Når frosten bider, og sneen ligger dyb og tung, har fuglene for alvor brug for din hjælp til at finde føde.

1. Pas på med mængden

Det er bedre at fodre fuglene med lidt mad hver dag end at give dem en ordentlig portion en gang om ugen. For hvis fuglene ikke får spist op, ligger der mad tilbage, som rotter kan komme og spise efter mørkets frembrud.

2. Fodr fuglene om morgenen

Det er bedst at fodre fuglene om morgenen. Så har de tid i løbet af dagen til at få spist maden, så der ikke ligger noget tilbage til ubudne gæster.

3. Forskellig mad tiltrækker forskellige slags fugle

Fugle har forskellig præferencer for mad, og den mad du serverer tiltrækker forskellige slags fugle.

  • Mejsekugler: Mejser og andre småfugle som fx musvitter
  • Solsikkefrø og hampefrø: Solsorte, dompapper, musvitter, bogfinker, gråspurve
  • Spæk eller andeskrog: Flagspætter
  • Rådne æbler på jorden: Bogfinker, rødhalse, drosler, solsorte, sjagger 
  • Vildfugleblanding: Fasaner, guldspurve

Vær opmærksom på, at foder også tiltrækker det, mange vurderer som problemfugle, fx husskader, råger og måger. Risikoen for rotter bliver også større, når der ligger frugt på jorden, ligesom at rotter kan lugte kød på lang afstand. 

Derudover kan du ubevidst forfordele enkelte fuglearter, hvis du bruger den samme type foder hver gang.

4. Placér evt. foderbrættet tæt på et buskads

Hvis du placerer foderbræt eller foderautomat tæt på buskads, træer eller anden vegetation, vil fuglene føle sig mere trygge, fordi de hurtigt kan gemme sig, hvis der kommer en spurvehøg. 

Du skal dog være opmærksom på, at det også kan betyde, at rotterne lettere kan finde vej til maden.

5. Mejsekugler kan med fordel placeres i et stativ

Placér evt. mejsekugler i et særligt designet metalstativ, så de større fugle ikke kommer og hapser kuglen ud af nettet og stikker af med den.

6. Ryd sne, så fuglene kan komme til

Ved meget sne: Ryd evt. et lille stykke under foderbrættet, hvor resterne kan falde ned og komme andre fugle til gode.  Det er dog en god idé at feje det op om aftenen, så man ikke efterlader foder til rotterne.

7. Sørg for vand til fuglene

Ved hård frost har fuglene brug for vand. Vandet fryser hurtigt til, så giv dem gerne frisk vand morgen og eftermiddag - og gerne på det samme tidspunkt. Så vænner fuglene sig til at komme og få vand der.

8. Trap langsomt ned med fodringen

Når foråret kommer, kan fuglene klare sig selv. Du kan evt. trappe langsomt ned med fodringen.

9. Undgå rotter, når du fodrer fugle

Rotter er vilde med fuglefrø, så derfor skal du i videst muligt omfang undgå, at rotterne kan få adgang til fuglefoderet. Du kan nedsætte risikoen således:

  • Hæng foderet op, så rotterne ikke kan nå det. Læg det ikke på et foderbræt, hvor rotterne kan klatre op. 
  • Drop mejsebolde, som rotter normalt nemt kan få fat i.
  • Læg kun lidt foder ud ad gangen, så fuglene kan spise det relativt hurtigt, og der ikke ligger rester.
  • Fodr' kun med én slags frø det samme sted. Fugle sorterer i flerkornsblandinger, og tager kun den slags frø, de har brug for, mens de skubber det andet væk. Fej foder væk fra jorden.

Billedserie: Vinterens fugle