Hvilke opgaver i haven byder foråret på? 

Hver årstid har sine opgaver i haven, og foråret byder på mange af slagsen. Ud over at få ryddet op efter vinteren, skal der gøres klar til den kommende havesæson. Forårets opgaver i haven er bl.a. at:

 • Rydde op i bedene
 • Klippe græsplænen for første gang
 • Gøre køkkenhaven klar
 • Luge ukrudt
 • Gøde 
 • Så blomsterfrø og forspire planter i vindueskarmen eller drivhuset
 • Beskære roser
 • Bekæmpe dræbersnegle
 • Plante nyt og flytte planter
 • Gøre rent i drivhuset og haveskuret
 • Gøre terrassen klar til sommeren og stille havemøblerne frem

Vi guider dig igennem, hvordan du bedst griber de forskellige opgaver an, og hvornår det er en god idé at give sig i kast med dem. 

Oprydning i bedene

Efter vinteren kan haven trænge til en oprydning, så der bliver plads til de nye planter, der skal vokse frem. Det betyder, at der bl.a. skal fjernes nedfaldne grene, rives blade og kviste væk - også fra græsplænen.
I det allertidligste forår skal du dog passe på med at rydde for meget op i bedene.

De visne blade og stængler fra sommerens planter kan forhindre frostskader på de nye skud. Især kombinationen af varme solskinsdage og iskolde nætter kan være hård kost for de mere sarte planter, så lad gerne lidt ligge i bedene, indtil nattefrosten har sluppet sit tag.

Vær også forsigtig med oprydningen i bunker af visne blade og kompostbeholderen - der kan gemme sig pindsvin, som endnu ikke er vågnet fra vintersøvnen. Finder du et pindsvin, så lad det sove videre og udskyd oprydningen til senere. Pindsvin er fredede og tåler ikke at blive flyttet. De risikere at blive desorienterede og kan i værste fald dø af det. 

Nedklipning af visne stauder

Vent med at klippe stauderne ned, til foråret er godt i gang. Det er det som regel sidst i marts eller først i april, men det kan variere meget. Nogle år kan vinteren strække sig langt ind i april, og så må du ruste dig med tålmodighed. De visne stængler beskytter de nye skud mod frost, og lader du dem stå, giver du dine stauder bedre vækstbetingelser.

Når vejret omsider bliver så lunt, at du kan klippe stauder ned, er det en god idé at lade de afklippede plantedele ligge på jorden mellem stauderne. De afklippede plantedele bliver efterhånden til kompost, som forbedrer jorden og giver næring til planterne. Samtidig holder jorden bedre på vandet, når den ikke er helt bar. Stauderne vil snart vokse til, så de dækker afklippet. Du kan eventuelt klippe dem i mindre stykker, så det ikke ser så rodet ud.

Kan du plante forårsløg om foråret? 

Hvis du har løgplanter som vintergæk, krokus og påskelilje, som står forkert, kan du godt flytte dem, når de er afblomstret. Ellers er det bedste tidspunkt at omplante løgplanter om efteråret, hvor det ofte kan være en udfordring at finde løgene, da planterne for længst er visnet ned.

Hvis du skal lægge nye forårsløg, bør du vente til efteråret. Det er en god idé at skrive ned, hvor der mangler farver i bedene om foråret, så du kan huske det til efteråret, når løgene skal lægges. Du kan også tage billeder af bedene, eventuelt fra det samme sted, flere gange om måneden, så kan du se, om der mangler farver eller planter. 

Hvornår skal du slå græsplænen første gang? 

I løbet af marts eller april begynder græsplænen at vokse, og så må du i gang med at slå den ca. en gang om ugen. Indtil græsset er kommet i god vækst, bør du ikke klippe det længere ned end til ca. 4 cm.

Giv gerne græsset gødning og evt. en gang kalk. Det giver en sund plæne og begrænser mængden af mos og andet ukrudt. Hvis der er meget mos i plænen, kan du fjerne det ved at rive plænen igennem og samle mosset sammen.

Hvornår skal du gå i gang med at anlægge køkkenhave? 

I det tidlige forår er det stadig for tidligt at gå i gang med at så i køkkenhaven. En undtagelse er spinat og rucola, som sagtens kan spire ved ret lave temperaturer.

Tidligt på sæsonen kan du i stedet gøre klar, så du er parat til at så og plante ud, når jorden bliver varm nok til, at de forskellige grøntsagsfrø kan spire. Du kan fx gå i gang med at:

 • Lægge kompost ud på jorden - det skal gøres senest nogle uger før, du skal så, da den friske kompost kan hæmme frøenes evne til at spire.
 • Kultivere jorden.
 • Forspire kartofler fra begyndelsen af marts.
 • Så grøntsagsfrø i vindueskarmen eller drivhuset, hvis du vil have en tidlig høst.
 • Indhegne køkkenhaven med sneglehegn, så du kan have dine grøntsager i fred.

