Derfor er rotter et problem

  • Rotter er skadedyr, som kan forårsage materielle skader for store beløb, og de kan overføre smitsomme sygdomme til mennesker
  • Din kommune har pligt til at bekæmpe dem, og du har som borger pligt til at anmelde dem til kommunen

Rotter er skadedyr, der kan bære på sygdomme og forvolde store materielle skader. Derfor er det et problem, hvis du med din adfærd i haven skaber en buffet for rotter.

Rotterne lever i kloakken, men kan komme op derfra for at lede efter fx føde. Derfor skal du være særligt opmærksom, hvis du har nedfaldsfrugter i haven eller komposterer bionedbrydeligt affald som fx kødrester, kogte grøntsager eller andre forarbejdede madvarer. Oftest vil andre dyr spise det nævnte før rotterne kommer, men for at være på den sikre side, bør du være opmærksom.

Husk, at hvis der er konstateret rotter i området fx hos en nabo, skal du foruden at passe på nedfaldsfrugt og kompost også være ekstremt varsom med at fodre fugle eller høns, indtil rotterne er bekæmpet.

Rotter elsker nedfaldsfrugt, nødder og bær

Selvom rotten oprindeligt er en kornspiser, har den med tiden lært at spise alt. I løbet af efteråret, som strækker sig fra oktober til januar, skal du derfor være opmærksom på at fjerne nedfaldsfrugter og bær samt nødder fra jorden hurtigst muligt.

Derfor bør du, i stedet for at lade frugterne ligge, putte dem i en rottesikret kompostbeholder eller bortskaffe dem på anden vis.

Kompostbunken kan være en rottemagnet

De røde advarselslamper blinker, hvis du har en fritliggende kompostbunke, hvor du foruden grønt affald deponerer kødrester og andre forarbejdede madvarer som fx kogte grøntsager.

En kompostbunke, hvis den ligger i det fri, bør kun rumme haveaffald og grønt køkkenaffald som blade, kviste og utilberedte grøntsager som kartofler, gulerodstoppe, porretoppe m.v.

Hvis du ønsker at kompostere en blanding af haveaffald og et bredere sortiment af forarbejdede madvarer, bør du anskaffe en rottesikret kompostbeholder. En kompostbeholder, som kan holde rotter ude, er typisk udstyret med et kraftigt trådnet i bunden, som rotterne ikke kan passere.

I en rottesikret kompostbeholder kan det være en fin idé at kombinere tørt haveaffald og våde madrester, da det tørre affald kan absorbere fugt fra beholderens øvrige indhold.

Du risikerer bøde, hvis du ignorerer rotter

  • Har du rotter på din grund uden at gøre noget ved det, risikerer du en bøde. Du kan også få bøde for selv at bekæmpe rotter med fælder eller gift
  • Du SKAL derfor anmelde rotter til kommunen og overlade bekæmpelsen til professionelle skadedyrsbekæmpere
  • Du skal ikke betale for det – men i mange kommuner har du allerede betalt for rottebekæmpelse via din ejendomsskat