Der er som udgangspunkt ingen lov, der forbyder dig at stille en madskål ud til pindsvinet eller at hænge foderkugler til fuglene i havens træer. Du må også gerne fodre musvåger med kødstykker eller lægge hø ud til flokken af rådyr.

Dog må fodringen ikke skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, så det medfører ulemper for dine omgivelser. Det står i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter, som også giver kommunen mulighed for at gribe ind og kræve, at du retter op på problemet.

Fodring frarådes af Naturstyrelsen

Selvom der ikke er forbud mod at fodre dyr i haven, så bør du lade være, lyder anbefalingen fra Naturstyrelsen.

- Vi fraråder generelt fodring. Når du fodrer, gør du det for din egen skyld - ikke for dyrenes. Der er rigeligt med mad til dem i naturen, siger vildtkonsulent, Sven Norup. Problemer ved fodring:

 • Du tiltrækker fugle - også dem, folk ikke kan lide, fx skader, råger, måger og duer.
 • Du lokker dyrene væk fra deres naturlige fødekilder.
 • Du skaber en kamp om føden mellem dyrene, hvor kun den stærkeste vinder.
 • Du risikerer at slå rådyr ihjel, hvis du giver dem korn og kraftfoder. Det ætser deres mavesække.

Kilde: Sven Norup, vildtkonsulent i Naturstyrelsen

Foder tiltrækker rotter

Risikoen ved at have frit tilgængeligt foder i haven er, at omstrejfende dyr, fx rotter, måger, duer, ræve eller andre skadedyr, bliver lokket til.

Særligt rotter er et stort problem i mange byer - og enhver boligejer er forpligtet til at bidrage til bekæmpelsen af den sultne gnaver.

Du har pligt til at holde din ejendom rottesikker

Udover, at du har pligt til straks at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte, så skal du ifølge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter også sørge for at rottesikre og renholde din ejendom, så rotter har begrænsede levemuligheder.

Denne regel risikerer du altså også at bryde, hvis du fodrer vilde dyr i haven.

Kommunen klarer klager

Oplever du ulemper, fordi din nabo fodrer fugle eller vilde dyr i haven, så start med selv at tage en snak med naboen.

Hjælper det ikke, kan du klage til kommunens afdeling for teknik og miljø - eller en tilsvarende afdeling, som har ansvaret for skadedyrsbekæmpelsen. Hvis kommunen også finder, at fodringen hos naboen medfører risiko for skadedyr eller andre ulemper, vil din nabo blive bedt om at rette op på forholdene.

Sådan fodrer du vilde dyr

Du kan begrænse risikoen for at tiltrække rotter og andre skadedyr ved at følge en række simple råd.

 • Undgå at stille foderskål eller at lægge fuglefrø direkte på jorden.
 • Indret haven med foderautomater eller foderpladser, hvor større fugle ikke kan spise fra, hvis du vil holde måger, krager og duer væk fra fuglenes foder. Det ønsker mange haveejere, fordi disse fugle sviner, larmer og spiser fra småfuglene.
 • Fodr dyrene fra morgenstunden. Rotter er nemlig primært aktive om natten.
 • Læg ikke mere foder ud, end dyrene kan nå at spise i løbet af dagen.
 • Begræns mængden af foder ved at fodre flere gange om dagen.
 • Fjern alle foderrester, inden det bliver mørkt.
 • Opbevar foderet i en lukket beholder, som rotter ikke kan komme i.
 • Stop straks med fodringen, hvis du opdager rotter. Og kontakt kommunen. 

Det siger loven

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

§ 14
"Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne."

§ 15
"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende."

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

§ 2
"Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen."

§ 3
"Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt."