Reglerne for fodring af høns

Der er risiko for, at køkken- og madaffald kan overføre alvorlige, smitsomme husdyrsygdomme til dyr. Nogle af sygdommene kan smitte videre fra dyr til mennesker via æg og kød fra smittede dyr samt kontakt med smittede dyr. I hele EU er det derfor forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald af nogen art. Det vil sige, at dyrene fx ikke må få madrester fra din husholdning eller fx restaurationer.

Kilde: Fødevarestyrelsen

En af de primære grunde til at få høns i haven er, at de spiser alt. De fungerer som en levende affaldsspand, der forvandler affald til smagfulde æg.

Men grundet en fælles EU-lovgivning er det faktisk ikke lovligt at fodre sine høns med rester fra køkkenet eller husholdningen, da det medfører risiko for smitsomme sygdomme som fx salmonella. 

Hvad må høns ikke spise?

Lovgivningen gælder alle opdrættede produktionsdyr og hobbydyr og derfor både for erhvervsdrivende og private husholdninger med fx 4 høns i baghaven. Du må som privatperson derfor ikke give dine kælegrise, hobbyhøns og lignende dyr overskydende mad fra aftensmad og frokost eller affaldsrester ifm. madlavningen. Groft sagt, må du ikke give dine dyr mad, der har været i køkkenet eller i kontakt med animalske produkter.

- Det er vigtigt, at fx høns ikke spiser rester, der har været i kontakt med kød eller andet animalsk produkt af nogen art, da der er stor risiko for at overføre alvorlige smitsomme sygdomme til dyret. Og for at sikre det, er det ikke lovligt at fodre med madrester eller –affald fra køkkenet, siger Stig Mellergaard, souschef for Fødevarestyrelsens dyresundhed.

Derfor må høns ikke spise madrester

Sygdomme, der stammer fra inficeret køkken- og madaffald, har ifølge Fødevarestyrelsen alvorlige eksportmæssige konsekvenser for hele Europa. Et udbrud af svinepest vil give Danmark et eksporttab på et trecifret millionbeløb.

Derudover kan nogle af sygdommene smitte videre fra dyr til mennesker.

- Lovgivningen er baseret på dårlige erfaringer i EU. I flere forskellige EU-lande har inficeret køkken- og madaffald været årsag til udbrud af bl.a. svinepest, mund- og klovesyge og salmonella, siger Stig Mellergaard, souschef for Fødevarestyrelsens dyresundhed.

Sådan fordrer du dine høns korrekt

Sygdommene kan opstå gennem en enkel forkert fordring. Derfor er det nødvendigt at være opmærksom generelt, også selvom ens fodring ikke har forårsaget skade tidligere. 

Selvom du ikke må fodre dine høns med affald fra køkkenet eller husholdningen, er det dog muligt at give dem rester fra grøntsager og frugt, så længe resterne ikke har været i kontakt med eller er blevet opbevaret sammen med kødprodukter og ikke har været inde i dit køkken. Dette gælder både frugt og grønt og andre vegetabilske produkter fra supermarkeder og fra egen avl.

- Det er stadig muligt at fodre sine høns med fx grøntsager lovligt. Opbevar og forbered grøntsager, frugt, brød og lignende i et andet lokale end køkkenet. Dermed kommer resterne ikke i kontakt med fx kødsaft og kan derfor godt bruges som hønsefoder, siger Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius.

Hvis dine dyr går ude, skal du endvidere sikre dig, at besøgende eller andre forbipasserende ikke fodrer dine dyr med fx madpakkerester.

Hvad sker der, hvis du fodrer dine høns med køkkenaffald?

Hvis du fodrer dine dyr med køkkenaffald eller mad, der har været i kontakt med animalske produkter, risikerer du at overføre smitsomme sygdomme til dine dyr, andres dyr samt mennesker, der rører dyret eller spiser det eller dets produkter. Hvis du fodrer ulovligt, kan du altså risikere at gøre andre dyr og mennesker syge. Der er også en risiko for, at forkert fodring af fx høns kan føre til nye, alvorlige sygdomme, som kan påvirke hele samfundet og fjerkræindustrien.

Derudover kan du som ejer blive straffet med en bøde. De største udbrud af husdyrssygdomme grundet inficeret mad stammer fra større dyrehold fra andre europæiske lande, bl.a. England og Litauen. Men i teorien kan selv en dansker med hobbyhøns få en straf i form af en bøde for at fodre sine høns med køkkenaffald.

Det må du gerne fodre dine høns med

  • Foder produceret af en fodervirksomhed.
  • Frugt og grøntsager, der ikke har været i kontakt med animalske produkter eller er opbevaret i dit køkken.
  • Vegetabilske rester fra haven.
  • Vegetabilsk bi- og restproduktion fra virksomheder, der kun håndterer vegetabilske fødevarer, fx skræller eller hele stykker frugt/grønt, kage eller brød, og som ikke har været i kontakt med animalske produkter.

Det må du ikke fodre dine høns med

  • Madrester.
  • Køkken- og madaffald.
  • Affald fra supermarkeder, restauranter mm.
  • Animalske produkter (fx pålæg, kødsaft, knogler, skaller).
  • Produkter, der har været i kontakt med animalske produkter.