Hvad er skjoldlus?

Skjoldlus en fællesbetegnelse for en gruppe insekter, der lever af plantesaft. De er beslægtede med bladlus, som også angriber stueplanter og planter i haven. Navnet er rammende, fordi skjoldlus har et beskyttende skjold eller vokslag på ryggen.

Skjoldlus ligner ofte små, mørkebrune knopper, når de sidder på blade og grene, og har en diameter på nogle få millimeter.

Her finder du typisk skjoldlus

Der findes mange forskellige slags skjoldlus. De varierer en del i udseende, men fælles for dem er, at de er dækket af en eller anden form for skjold.

Den mest almindelige er voksskjoldlusen (Coccus hesperidum) som angriber stue- og drivhusplanter, fx citrustræer og vin.

Udendørs er det især frugttræer, der angribes af skjoldlus, men også ægte laurbær er et yndet mål.

Kilder: plante-doktor.dk og nyttedyr.dk

Hannerne er mindre end hunnerne, og har slet ikke brug for næring i løbet af deres livscyklus. Det er altså kun hunnerne, der danner et skjold og sætter sig fast på en plante for at suge saft.

Hunnerne lægger æg under skjoldet og dør efterfølgende. Æggene klækkes til larver, der spreder sig til andre dele af planten eller til andre planter i nærheden, hvor de sætter sig fast og begynder at danne et skjold.

Hvor angriber skjoldlus?

Skjoldlus angriber planter både indendørs og udendørs og en lang buske og træer - fx æbletræer.

Der findes mange forskellige arter af skjoldlus. Du kan finde en oversigt over de mest almindelige arter, og hvilke planter de typisk angriber, på plante-doktor.dk. Søg efter skjoldlus.

Et angreb af skjoldlus er ikke altid nemt at få øje på. Lusene sidder typisk på bladenes underside, og derfor kan du ikke være sikker på at opdage et angreb, hvis du inspicerer en plante uden at kigge på bladenes underside. Skjoldlus kan også sidde på grene og stamme.

Ligesom bladlus udskiller skjoldlus sukkerholdige ekskrementer, der kaldes honningdug. Hvis en plante er angrebet af skjoldlus, kan du ofte se honningduggen som en klistret, skinnende belægning på bladene. Belægningen kan danne grobund for svampe, som giver bladene et brunt og grimt udseende.

Et andet tegn på, at en plante er angrebet af skjoldlus, er en livlig trafik af myrer op og ned af plantens stamme. Det hænger sammen med skjoldlusens ekskrementer, som er god føde for myrerne. Derfor pendler myrerne mellem deres bo og skjoldlusene for at samle honningduggen.

Det er en god idé at gå dine planter efter for tegn på skadedyr med jævne mellemrum. Jo før du sætter kampen ind, jo hurtigere kan du få nedkæmpet et angreb af skjoldlus eller andre skadedyr.

Hvilken skade gør skjoldlus?

Det er sjældent, at et angreb af skjoldlus tager livet af en plante, men angreb resulterer ofte i en brunlig misfarvning af blade, lige som skjoldlus kan være skyld i, at planter dækkes af et hvidt lag langs kviste og grene..

Omfattende angreb kan give misvækst, og i særligt svære tilfælde hæmme planten eller træet, få kviste og grene til at visne og gå ud og i værste fald dræbe unge træer.

Derfor bør du bekæmpe skjoldlus, hvis du opdager et angreb.

Hvordan gør man ved skjoldlus?

Du kan komme et angreb af skjoldlus til livs på to måder:

  • Manuel bekæmpelse
  • Sprøjtemidler

Uanset. hvilken tilgang du vælger, er bekæmpelse af skjoldlus nemmest og fungerer bedst, når skjoldlusene er på larvestadiet, før de sætter sig fast på planten og danner skjold. Dog vil der som regel være skjoldlus i flere forskellige livsstadier på en angrebet plante, og derfor er det ofte nødvendigt at bekæmpe skjoldlus af flere omgange.

Manuel bekæmpelse af skjoldlus

Skjoldlus kan ikke skylles af en plante med haveslangen, som det ofte kan lade sig gøre med de beslægtede bladlus. Skjoldlus sidder for godt fast og er beskyttet af deres skjold. At fjerne skjoldlus kræver derfor lidt mere arbejde. Du bekæmper skjoldlus mest effektivt ved at fjerne dem manuelt med en børste. En aflagt tandbørste har i mange tilfælde en passende størrelse og hårdhed.

Skrub alle angrebne blade og grene fri for skjoldlus. Afhængigt af den angrebne plantes størrelse og antallet af skjoldlus kan det være en tidskrævende proces, men bekæmpelse med børste er den mest effektive måde at fjerne skjoldlus fra planter.

Sprøjtemidler mod skjoldlus

Du kan også bruge godkendte sprøjtemidler til at bekæmpe skjoldlus. Du kan købe godkendte sprøjtemidler hos bl.a. planteskoler, og du finder en liste over godkendte midler hos Miljøstyrelsen.

Det er vigtigt, at du følger producentens anvisninger nøje, når du anvender sprøjtemidler mod skadedyr. 

Der er også begyndt at dukke biologiske produkter op, der ifølge producenterne kan bekæmpe og forebygge skadedyr – heriblandt skjoldlus. Også her er det vigtigt at følge anvisningerne på produktet grundigt.

Hvordan forebygger du angreb af skjoldlus?

Planter er sårbare overfor angreb, hvis de er i dårlig stand. Det vil sige, at du skal holde dine planter sunde med korrekt vanding og gødning, hvis du vil minimere risikoen for angreb fra skjoldlus eller andre skadedyr.

Når du køber nye planter til haven eller huset, bør du også tjekke, om de er angrebet af skadedyr, før du tager dem med hjem. På den måde undgår du at bringe skadedyr ind i din have eller stue, hvor de kan sprede sig til andre planter.

Du kan også behandle stammer og grene på dine træer med hvidtekalk.