Der findes ingen love, der forbyder dig at fælde et træ. Du må altså altid selv fælde et træ, uanset hvor højt det er. Der er heller ikke nogen krav om, at du skal have erfaring med træfældning eller uddannelse inden for området.

Men hvert år sker der alvorlige ulykker i forbindelse med træfældning. Så er du det mindste i tvivl om, hvordan et træ kan fældes på en forsvarlig måde, bør du tage kontakt til en professionel, som kan hjælpe dig med at løse opgaven på sikker vis. Så undgår du at gøre skade på hus, bil, dig selv eller andre mennesker.

Hvis du får professionel hjælp, giver det som regel også en økonomisk tryghed, fordi professionelle firmaer har forsikringer, der dækker eventuelle skader i forbindelse med fældningen.

Her får du en række gode råd om, hvad du skal overveje, når du skal have fældet et træ i din have.

Du må fælde (næsten) alt på din grund

Som grundejer kan du frit beskære eller fælde træer på egen grund, hvis ikke der i en lokalplan eller en tinglyst servitut findes bevaringsbestemmelser.

Hvis du ikke er sikker på, om der findes bevaringsbestemmelser, der gælder på din grund, bør du tjekke det, før du selv fælder et træ eller får professionel hjælp til at gøre det.

Husk også på, at du ikke må gøre skade på fælles hæk, træer i naboens have eller naboens hus, når du fælder et træ. Det er din husejeransvarsforsikring, der skal dække, hvis du gør skade på fælles hæk eller på naboens grund, når du fælder et træ.

Vær opmærksom på, at du ikke må fælde træer, hvis fugle bygger rede i det eller har en rede i det med æg eller unger - en såkaldt aktiv rede. Typisk er fuglerederne i brug forår og sommer.  

Hvis du selv fælder træ

 • Brug hensigtsmæssige hjælpemidler til at tvinge træet til at falde i den ønskede retning. Det er fx hammer, kile og fældejern
 • Tjek ved hver fældning at kun den person, der fælder træet, opholder sig inden for træets faldområde. Faldområdet er træets højde i alle retninger fra fældestedet.
 • Lad være med fælde træer i blæsevej.

Kilde: Arbejdstilsynet

Sådan fælder du et mindre træ

Du fælder mindre træer ved at lave et forhug i den side, træet skal vælte til. Det vil sige, at du saver en kile ind i træet. Derefter lægger du et vandret snit ind, der fungerer som et hængsel bag ved forhugget. Du kan også sætte kiler ind, og derefter kan du save fra den modsatte side, ind til træet til sidst kan væltes.

Sådan gør du:

1. Beregn, hvor højt træet er, så du er helt sikker på, at det ikke rammer hverken dit eller naboens hus, drivhus eller andet.

2. Bind 1-2 reb fast til træet så højt som muligt, så et par hjælpere kan trække træet til at falde i den rigtige retning. Vær dog opmærksom på, at det kan være svært at styre et træ med reb - det er måden, du saver på, der er afgørende.

3. Sav en kile ud på den side, træet skal falde til. Start med et skråt snit fra oven og nedefter ca. en tredjedel ind i træet. Læg derefter et vandret snit ind.

4. Sav nu ind i træet fra den modsatte side og stop, når der mangler 1-2 cm.

5. Skub til træet og sav evt. lidt mere, indtil det vælter.

Se Naturstyrelsens video om at fælde træer.

Overvej disse ting, før du fælder et træ i din have

   Sikkerhed

   • Forsikringer
   • Erfaring og uddannelse
   • Udstyr og sikkerhedsudstyr
   • Flugtveje og adgang til hjælp

   Træet

   • Træart
   • Træets højde og størrelse
   • Stammen og kronens form og store grene
   • Træets hældning
   • Faldretning
   • Træets sundhed

   Omgivelser og fældningsforhold

   • Personer og publikum
   • Veje og jernbaner
   • Bygninger, andre træer og beplatning
   • Vind og vejr
   • Terræn

   Kilde: https://www.proviido.dk/skov/traefaeldning/

   Sådan finder du en professionel til at fælde dit træ

        Få hjælp til at fælde større træer

        Hvis du vil have fældet træ i din have, der er mere end 4-5 m højt, bør du få en professionel til at fælde det. Det gælder især, hvis træet står tæt på skel eller bygninger. Det kan nemlig være svært helt præcist at styre, hvordan træet falder. En professionel sørge for, at fældningen foregår forsvarligt.

        Meget store træer skal topkappes

        Hvis træet er meget højt, skal det formentlig fældes med en teknik, der hedder topkapning.

        Det vil sige, at man kravler op i træet, og skærer det ned fra toppen et stykke ad gangen. Man har professionelt klatreudstyr på og firer træstykkerne ned, efterhånden som man får dem savet af. Hvis der er meget plads om træet, kan man også vælge at køre en kran ind, som har et fældehoved på, og så kan man stå fra jorden og save træet med kranen. Begge dele er noget, der skal professionelle og uddannede folk til.

        Du bør kun hyre en uddannet topkapper ved Skovskolen til topkapning. For det er en meget risikofyldt opgave og kræver stor viden og sikkerhed. Har du en opgave, der er en blanding af træfældning og træpleje, er det en god idé at gå efter en, der er certificeret træplejer under Dansk Træplejeforening.

        Hvad koster det at få fældet et træ?

         Prisen for at få fældet træ kan svinge meget - den er bl.a. afhængig af, hvor stort træet er, hvordan det hælder, hvor let tilgængeligt det er, og om det kan fældes fra jorden eller ved topkapning. Så lad et firma kommer ud at se på opgaven, inden de giver et tilbud.

         Du kan ikke få tilskud fra BoligJobordningen til træfældning, men derimod til beskæring af træer.

         Her er et par priseksempler (2023-priser):

         Træservice Gruppen ApS:

         1200 kr. + moms i timen for at få en mand ud, der arbejder på jorden, og en der klatrer. En lidt større opgave kan således ofte klares for 7.000-9.000 kr. + moms.

         Fældning af et lettilgængeligt grantræ i haven, hvor der skal klatres og ryddes grene op koster typisk 4.000-6.000 kr. + moms. Simpel træfældning fra jorden kan ofte gøres fra 1.500-2000 kr. + moms.

         Træfælderen.dk:

         Meterpris på 80 kr. + moms pr. påbegyndt meter nåletræ. Og 115 kr. + moms pr. påbegyndt meter løvtræ. Det vil sige, at det fx koster 800 kr. + moms at få fældet et 10 meter højt nåletræ, når det kan gøres fra jorden. Du skal dog betale ekstra for fx oprydning og bortskaffelse af grenaffald, rodfræsning og flishugning.