Hvad er en carport?

En carport er en helt eller delvis åben overdækning af bilen. Den er sædvanligvis fritstående, men kan også være sammenbygget med huset.

Carporten kan også være bygget sammen med et udhus til opbevaring af cykler, brænde eller haveredskaber.

Carporten kan være opført som trækonstruktion eller sålkonstruktion -  taget ofte fladt eller med svag hældning  udført af enten polykarbonat eller stålplader eller plader beklædt med tagpap, hvis taget har hældning kan det også  være beklædt med eternitplader, stålplader, eller  teglsten der er også mulighed for at have en tagbeklædning med integrerede solceller.

Hvis du overvejer at bygge en carport sammen med huset, gælder særlige regler fx er der så krav til materialer og brandsikring.

Hvad er en garage?

En garage er en lukket bygning til en eller flere biler. Også garagen kan være fritstående, helt eller delvist bygget sammen med huset, et udhus, værksted eller lign. Garagen kan være enten være opført som en let stål- eller trækonstruktion med plade eller træbeklædning, der adskiller sig fra selve huset eller opført i materialer og udformning, der er som selve hovedhuset fx som en muret bygning med tegltag.

Overvejelser inden du går i gang med at bygge carport eller garage?

Inden du skal i gang med at bygge en garage og carport, er det vigtigt at overvejde, hvad du har behov for, hvor stor en bil du har, hvor meget plads I har brug for til at komme ud og ind af bilen, om I har grej til bilen, der der skal være oplagringsplads til m.v.
I skal sikre jer, at gulv/fliser i garage/carport er af en type, der kan tåle lasten af biler og underlaget stabilt til netop den last.
Det er generelt hensigtsmæssigt at forberede til laderstik til elbil, enten ved at få trukket strømkabler eller tomrør under gulvet/belægning
Indretningen af carport eller garage, eller om bilen står i en åben indkørsel har ikke den store betydning for bilens levetid, men for jeres komfort især i vinterhalvåret.

Hvilke regler gælder for carport og garage?

Når du skal i gang med at bygge en garage og carport, er det i første omgang vigtigt at undersøge, om du skal søge byggetilladelse til projektet.

Alt efter om du bor i et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus, gælder der forskellige regler for, hvor stort du må bygge uden at søge om tilladelse. Reglerne fremgår af  bygningsreglementet, og betyder bl.a.:

 • Bor du i rækkehus eller en anden form for sammenbygget enfamiliehus, må du under visse betingelser samlet bygge sekundære bygninger som udhuse, garager, carporte og overdækninger op til 20 m2, uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten - og uden at anmelde det til kommunen. Du skal dog sørge for, at det registreres i BBR registeret
 • Bor du i et fritliggende enfamiliehuse, må du under visse betingelser samlet bygge sekundære bygninger som udhuse garager carporte og overdækninger op til 50 m2, uden at det tæller med i bebyggelsesprocenten - og uden at det kræver byggetilladelse
 • Kan du ikke overholde alle krav, overstiger byggeriet bebyggelsesprocenten eller overstiger det samlede areal 50 m2, skal du altid søge om byggetilladelse, inden du går i gang

Det er vigtigt, at du undersøger, om der er lokalplan eller servitutter, der gælder for dit område eller på din grund. Der kan være bestemmelser om garager og carporte, både størrelse, placering på grunden, udformning og tagformer og ofte om hvilke materialer, der må anvendes. Det er bestemmelser, som skal overholdes, uanset om du kan opføre byggeriet uden byggetilladelse, eller skal søge byggetilladelse.
Helt generelt skal al bebyggelse placeres mindst 2,5 meter fra skel (sommerhusområder mindst 5 meter fra skel), men der kan være muligheder for at placere en carport eller garage nærmere skel.

Placering af carport og garage i skel

Du kan placere din carport eller garage i skel eller nærmere end 2,5 meter til skel, når en række betingelser er opfyldt. 

Disse betingelser omfatter bl.a.:

 • Den samlede længde af alle sekundære bygninger, som vender mod skel, må sammenlagt højst være 12 meter. Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side
 • En carports længde beregnes ud fra tagfladens fulde længde. Er der udhæng på under 50 cm kan dette fratrækkes i begge ender
 • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter
 • Der må ikke være vindue, døre eller andre åbninger mod skel, hvis bebyggelsen er nærmere skel end 2,5 meter
 • Tagvandet skal holdes inde på din egen grund, hvilket betyder at tagrende og tagnedløb også skal være på din side af skellet. Du kan evt. vælge at opsamle vandet i en regnvandstønde

Læs mere i bygningsreglementet.

Billedserie: Carporte – parkér bilen lækkert

Brandsikring af garager og carporte

Der er en række brandmæssige krav til bygninger, der opføres mindre end 2,5 meter fra skel, eller hvis bygningen er mindre end 1 m fra eller er bygget sammen med huset.

Bl.a. gælder:

 

 • Er garagen sammenbygget med huset, skal bygningerne være adskilt med en konstruktion, der er udført mindst som bygningsdel klasse EI 30 (ikke bærende BD-bygningsdel 30)
 • Konstruktionen skal føres op i tæt forbindelse med den yderste tagdækning
 • Dør mellem hus og garage eller udhus skal udføres mindst som dør klasse EI2 30-C (BD-dør 30)

Hvilke forsikringsregler gælder for carporte og garager?

Når du opfører ny carport eller garage eller udvider den eksisterende, skal du give dit forsikringsselskab besked, så policen på din husforsikring til enhver tid er opdateret. Forsikringen dækker generelt kun de bygninger, der er anført på din police.

Hvordan kan carporten eller garagen se ud?

Generelt er det vigtigt at tage hensyn til huset og andre bygninger i haven. Carportens konstruktion og valg af materialer behøver ikke nødvendigvis at være som husets, da en carport eller garage er en helt anden type bygning, som man oftes ønsker fremstår mere diskret og underordnet end selve boligen.

Det kan være et valg om garagen bygges med samme materialer og karakter som hovedhuset, eller om det er mere hensigtsmæssigt for det samlede indtryk at lave en carport eller garage, der fremstår mere diskret i lettere materialer, eller med fx mulighed for espalier bevoksning, så den visuelt kan indgå som en del af haven.