Hvis du sætter et par glasklokker eller lerpotter over dine rabarberplanter, kan du drive dem hurtigere frem. Tit kan de første rabarber høstes fra sidst i marts. Vil du gerne have dem til at give godt og sprede sig, skal du huske at gøde planterne godt, fx med naturgødning eller kompost.

Lugning af ukrudt

I foråret begynder ukrudtet for alvor at vokse i haven. Derfor er det godt at komme i gang med at bekæmpe det tidligt, inden problemet i bogstavelig forstand vokser sig stort, og ukrudtet bliver mere livskraftigt og får så store rødder, at det bliver besværligt at grave op.

Det flerårige ukrudt som skvalderkål, kvikgræs og brændenælder er hurtigt ude af starthullerne om foråret og begynder at vokse allerede i februar, hvis jorden ikke er frossen. 

Jo tidligere du kommer i gang, jo lettere er ukrudtet at bekæmpe. I foråret har du også den fordel, at blomster og andre planter i bedene endnu er små, så ukrudtsplanterne er lette at få øje på.

De nyspirede ukrudtsplanter kan hakkes væk eller pilles op med fingrene, mens de flerårige ukrudtsplanter, fx skvalderkål og kvikgræs, må graves op, så hele roden kommer med

Ukrudt mellem fliser

Du kan begrænse ukrudtet mellem fliserne ved at fylde fugerne godt op med fugesand. Spred fugesandet over fliserne, og lad det ligge nogle uger, så regnen kan skylle det godt ned. Fej indimellem fliserne med en kost, så du hjælper fugesandet med at finde ned i fugerne. Når du fejer sand på fliserne, fjerner du samtidig alger og skidt, så fliserne bliver renere.

Skal haven gødes i foråret? 

Foråret er det rette tidspunkt at give havens bede, køkkenhaven og græsplænen en gang grundgødning, så planterne har næring til at vokse sig sunde, grønne og smukke hen over foråret og sommeren. Du kan gøde med enten organisk gødning eller kunstgødning.

Foråret er også et godt tidspunkt at bringe kompost ud i havens bede. Komposten virker som let gødning og forbedrer jordens egenskaber, såsom evnen til at holde på vand. Du kan fx supplere gødningen af dine roser ved at lægge et lag kompost på jorden under dem. Det vil give smukkere og sundere planter.
 

Hvor meget skal roser beskæres om foråret? 

Roser skal beskæres, inden væksten kommer for godt i gang, men du skal være sikker på, at der ikke kommer mere frost, før du går i gang.

Når du beskærer dine roser, får de stærkere og sundere grene, og du kan forme dem, som du ønsker det. Klipper du en rose hårdt tilbage, får den færre, men større blomster. Klipper du højere oppe, kommer der flere, men mindre blomster. Der er forskel på, hvor kraftigt roser skal beskæres.

 • Roser, der står sammen i et bed - storblomstrende roser og buketroser - skæres ned til 30-40 cm's højde (moderat beskæring).
 • Buskroser - vilde roser, gammeldags roser og de moderne buskroser (engelske roser) – skal du blot tynde lidt ud, dvs. fjerne de ældste/tykkeste grene og døde grene.
 • På engelske roser (Austinroser) skal du korte grenene ind med cirka en tredjedel.
 • Klatre- og slyngroser skal beskæres moderat.

Husk at vande og gøde roserne godt om foråret. Ved at gøre det, bliver planterne mere modstandsdygtige og kan bedre stå imod angreb af svampesygdomme og skadedyr.

 • Roser, der står sammen i et bed - storblomstrende roser og buketroser - skæres ned til 30-40 cm's højde (moderat beskæring).
 • Buskroser - vilde roser, gammeldags roser og de moderne buskroser (engelske roser) – skal du blot tynde lidt ud, dvs. fjerne de ældste/tykkeste grene og døde grene.
 • På engelske roser (Austinroser) skal du korte grenene ind med cirka en tredjedel.
 • Klatre- og slyngroser skal beskæres moderat.

Husk at vande og gøde roserne godt om foråret. Ved at gøre det, bliver planterne mere modstandsdygtige og kan bedre stå imod angreb af svampesygdomme og skadedyr.

Hvordan bekæmper du dræbersnegle? 

I april, når temperaturen stiger til omkring 10 grader, begynder havens snegle at røre på sig. Det er kun de små snegle og æggene, der overlever vinteren, men de vokser sig hurtigt store og begynder snart at formere sig.

I princippet bør du bekæmpe dræbersnegle hele året rundt, men det kan være en fordel at bekæmpe dem tidligt på foråret, hvor der er færre af dem. På fugtige og regnfulde dage kommer de frem og er her nemmest at spotte. 

Sørg for også at indsamle snegleæggene, hvis du vil bekæmpe dræbersneglene mest effektivt.

Hvornår kan du gå i gang med at plante nyt og flytte planter?

