Hvilke skadedyr er mest almindelige i køkkenhaven?

Det er typisk kål, kartofler, gulerødder, salat, ærter, bær og løg, du må dele med havens små skadevoldere. Nogle af de mest almindelige skadedyr i køkkenhaven er:

  • Smælderlarven
  • Kålsommerfuglelarven
  • Kålfluelarver
  • Hindbærbillen
  • Ærtevikleren
  • Gulerodsfluen
  • Løgfluen
  • Snegle
  • Fugle
  • Mellus

Smælderlarven

Smælderlarven ses ofte i gulerødder og kartofler, når de dyrkes, hvor der tidligere har været græsplæne. Skaderne er små huller i rodfrugterne. Problemet aftager efter de første 2-3 år, uden at du behøver at gøre noget for det. Hvis du undlader at dyrke rodfrugter på områder, hvor der har været græs inden for de sidste 2-3 år, bør du ikke opleve problemer med smælderlarver.

Kålsommerfuglelarven

Kålsommerfuglelarver er grådige og gnaver store huller i kålplanterne. De spiser plantebladene, og ikke sjældent står kålplanten tilbage som et skelet, når larven har været der.

Kålfluelarver

Kålfluens larver ødelægger kål ved at trænge ind i roden og stokken. De kan ødelægge kålplanten helt og går også i radise og peberrod. Hvis du i den tidlige sommer sætter fiberdug over dine kål, og lader det dække bedet sommeren over, kan du undgå mange skader.

Hindbærbillen

Populært sagt kan der gå orm i hindbærrene. Men hindbærbillen er faktisk en lille lysegul larve, som tager for sig af de søde herligheder på både hindbær- og brombærbuske.

Ærtevikleren

Det er surt at bryde en ærtebælg og opdage skader og brune pletter efter ærteviklere, som borer sig ind i ærtebælgen og æder ærterne.

Gulerodsfluen

Gulerødder er nemme at dyrke og smager bedst, når de lige er hevet op ad jorden. Gulerodsfluen og dens larve gør sit til at ødelægge oplevelsen af frisk gulerod, for larven gnaver små ødelæggende gange i dem. Den kan også gå i persille og pastinak. Gulerodsfluen flyver mest rundt i maj og juni. Men den er en dårlig flyver, så du kan omkranse gulerodsbedet med fiberdug i 60 cms højde, eller overdækket bedet undgå, at sæsonens første generationer af gulerodsfluer i at lægge æg.

Løgfluen

Løgfluen lægger æg ved løgene, hvorefter dens hvide larver, gnaver sig ind i løget og gennemhuller det, så det rådner. Især små løgplanter kan tage skade og visne. Den kan også angribe porrer. Løgfluen orienterer sig med lugtesansen, så du kan forvirre fluerne ved at plante andre afgrøder sammen med dine løg.

Snegle

Sneglen er en grovæder af salat, blade og blomster - faktisk hærger den haven, hvis den kan slippe af sted med det. Især dræbersnegle (iberiske skovsnegle) æder lystigt af køkkenhaven. Sneglehegn er en mulighed som værn ved højbede og mindre køkkenhavenhavebede. Ellers bekæmpes snegle bedst ved indfangning.

Fugle

Fugle er dejlige i haven og nyttige, når de tager larver og insekter, som ellers ville genere i køkkenhaven. Det er knapt så dejligt, når fuglene hakker i æbler, blommer, hindbær og pærer eller tager frø og ødelægger små, spirende planter i grøntsagsbedet.

Hvad kan du gøre for at bekæmpe skadedyr i køkkenhaven?

Der findes flere måder at bekæmpe skadedyr på. De mest skånsomme over for miljøet er også de mest tidskrævende.

Manuel skadedyrsbekæmpelse

Det er effektivt, men sandsynligvis ikke det sjoveste havearbejde, at gå til modangreb på skadedyrene manuelt med håndkraft. Tag havehandskerne på, indsaml snegle, spul larver væk fra planterne med en vandstråle og ryst forsigtigt planterne for at slippe af med de værste ødelæggere.

Biologisk skadedyrsbekæmpelse

Skadedyr er i mange tilfælde også nyttedyr, som konkurrerer indbyrdes, så hvorfor ikke lade dem udkonkurrere hinanden?

Fx. hjælper fugle med at holde invasionen af larver og insekter nede, når de altså ikke slår sig løs på havens bærbuske og frugttræer. Mariehøns spiser bladlus, tudser æder snegle, og pindsvin tager sig af larver, snegle og insekter. Du kan købe nyttedyr som snyltehvepse, der angriber larver og bladlus. Sørg for gode forhold til nyttedyrene i din have.

Anskaf dig fx nogle fuglekasser og et insekthotel. Lav desuden et lille lager af nedfaldsfrugt, som fuglene kan nippe af i et hjørne af haven og beskyt dine bærbuske med net, for at undgå, at fuglene spiser af dem.

Kemisk skadedyrsbekæmpelse

Sprøjtegifte er en effektiv måde at slå skadedyr ihjel på, men det kan være problematisk for både mennesker og natur, da sprøjtemidlerne ikke nødvendigvis kun har en effekt på de ubudne gæster. Det kan anbefales at holde sig væk fra kemisk bekæmpelse, medmindre det er strengt nødvendigt. Vær varsom med brugen og følg producentens anvisninger nøje.

Bekæmp skadedyr i haven uden brug af gift

Læg net over planterne

Et insektnet eller fibernet over spirer og planter holder skadevolderne væk. Sol og vand kan trænge igennem nettene, som fås i forskellige varianter og som kan bruges på en del forskellige planter og buske. Nettene er især nyttige til kål og gulerødder. Et net har yderligere den fordel, at det holder på fugten i jorden.

Kom sneglene til livs

En måde at komme sneglene til livs er at tage en runde i haven hver aften, hvor du indsamler sneglene og slår dem ihjel.

På et højbed kan du påsætte vandnæser, som sneglene ikke kan forcere.

Du kan også opsætte en ølfælde for at fange dræbersnegle. Den gærede lugt fra øllet lokker sneglene til. Husk dog, at det er ulovligt at aflive dyr, herunder også snegle, ved drukning. Så hvis du bruger du en ølfælde, skal den være indrettet så sneglene blot indfanges og ikke drukner i øllet. En måde at gøre det på er at nøjes med at hælde ½-1 centimeter øl i fælden.

Byt rundt på grøntsagerne

Der er højere risiko for skadedyr i køkkenhaven, hvis grøntsagerne står samme sted år efter år. Det giver skadedyrene et forspring, hvis de får lov at blive det sted i køkkenhaven, hvor de allerede har etableret sig. Lav derfor om på placeringen af afgrøderne hvert år (sædskifte). Sædskifte sikrer også, at jorden ikke udpines og bliver træt så hurtigt.

Byg et hotel til insekter og smådyr

Opret et lille insekthotel i haven. Her kan være brændenælder, som sommerfuglens larver trives i, skærmplanter, som lokker snyltehvepse til, og brændeknuder, kvas og hullede mursten, som andre insekter og smådyr kan bo i. Herved lokker du skadedyr væk fra køkkenhaven og lokker nyttedyr ind i din have.

Drop de lige rækker

Du forvirrer skadedyrene ved at sløjfe snorlige så- og planterækker og i stedet placerer planter, urter og spiselige blomster mere eller mindre tilfældigt imellem hinanden. Det ser smukt ud, når køkkenurter, grøntsager og frugt står side om side i uens rækker, og det bliver sværere for skadedyrene at regne ud, hvor de skal slå sig ned.

Kom smælderlarverne til livs

Når du anlægger ny køkkenhave, hvor der tidligere har været græsplæne, kan der gå op til 4-5 år, før de sidste larver har gennemlevet larvestadiet. Sørg for at gennemarbejde jorden i din køkkenhave flere gange i en tør periode, og plant evt. dine rodfrugter i højbede de første par år. Kål, ærter og bønner er mindre udsat for angreb og vil være oplagt som afgrøde i køkkenhaven, indtil du får bugt med larverne. Den største skade sker i august-september, så sørg for at tage kartoflerne op af jorden tidligt på sæsonen

Tagetes slår nematoder ihjel

Blomsten tagetes kan bruges mod rundorme (nematoder), som angriber planternes rødder. Tagetes udskiller stoffer, som slår ormene ihjel, og det er specielt tagetes-sorten "Tagetes erecta", der er god til at bekæmpe rundorme.