Vandingsforbud kort fortalt

Når der udstedes vandingsforbud, er det for at sikre rent drikkevand. Vandværkerne kan nemlig ikke følge med, når vandforbruget forøget markant, og i tørkeperioder er der mange flere, der bruger mere vand bl.a. i haven end normalt. 

Ved vandingsforbud skal du tjekke med dit vandværk og kommune (gå ind på deres hjemmeside eller kontakt dem), hvad du helt specifikt må bruge vand til.

Generelt opfordrer Danske Vandværker til, at du sparer på vandet ved et vandingsforbud.

Det kan resultere i en bøde på op til 2.000 kr., hvis du overtræder vandingsforbuddet.

Kilde: Danske Vandværker, Politiet

Når landet bliver ramt af lange perioder uden regn eller af en decideret tørke, kan det gå ud over haven. Græsplænen bliver gul, og planterne tørster.

Det kan betyde, at mange flere end normalt bevæbner sig med haveslangen for at vande tørstige planer – og i flere tilfælde for også at fylde havebassinet op. 

Men det presser vandværkerne, og det kan føre til vandingsforbud som eksempelvis i sommeren 2018. 

Under et vandingsforbud er beskeden fra Danske Vandværker klar: Spar på vandet!

Hvad skyldes et vandingsforbud?

Et vandingsforbud skyldes ikke, at der er lavvande i Danmarks grundvandsmagasiner. Faktisk er der rigeligt med vand. 

Flere våde år har fyldt magasinerne til randen, og der skal en lang række knastørre år til, før landet risikerer at være i decideret vandmangel. 

Derfor er der under normale omstændigheder ikke noget i vejen med at vande i haven, når der ikke er udstedt vandingsforbud. Bruger du vand fra hanen - og ikke vand opsamlet i en regnvandstønde - til at vande i haven, betaler du selv for det. 

Problemet opstår, fordi en have kan sluge rigtig meget vand, og når rigtig mange vander haven under en tørke, så kan vandværkerne ikke følge med. 

Vandværker er ikke gearet til tørke

Grunden til, at vandværkerne ikke kan følge med, er, at vandværkerne er dimensioneret til almindelige husholdningsformål i et givet område. 

Når du vander haven eller fylder badebassinet, bruger du hurtigt hundredvis af liter vand, som du normalt ikke ville have brugt. Og når mange gør det på samme tid, løber vandværket hurtigere tør for vand, da det ikke kan nå at pumpe så meget vand ud, og rørene som regel ikke er designet til det. 

I en tørkeperiode fokuserer vandværkerne derfor på at sikre rigeligt med drikkevand frem for vand til haven. 

Havevanding kan medføre bøde

Hvis du trodser vandingsforbuddet og alligevel vander din have, kan du risikere at blive anmeldt til politiet af fx din nabo. 

Det kan ifølge politiet medføre en bøde på op til 2.000 kroner. Men det afhænger af de konkrete omstændigheder, og i langt de fleste tilfælde vil der blot være tale om en henstilling fra politiets side. 

Når der er vandingsforbud, henvises der til vandforsyningslovens paragraf 52, som lyder:

”Almene vandforsyninger kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekomsterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.”

Sådan klarer planterne sig under et vandingsforbud

Græsplænen skal nok overleve, selvom den i en periode er gul og vissen. Også de fleste større træer og buske skal nok klare sig. En længerevarende tørke som i 2018 kan dog også tage livet af mere veletablerede planter. 

Værst er det for krukker og højbede, hvor planterne ikke har direkte adgang til den oplagrede vand i jorden. Men også mindre beplantning med lille rodnet som roser og stauder kan være i fare, særligt hvis jorden er blotlagt. Der fordamper mere vand fra en bar jord end fra en jord, der fx er dækket med bunddækkende planter. 

Hvis jorden er bar, kan du prøve at mindske fordampningen fra jorden ved at dække den til. Dette kan gøres med barkflis, gran eller andet dække, der kan holde på fugten. 

Hvis det er nødvendigt at vande, kan du fx også genbruge vand fra fx madlavningen. Når du skræller kartofler, så gør det i en balje og hæld vandet ud i krukken eller bedet osv. 

Hvis det ikke er helt forbudt at vande, kan det også være en fordel at bruge siv eller drypslanger, da disse udleder vandet meget langsomt, og der render ikke vand væk, som når man vander direkte med haveslangen. 

Tjek reglerne hos dit vandværk eller kommune

Et vandingsforbud kan både blive indført af det lokale vandværk eller af kommunen, som kan pålægge vandværker i kommunen at indføre vandingsforbud. 

Ved et vandingsforbud vil der som regel være tale om forbud mod vanding af haven, men der kan også være tale om forbud mod fx at fylde sin swimmingpool eller badebassin med vand.

Er du i tvivl, skal du tjekke ordlyden på det vandingsforbud, der er udstedt. 

Et forbud handler som regel ikke om, hvor meget vand du må bruge, men om hvad du må bruge det til. Så selvom du ikke må vande haven, kan du i princippet bruge enorme mængder vand på andre ting - men det giver ikke mening, da et vandingsforbud generelt handler om at spare på vandet.