Foråret er et godt tidspunkt at plante nyt eller flytte planter til en ny plads i haven, men der er visse undtagelser.

Stauder

Stauder/flerårige planter kan flyttes fra april til maj. På det tidspunkt kan du også dele planterne, så du får flere.
Undgå at plante, flytte eller dele planter, der er i blomst. Er de i blomst, er de længere tid om at danne nye rødder. Det er bedst at flytte eller dele de forårsblomstrende stauder i september eller oktober.

Nåletræer og andre stedsegrønne buske og træer

Nåletræer og andre stedsegrønne buske og træer plantes og flyttes bedst i august-september. Men du kan godt gøre det i april på dage med udsigt til regn eller overskyet vejr. Der skal være lidt varme i jorden, men ikke meget fordampning, dvs. lufttemperaturen må ikke være for høj. Du skal derfor undgå at flytte planter i tørkeperioder.

Det er bedst at plante eller flytte rododendron før eller efter blomstringen – og helst i våde og fugtige perioder. August-september er bedst, men foråret kan også have gode planteperioder.

Løvfældende træer, buske og roser

Du kan godt plante eller flytte træer, buske og roser om foråret, men det skal helst ske i det meget tidlige forår, før planterne får blade og blomster. Det bedste tidspunkt er i perioden fra november til april, hvor fugtighed i jorden gør det muligt for planterne at etablere sig og udvikle deres rodnet, inden de skal til at springe ud.

Hvornår kan du plante sommerblomster?

Sommerblomster skal du vente med at plante ud, til der ikke længere er risiko for nattefrost. Hvis sommerblomsterne får frost, går de nemlig ud.

Som regel kan sommerblomster plantes ud fra midten af maj, men der er enkelte undtagelser. Stedmoderblomster, hornvioler og storblomstrede bellis kan tåle en hel del kulde og kan klare sig udendørs i krukker fra marts, hvor de kan pynte sammen med forårsløgene.

Forårsrengøring i haveskuret og drivhuset

Det kan næsten ikke undgås, at der samler sig en del snavs og skidt i skur og drivhus i løbet af vinteren. En dag, hvor forårssolen skinner, er derfor et godt tidspunkt til at rydde op og få gjort rent.

Smid gamle havehandsker, rester af pottemuld, ødelagte krukker og plantebakker ud. Fej gulvet, ryd op på hylderne og i haveredskaberne. Tjek også, om redskaberne trænger til at blive repareret, rengjort eller slebet. Passer du godt på dine haveredskaber, holder de længere.

Hvis du ikke fik gjort drivhuset rent i efteråret, er det ved at være på høje tid. Især hvis du skal bruge det til forspiring af grøntsager og sommerblomster. Rengøringen er ikke bare for syns skyld, men også for at undgå skadedyr og plantesygdomme senere på sæsonen.

I det tidlige forår er det også rart at have et par stole og et lille bord stående i drivhuset, hvis der ellers er plads. Så kan du tage forskud på foråret i læ for de kolde vind.

Gør stenterrassen klar

kan være begroet med alger og fugerne være fyldt med mos. En miljøvenlig måde at rengøre terrassen på er at kradse op i fugerne og derefter sprede fugesand ud på den. Vær grundig med at feje fugesandet ned i fugerne.

Hvis du lader sandet ligge et par uger og jævnligt fejer frem og tilbage med en stiv kost, slår du to fluer med et smæk: Du får fjernet den værste algevækst og får fyldt fugerne mellem fliserne godt op med fugesand, så du begrænser ukrudtets muligheder for at vokse mellem fliserne.

Gør træterrassen klar

Træterrassen kan også være godt bevokset med alger. De fjernes med vand og en børste.
Du skal ikke male terrassen eller give den olie om foråret, hvor træet er fugtigt efter vinteren. Vent til senere på sommeren, når træet er tørret godt ud. 

En tommelfingerregel er, at udendørs træværk er bedst at male i perioden fra maj til september. Temperaturen skal være mellem 10-25 grader, og det bør helst ikke have regnet i over en uge, når du giver dig i kast med dit udendørs malerarbejde.

Gør krukkerne klar 

Hvis du ikke fik tømt dine krukker og vasket dem af i efteråret, kan du gøre det nu. Rengør dem evt. med lidt universalrengøringsmiddel, hvis de er meget beskidte og vand ikke slår til.

I det tidlige forår kan du også begynde at plante de første krukker til med planter, der kan tåle frost. Det kan fx være hårdføre blomsterplanter som hornvioler og stedmoderblomster.

Podcast: Mig og min have

Episode 1: Forspiring

Her i første udgave af 'Mig og Min Have' skal vi aflægge Egeskov Slotshave et besøg, hvor vi vil sætte fokus på forspiring og dyrkning. Det stadigt forholdsvis mørkt udenfor og dagene relativt korte, så forspiring kan godt være lidt af en udfordring.

Hør alle afsnit samt få de nyeste via Apple Podcasts eller TuneIn.

Alle afsnit