Et rigt fugleliv kan berige haven med farver og fuglefløjt. Men hvis du fodrer fugle, stiger risikoen for, at du samtidigt tiltrækker rotter, der bærer rundt på smitsomme sygdomme og kan forvolde store skader i og omkring din bolig.

Derfor er rotter et problem

 • Rotter kan forårsage materielle skader for store beløb, og de kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker
 • Rotter er derfor kategoriseret som skadedyr
 • Din kommune har pligt til at bekæmpe dem, og du har som borger pligt til at anmelde dem til kommunen

Fuglefodring er blandt de hyppigste årsager til, at husejere får problemer med rotter. Der er også eksempler på, at kommuner har påbudt boligejere at stoppe med at fodre fugle i områder, der er særligt hårdt plaget af rotter. 

Der er som udgangspunkt ingen grund til at stoppe med at fodre fugle og dermed miste det liv i haven, fuglene skaber. Men hvis du vil begrænse risikoen for at få problemer med rotter, bør du følge en række simple forholdsregler.

Husk, at hvis der er konstateret rotter i området fx hos en nabo, skal du være ekstra varsom med at fodre, indtil rotterne er bekæmpet.

7 råd til at give fuglene mad uden at få rotter

 • Hæng foder op i stedet for at lægge det på foderbrætter, hvor rotterne har adgang
 • Placer også gerne dit foderbræt lidt væk fra vegetation som fx træer og buske
 • Vær særligt opmærksom, hvis du bruger løsthængende mejsebolde. De er særligt tiltrækkende for rotter
 • Hvis der falder foder på jorden, så fej det op hurtigst muligt, så det ikke er tilgængeligt for rotter
 • Hvis du anvender et foderbræt, så læg kun én slags frø ud. Fuglene vil sortere i flerkornsblandinger, så de får lige præcis den næring, de har brug for og den slags frø, de foretrækker. Dermed sker der et spild til jorden, når de sidder og spiser
 • Læg ikke mere foder ud, end fuglene kan spise relativt hurtigt. Du kan lægge en smule foder ud om morgenen og fjerne det igen ved solnedgang, hvis du vil være sikker
 • Hold et skarpt øje med tegn på rotter, der hvor du fodrer fugle. Kontakt kommunen med det samme, hvis du ser tegn på rotter som fx huller i jorden med udskrabet jord, f.eks. ved et skur eller et nedløb

Vælg et rottesikkert foderbræt til fuglefodring

Mange vælger at bruge et foderbræt til at fodre fugle, fordi det er en praktisk og nem løsning. Hvis du vil bruge et foderbræt, bør du vælge et, der gør det svært få rotter og andre skadedyr at få adgang til foderet.

Du kan bygge dit eget foderbræt, eller du kan vælge et af de mange foderbrætter med rottesikring på markedet. Vælg gerne et foderbræt på toppen af en rund stang af fx metal, så rotter ikke kan klatre op.

Du må ikke ignorerer rotter

 • Du SKAL derfor anmelde rotter til kommunen og overlade bekæmpelsen til professionelle skadedyrsbekæmpere
 • Du skal ikke betale for det – men i mange kommuner har du allerede betalt for rottebekæmpelse via din ejendomsskat