Har du rotter på loftet?

Hvis du oplever puslen og bump på loftet, gnaveri i madrester og plastikposer, kloaklugt og huller i græsset eller den udendørs flisebelægninger, så har du muligvis rotter.

Og så er det med at sætte ind, for rotter kan lave en masse ravage - bl.a. ødelægge isolering og gnave i installationer - og så er de små bakteriebomber, der kan overføre sygdomme til mennesker med bakterier, de har med sig fra kloakkerne.

Hvorfor og hvornår kommer rotterne?

Rotter dukker særligt op i huse og etageejendomme efter skybrud og oversvømmelser, hvor rotterne simpelthen skylles ud af kloakkerne og derfor er desperate efter nye steder at bo. Men også efter de første frostnætter i oktober søger rotterne ind i de lune huse.

Kontakt kommunen

Hvis du opdager en rotte i eller omkring din bolig, skal du først kontakte din kommune. Du har pligt til at anmelde det til teknisk forvaltning i din kommune, hvis du har mistanke om rotter. De vil så sende professionelle ud for at vurdere, hvad der præcis skal gøres i dit tilfælde.

I mellemtiden kan du selv sætte ind de oplagte steder.

12 gode råd mod rotter i hus og have

Her er 12 gode råd til, hvordan du undgår, at der kommer rotter ind i dit hus og til, at der kommer rotter ind på din grund.

 1. Placér et gitter på faldrørsudluftningen. Faldrørsudluftningen er et rør koblet til dit hus’' afløbsinstallation, som stikker op af taget og modvirker undertryk i afløbsinstallationen. Faldrørsudluftningen har direkte adgang til kloakken og er en af de hyppigste årsager til rotter i huset. Sikr dig derfor, at der sidder et lille gitter for enden af røret, så rotterne ikke kan komme op den vej. Hvis der ikke er et gitter, kan du forme en kugle af hønsenet og sætte ned i røret. Sæt evt. hønsenetskuglen i spænd ved at sætte en skrue på tværs gennem røret og gennem nettet, så rotten ikke kan skubbe det op.
  Vær sikker på der ikke er huller i faldstammeudluftningen under taget, så rotterne kan komme ud af hullerne og ind på taget. Faldstammeudluftninger af metal ruster nemt lige under tagbeklædningen.
 2. Klip bevoksning ved huset ned. Klip hække, klatreplanter, træer og lignende ned, så de er mindst 70 cm fra tag og tagrende. Er de tættere på, kan rotterne klatre op ad buskadset og ind til huset.
 3. Sæt hønsetråd i nedløbsrør. Rotterne kan klatre op på tagrende og tag gennem nedløbsrør og komme ind i huset via tagenden. Derfor er det en god idé at putte sammenrullet hønsetråd ind i nedløbsrørene. Form en lille rulle af hønsetråd, der passer ind i nedløbsrøret, og stop den ned i toppen af røret. Du kan også bruge en rest tråd-havehegn. Husk ar rense tagrenderne hyppigt, da trådnettet kan forårsage, at tagnedløbet stopper til
 4. Fastgør afløbsriste i huset. Normalt er der en vandlås på alle afløb, som rotter kun sjældent vil gå igennem. Men i ældre huse kan vandlåsen mangle, og her er det en særlig god idé at sætte afløbsristene fast med skruer, så rotterne ikke kan skubbe dem op og komme ind i huset den vej. En rotte kan løfte 1,2 kilo på sin vej op.
 5. Rengør jævnligt din vandlås. Rotter tiltrækkes af madrester. Derfor skal du sørge for at rense vandlåse. Både i køkkenvasken og i fx gulvafløb på badeværelse eller i kælderen. Det er en god idé at rense både afløb og vandlåse mindst en gang hver anden måned
 6. Installér rottespærrer i afløbsrør. Hvis rotter gentagne gange kommer op igennem din vandlås, kan rottespærrer være den eneste løsning. Men de er forholdsvist dyre at montere, du skal regne med 2.000–-3.000 kr., og du skal selv betale.
 7. Pas på med fuglefodring. Når du fodrer fugle, fodrer du lige så meget rotter. Hvis du gerne vil fodre fugle i din have, så nøjes med at hænge mejsekugler op i en kort snor på en tynd gren, så rotterne ikke kan holde fast på grenen. Fodr aldrig fuglene på jorden.
 8. Undgå rod ved huset. Rotter kan godt lide gemmesteder. Så undgå rod og byggematerialer. Særligt op ad huset.
 9. Opsaml' nedfaldsfrugt. Frugter er god mad for rotter, så fjern nedfaldsfrugten, så den ikke frister
 10. Vær forsigtig med høns. Hønsehold på grunden kan lokke rotter til. Når du fodrer hønsene, vil der komme foder ud på jorden, som rotterne kan spise, og rotterne kan også spise hønseæg. Der findes foderskåle til høns, som formindsker risikoen for rottebesøg, og du kan også sikre hønsehuset mod rotter ved at hæve det stykke over jorden.
 11. Tjek huset igennem for utætheder. Er kloakker, afløb og nedløbsbrønde tætte? Er ydermure, døre, vinduer og tag tætte? Er ventilationsriste i sokkel og mur hele og lavet i et materiale, som rotter ikke kan gnave igennem - fx galvaniseret stål? En rotte kan komme gennem et hul med en diameter på bare 2 cm.
 12. Brud på kloakledninger. Er der brud eller utætheder på kloakledningerne, kan rotterne grave sig op til overfladen. Plastikafløb, som er det mest almindelige, kan rotterne grave sig igennem. Så få tjekket dine kloakrør med en tv-inspektion, Og skal du have repareret dine  afløbsrør/kloakrør, kan du overveje at skifte til rustfrie stålrør og betonrør.

Hvor skal du placere rottefælder?

Placer rottefælder dér, hvor du kan høre eller se efterladenskaber fra rotterne. Kan du fx høre rotter på loftet, skal du placere fælden på det sted, lyden kommer fra. Har du loft til kip, bliver du nødt til at løfte en tagplade og sætte fælden ind under taget.

Husk at binde fælden fast med en snor. På den måde risikerer du ikke, at rotten stikker af med fælden og dør et sted, hvor du ikke kan fjerne den.

Rottefælder får du fra din kommune.

Er rottegift en god idé?

Hvis du ikke kan få has på rotterne med fælder, kan gift være nødvendigt.

Gift har dog den ulempe, at du ikke kan kontrollere, hvor rotterne dør og dermed ikke altid kan få dem fjernet. En død rotte kan give en forfærdelig stank i op til 3 uger, og lugten kan sætte sig i fx husets gulvbrædder. En død rotte kan desuden tiltrække spyfluer.

Nogle skadedyrsbekæmpere vil derfor bede dig underskrive en erklæring på, at du er indforstået med lugtgener, hvis de skal lægge gift ud.

Husk, at du IKKE selv må lægge rottegift ud. Det er ulovligt at anvende rottegift, hvis ikke man har en autorisation. Forkert anvendt gift kan gøre rotterne resistente, hvilket naturligvis bare forværrer situationen.