Huse med facader i mursten eller pudsede facader tager ikke umiddelbart skade af klatreplanter. Men fjerner du på et tidspunkt de planter, der har klatret op ad facaden, vil det efterlade mærker i facaden.

Har du et træhus, er sagen en anden. Klatreplanter – fx vinplanter og efeu (vedbend) – vokser ofte ind i beklædningen. Når planterne med tiden bliver større, bliver sprækkerne i beklædningen også større.

På den måde er der banet vej for, at fygesne og slagregn kan skabe fugtskader i konstruktionen og på sigt grobund for skimmelsvamp.

Klatreplanter kan sætte mærker på huset

Selvom dit murstenshus eller dit hus med pudset facade ikke umiddelbart tager skade, vil der ofte være mærker på facaden, hvis du vælger at fjerne klatreplanterne.

Det er ikke en god idé at rense murværket for de runde pletter, efeu giver. Ved afrensning fjerner du samtidig murens naturlige beskyttelse, og der skabes grobund for alger på muren. Så har dit murstenshus allerede klatreplanter, kan det være en god idé at beholde dem.

Hvis du overvejer at købe hus i træ med klatreplanter, er det en god idé at få en professionel byggekyndig til undersøge huset grundigt, før du skriver under på salgsaftalen.