i juli, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Tujahække skal helst ikke klippes, da de ellers bliver for tætte til, at fuglene kan bygge reder i dem.

Blomsterplanter til den fuglevenlige have

Nogle blomstrende planter får frø, og andre tiltrækker mange insekter, som fuglene kan lide.

Bede med blomsterplanter er også fine, fordi nogle fugle, fx solsorte og rødhalse kan lide at hoppe rundt i de tætte beplantninger og finde regnorme, snegle, biller og andre insekter i det mørke, fugtige miljø under planterne.

10 gode blomsterplanter til fuglehaven:

 • Kærmindesøster
 • Hjortetrøst
 • Lavendel
 • Natlys
 • Røllike
 • Solhat
 • Solsikke
 • Stjerneskærm
 • Tidselkugle
 • Valmue

Hvordan skal du fodre for at få flere fugle i haven?

Hvis du fodrer, får du mulighed for at nyde fuglene i din have hele året. Især om vinteren, hvor der ikke er så meget andet at kigge på i haven, kan det være dejligt at betragte fuglelivet fra vinduerne inde i varmen.

Eksperterne er lidt uenige om, hvorvidt det også er godt at fodre for fuglenes skyld.

Gode råd om fuglefodring

 • Tilbyd fuglene flere forskellige slags foder. Især solsikkefrø, hampefrø, fuglebolde, nødder og hirsefrø er populære.
 • Hvis du både fodrer i frøautomater og på jorden, tiltrækker du flere forskellige slags fugle.
 • Vær opmærksom på, at foder på jorden kan tiltrække rotter.
 • Placer foderstedet tæt på hæk eller buske, så fuglene hurtigt kan komme i skjul – men samtidig med tilpas frit udsyn, så fuglene kan opdage katte og rovfugle, før det er for sent.
 • Sørg for vand til fuglene.
 • Ved at fodre stabilt hver dag kan du tiltrække mange fugle. Overdriv ikke fodringen. For meget foder kan forrykke den naturlige balance i fuglebestanden, så det går ud over de fugle, der spiser andet end frø.
 • Undgå at fodre på fuglebræt – fuglenes ekstrementer bliver blandet med foderet, hvilket kan sprede sygdomme. Benyt i stedet en frøautomat. 

Nogle mener, at fuglene har bedst af at klare sig selv og finde en naturlig balance med den føde, de kan finde i naturen. Andre mener, at det er fint at give fuglene en hjælpende hånd ved at fodre i haverne og på den måde få flere fugle til at overleve.

Undersøgelser har dog vist, at nogle fugle helt holder op med at yngle, mens andre lægger færre æg, hvis der er for mange fugle af en bestemt art i et område.

Det tyder på, at antallet af fugle i et vist omfang regulerer sig selv. Du skal altså først og fremmest fodre fuglene for din egen skyld.

Hvilken slags foder er bedst?

Det bedste er at fodre med flere forskellige slags fuglefoder, da forskellige fugle foretrækker forskellig slags kost.

Der er dog nogle favoritter, som rigtig mange fugle kan lide. Det gælder bl.a. solsikkefrø, hampefrø og fuglebolde, som har et højt fedtindhold. Men også nødder tiltrækker en del fugle.

Hvis du køber en foderblanding til vildfugle, skal du gå uden om blandinger, der indeholder meget korn og majs, da fuglene ikke gider spiser dem.

Der må gerne være en del hirsefrø i blandingen. Hirsefrøene er rige på kulhydrater, og samtidig er frøene små og nemme at spise for fuglene. Det gælder især for fugle, der har smalle næb.

Hvis du fodrer med fuglebolde, er det en god idé at tage dem ud af nettet og anbringe dem i en automat. Så kan flere forskellige slags fugle finde ud af at spise dem. Til gengæld risikerer du, at de bliver spist af alliker og andre adrætte kragefugle.

Nogle fugle, fx solsort, sjagger og vindrossel, foretrækker frugt som æbler.

Placering af foderpladsen

Hvis du gerne vil tiltrække mange forskellige slags fugle, er det en god idé at fodre både i fugleautomater og på jorden. Der er nemlig forskel på, hvordan de forskellige fugle kan lide at spise.

Mejserne kan fx lide at hænge i fuglebolde eller frøautomater, mens solsorte, bogfinker og guldspurve helst bliver på jorden.

De fleste fugle foretrækker at spise et sted, hvor de hurtigt kan komme i skjul for rovfugle, katte og andre rovdyr. Det er derfor bedst at placere fuglebrættet meget tæt på buske eller træer, dvs. indenfor 1-2 meter, så fuglene hurtigt kan søge ly.

Fodring hele året

Fuglene har mest brug for foder i strenge vintre. Er du først gået i gang med at fodre, skal du helst fortsætte hele vinteren.

Nogle eksperter mener endda, at du også bør fortsætte fodringen i fuglenes yngletid, hvor de har behov for meget mad til deres unger. Du kan også fodre hele året rundt, hvis du har lyst.

Podcast: Mig og min have

Episode 9: Insekter

Jesper har en skummel plan om at sende Andreas på insektekspedition og smage på insekter. Bugging Denmark har en fårekyllingefarm og arbejder med thailandske metoder. Fårekyllingerne kravler rundt i æggebakker i varme, tørre og rene forhold. Farmen sælger fårekyllingerne som menneskeføde, og de skulle efter sigende smage af nødder.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit