Ekspert i bygningsfysik og forsikring: Tine R. Sode

 

Tine R. Sode

Fagredaktør 

  • Uddannelse: Bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i København (1991). Efteruddannelse inden for brandteknisk byggesagsbehandling på Beredskabsstyrelsens Højskole, forsikringsforhold på Forsikringsakademiet samt efteruddannelse indenfor bygningsfysik (energi, indeklima, lyd, lyd, brand, statik) 
  • Erfaring: 25 års erfaring. Har været ansat i rådgivende ingeniørfirma, arkitektvirksomhed, forsikringsselskab og arbejdet som selvstændig byggeteknisk rådgiver. Har igennem de sidste 15 år hovedsagelig arbejdet med og for private boligejere. 
  • Udtaler sig om:  Byggeteknik, indeklima, fugt, lys, varme, ventilation, huseftersynsordning, tilstandsrapport, forsikring, vedligeholdelse, boligrenovering, byggeteknik, byggeskader, byggetilladelse, byggetilsyn, byggestyring, tyveri, indbrud, tyverisikring, klimaskærm. 

Kontakt for medier

Disse kontaktinformationer er kun til brug for medier. 

LinkedIn Insta Mail 

Telefon: 53 73 06 01

Kontakt for privatpersoner

Videncentret Bolius giver ikke telefonisk rådgivning. Har du som privatperson spørgsmål om din bolig, bedes du bruge Spørg Bolius.

 

Ekspert i Bygningsfysik og forsikring 

Bygningsfysik dækker over energi, fugt, indeklima, lyd, lys, brand og statik. Disse er alle forhold, man kommer til at skulle forholde sig til i sin bolig. Tine har mange års erfaring i at udrede de problemer, der kan være med indeklimaet, og komme med løsninger på problemerne. Tine er fagredaktør i Videncentret Bolius med hovedansvar for det faglige indhold på Videncentret Bolius’ platforme. 

Ekspert i husforsikring

Tine er ekspert i forsikring. Især husforsikringen har hun gennem sit arbejde i forsikringsbranchen fået erfaring indenfor, men også ejerskifteforsikring, bygningsforsikring og entrepriseforsikring kender Tine til.

Ekspert i brand

Tine er desuden fagekspert inden for brand og er fagkyndig i brandsikring af boliger. Hun har gennemført uddannelsen i brandteknisk byggesagsbehandling på Beredskabsstyrelsens Højskole og er desuden uddannet brandinspektør.

Ekspert i indeklima

Tine er også specialist i indeklima. Hun ved bl.a., hvordan man sørger for, at luftfugtighed og temperatur holdes på et optimalt niveau i boligen.

Tines uddannelse

I 1992 blev Tine bygningskonstruktør fra byggeteknisk højskole i København. Tine har gennemført uddannelsen i brandteknisk byggesagsbehandling, svarende til brandinspektør, har gennemført kurser i skadesforsikring og skadesbehandling fra forsikringsakademiet. Har deltaget i og bestået flere kurser i bygningsfysik som led i bygningsfysik uddannelsen fra Molio.