Det er en tanke, som vækker væmmelse hos de fleste. At støde på en rotte i nærheden af eller ligefrem inde i boligen. Rotter lever oftest i vores kloaksystemer, og så længe de bliver nede i kloakrørene, volder de som regel ikke de store problemer. Men rotter er intelligente dyr, som kan komme ind næsten overalt, og det sker, at de får øjnene op for det praktiske i at opholde sig tæt på mennesker og deres mad.

200.000 rotteanmeldelser

Tæt ved 200.000 gange blev der i 2020 indgivet en anmeldelse om rotter. Det er det største antal registrerede anmeldelser siden 2015. I fire ud af fem tilfælde var det i forbindelse med privat beboelse.

Møder du en rotte i eller ved din bolig, har du pligt til at melde det til kommunen, som vil sende en konsulent ud for at undersøge problemets omfang og vejlede om bekæmpelse. Men en rotte begrænser sig sjældent til en enkelt matrikel. Derfor gør du klogt i også at alliere dig med naboerne.

– Rotter læser ikke husnumre, så hvis de er det ene sted, så er de også det andet sted. Derfor er det god stil også at informere sine naboer, så man kan hjælpes ad med at gøre tilværelsen besværlig for rotterne, siger Tine R. Sode, der er fagekspert hos Videncentret Bolius.

Vær åben om rotteproblemer

Mange opfatter det dog som en pinlig affære at have rotter på grunden. Derfor er det ofte noget, man ikke skilter med i nabolaget. Men det er helt misforstået, fastslår rottekonsulent Kirsten Søndergaard fra Miljøministeriet. 

– Det er meget ubehageligt, når man observerer rotter, men det er vigtigt at understrege, at det ikke er fordi, man har gjort noget forkert. Tværtimod er det vigtigt at få problemet frem i lyset, så man kommer rotterne til livs hurtigst muligt, og det gør man altså bedst med en fælles indsats, siger hun.
 
Desuden er rotter meget mobile i deres jagt på føde og redesteder. En rotte observeret ved nummer 5 kan sagtens komme fra en utæthed i kloakken ved nummer 1.

Hvor roden til rotteproblemet er, forsøger kommunens rottekonsulenter at afklare, når der er observeret rotter i et område. Men der er også indsatser, man selv kan gøre for at undgå at tiltrække de uønskede gæster.

chevron_left
chevron_right

Rot jer sammen

En strejfende rotte behøver ikke være tegn på større problem, men er der tilgængelig mad og gode skjulesteder, kan problemet hurtigt vokse til mere end en enkelt rotte. Ifølge Miljøstyrelsen er der tre ting, som især kan give problemer med rotter omkring beboelse: Fuglefodring, hønsehold og nedfaldsfrugt, der får lov at ligge. 

- Hvis der er observeret rotter i et område, er det fx en god idé at undgå fuglefodring eller sikre sig, at fuglene fodres på en måde, så rotter ikke kan nyde godt af resterne, forklarer Kirsten Søndergaard.

Men det hjælper ikke, at man fjerner adgangen til mad for rotterne, hvis de bare kan gå ind på den anden side af hækken. 

– Man kan ikke blande sig i, hvad naboen gør, men man kan godt dele information om, hvordan man undgår at tiltrække rotter. Derfor er det også ret vigtigt, at man informerer naboerne, hvis der er set rotter, anbefaler Tine R. Sode.

Tjek kloakkerne

Da rotter ofte kommer via kloaknettet, kan man forebygge problemer ved jævnligt at tjekke kloakkerne, da rotterne slipper ud via utætheder. 

- Man kan med fordel løfte låget ned til samlebrønden et par gange om året. Ligger der sand, grus eller småsten, er det tegn på utætheder, som skal undersøges, så de kan blive lukket, inden rotter får adgang til overfladen, siger Kirsten Søndergaard. 

Man kan også overveje, at grundejerforeningen får lavet en større tv-inspektion af kloakkerne.