Mange boligejere er de senere år begyndt at holde høns i haven. Hønsene er hyggelige og praktiske, men hønsehold indebærer også en markant risiko for at tiltrække rotter.

Et problem med rotter kan opstå på områder, hvor rotterne både kan finde føde og skjulesteder. Hønsehold i haven kan forsyne rotterne med begge ting, men hvis du tager dine forholdsregler, kan du mindske risikoen for rotteproblemer markant.

Husk, at hvis der er konstateret rotter i området fx hos en nabo, skal du være ekstra varsom med at fodre, indtil rotterne er bekæmpet.

Derfor er rotter et problem

 • Rotter er skadedyr, som kan gnave sig igennem stort set alt og derfor forårsage store materielle skader,
 • Rotter kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker som fx Weils Syge og salmonella. Smitten kan komme fra rotten selv, men også fra deres urin og afføring
 • Rotter spiser hønsenes æg og kan viderebringe smittestoffer, når de er i kontakt med æggene
 • Din kommune har pligt til at bekæmpe dem, og du har som borger pligt til at anmelde dem til kommunen

Gør livet svært for rotterne, hvis du holder høns

Hønsehold er sammen med kaninhold og fodring af vilde fugle er blandt de største syndere, når det drejer sig om at tiltrække rotter i parcelhushaver. 

Rotter vil særligt gerne bo under hønsehuset, i brændestabler eller i rodebunker omkring hønsehuset

Hvis du vil gøre livet sværere for rotterne, bør du som minimum følge disse fire forholdsregler:

 • Undgå at lade foder til hønsene stå fremme om natten
 • Hæv hønsehuset et stykke over jorden
 • Undgå rod i nærheden af hønseområdet og hold eventuelle brændestabler væk fra både hus og hønsehus
 • Hav styr på hønsenes efterladenskaber. Under hårde vintre er det set, at rotter spiser hundes efterladenskaber, og det samme gælder muligvis hønselort

Hønsefoder kan give rotteproblemer

Har du høns i haven, skal du sørge for, at der ikke ligger hønsefoder fremme hele tiden. Strør du foderet over hele hønsegården, er der også stor risiko for, at rotterne vil komme forbi.

 • Begræns foderområdet til hønsene. Vælg fx et bestemt hjørne i hønsehuset, hvor du fodrer
 • Undgå at overfodre hønsene, så der ligger overskydende foder tilbage
 • Hæng foderbeholderen op i en snor fra loftet. Det gør det sværere for rotter at komme til maden. Om aftenen kan du hæve den lidt yderligere, da hønsene alligevel ikke spiser om natten
 • Læg foderet på en bakke, så det er nemt at rydde op efter hønsene. Brug fx en skobakke
 • Fej rester op. Fej jævnligt rester af korn og andet foder op fra gulv og bakke
 • Opbevar hønsefoder i en lukket beholder af fx metal, som rotterne ikke kan tygge igennem

Sådan sikrer du hønsehus- eller gård mod rotter

Udover at fjerne foderrester fra hønsenes område, er det også en god idé at gøre det ekstra svært for rotterne at få adgang til hønsefoder og høns. En passende sikring gør samtidig livet sværere for mus, mår, mink og ræve, der prøver at komme ind i hønsegården.

 • Spær adgangen under hønsehuset. Bruger du et eksisterende legehus eller skur som hønsehus, kan du grave et volierenet mindst 60 cm ned omkring hønsehuset. Det vil forhindre rotterne i at flytte ind under hønsehuset, hvorfra de kan gnave sig op gennem gulvet, så de kan hente mad i hønsenes fodertrug. Volierenettet fæstnes med hæfteklammer på hønsehuset
 • Hæv hønsenes hus. Bygger du et nyt hønsehus, så byg det på pæle mindst 40 cm over jorden. Når der er luft under huset, bryder rotterne sig ikke om at være der, da de så er eksponeret for deres naturlige fjender som fx ræve, hunde og katte. At hæve hønsehuset kan desuden give en overdækket støvbadeplads for hønsene, hvis du ikke har en overdækket hønsegård
 • Sørg for at tætne vægge og mure i hønsehuset. En rotteunge kan uden problemer klemme sig igennem et hul med en diameter på 2 cm
 • Undgå rod og opstabling af ting ved hønsehuset, så du ikke uforvarende forsyner rotterne med skjulesteder. Af samme årsag er en brændestabel i nærheden af hønsehuset en dårlig idé
 • Hegn hønsegården ind med fintmasket volieretråd med højst 12-14 mm maskestørrelse
 • Læg fliser rundt om hønsegården som en ekstra hindring for dyr, der forsøger at grave sig ind udefra

Du risikerer bøde, hvis du ignorerer rotter

 • Har du rotter på din grund uden at gøre noget ved det, risikerer du en bøde. Du kan også få bøde for selv at bekæmpe rotter med fælder eller gift
 • Du SKAL derfor anmelde rotter til kommunen og overlade bekæmpelsen til professionelle skadedyrsbekæmpere
 • Du skal ikke betale for det – men i mange kommuner har du allerede betalt for rottebekæmpelse via din ejendomsskat