Mange boligejere vil gerne hjælpe havens småfugle med mad om vinteren - og det er også i orden, for det kan give hyggelige oplevelser. Men fodring i haven gør ikke den store forskel for bestanden af fugle, og du risikerer at forfordele visse arter, ligesom du kan tiltrække 'problem-fugle', siger fagfolk.

Vi fodrer fugle for vores egen skyld

- Når man fodrer fugle, gør man det for sin egen skyld - ikke for fuglenes. Man kan hjælpe svagere individer gennem vinteren, som ellers ville dø, men fodringen har ingen indflydelse på bestandens overlevelse som helhed, forklarer Sven Norup, vildtkonsulent for Naturstyrelsen.

- Det er meget menneskeligt at gøre noget, man opfatter som noget godt for de svage. Sådan er det også med fodring af vilde dyr, og det kan være afsindigt spændende, men man skal huske, at man gør det for sin egen skyld, ikke dyrenes.

Fodring kan tiltrække problemfugle

Mens eksperterne har fokus på den samlede bestand, der ikke umiddelbart har gavn af husejernes fodring, kan det for den enkelte boligejer godt give mening at fodre i egen have, da det vil tiltrække flere fugle, og samtidig sørge for, at svage fugle har mindre risiko for at dø af kulden. 

Men ulempen er, at du også tiltrækker fugle, som mange ikke ønsker i haverne, fx måger, husskader og råger, og det kan belaste hus- og nabofreden.

Fuglearter uddør ikke af kulde i Danmark

Fuglene i Danmark er tilpasset vores vinter, og ifølge Sven Norup, er der ingen fuglearter i Danmark, der kan uddø af kulde og mangel på føde.

- I Naturstyrelsen ser vi ikke på individer, men på arter. Der er fugle, som dør, når frosten er hård, men sådan er naturen nu engang.

- Der er nogle arter, hvor der nogle år dør 80-90 procent af en bestand. Fx gærdesmutter, de har så små kroppe, at de fryser ihjel. Men det er ikke noget problem, da dem der er tilbage, er dem, der er stærkest, og lynhurtigt, i løbet af ca. tre år, er bestanden oppe igen, siger han.

Ok at fodre for at opleve fuglene

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er enig i, at fodring af fugle hovedsageligt er for éns egen skyld, men foreningen mener også, at det er ok at fodre i haven for at opleve fuglene.

- Skal man gøre det store regnestykke op, er det ok at fodre i haven, men man skal gøre det for sin egen skyld. Der er jo mange, der bliver interesserede i fugle på den måde. Specielt for børn og familier giver det mange gode oplevelser.

- Fx kan man se dompap, kernebider og flagspætter, som de fleste ikke ser, med mindre de fodrer, siger Knud Flensted, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening.

Tiltræk ikke for mange fugle

- Tiltrækker man for mange fugle, kan haven blive et smittespredningssted. Hvis fuglene skider i foderet, kan sygdom let sprede sig. Så finder man døde eller syge fugle, skal man holde en pause på mindst en måned med fodringen og rense foderstedet.

- Og så skal man flytte foderpladsen. For at undgå sygdom er det generelt en god idé at flytte foderpladsen, så fuglene ikke spiser det samme sted hele vinteren, råder Knud Flensted.

Pas på du ikke forfordeler nogle arter

Dansk Ornitologisk Forening understreger, at haveejere bør holde fuglefodringen på et passende niveau og fodre varieret, så nogle arter ikke begunstiges unødigt meget på bekostning af andre.

- Man hjælper de fugle, som kan lide det, man fodrer med, men dem, man ikke fodrer, får det sværere, fordi der kommer flere af de fugle, man fodrer. Fodrer man fx med frø, får de fugle der godt kan lide insekter eller regnorme det ikke lettere. Så man påvirker naturen på godt og ondt, når man fodrer.

Billedserie: Vinterens fugle

Det skal du fodre fugle med

Dansk Ornitologisk Forening anbefaler, at du fodrer med følgene for at tilbyde varieret foder til en bred vifte af fugle:

  • Solsikkefrø
  • Hampefrø
  • Æbler
  • Flommefedt (bugfedt fra fjerkræ eller svin) er godt, hvis det er kold vinter. Hæng det på et træ, så kommer der spætter og spætmejser.

Kilde: Knud Flensted, biolog hos Dansk Ornitologisk Forening